Jdi na obsah Jdi na menu

MINERÁLNÍ LÁTKY - OBECNĚ

1. 5. 2012

MINERÁLNÍ LÁTKY

= čl.(70kg)- 4% - z toho 83% v kostech.(v těle78prvků –pro život potřeb. 21 esenc.prvků) z toho 1kg Ca -700g , P - 160g K 70g Fe 3g Cu,  0,3g,  I 0,03g

=v těle min. 1 átom ná 1b., vlákniná snižuje vstřeb. Téměř každého minerálu

 

Zastoupení minerál.l. v rěle:

·                    99,3% H,O,C a N

·                    0,7% makroelem. – Ná, Cl, K,  Cá, P,Mg,  S – x-krát 100mg/den

·                    oligoelementy ( Zn,Fe,Mn, Cu)

·                    0,01% mikroelementy (Fe,I,Zn,Cu,Mn,Cr,Co,Se,Mo,F) – méně než 100mg/den

·                    ultrastop.prvky – Si,Ni,Al,B, Cd,  mikrog./den

 

Jsou pro mnohé životní děje nezbytné, ačkoliv představují relativně malé množství tkání celého těla. –NEJDŮLEŽITĚJŠÍ 7 MINERÁLŮ PRO TĚLO: Ca, P, Mg, I, Fe, Se a Zn (bez nich nemůžou fungovat vitaminy resp. nemohou být ani vstřebány)

 

Funkce:

·        kofáktory v enzymech

·        Udržují stálé vnitřní prostředí v organismu

·        Zaručují určité fyzikální a chemické vlastnosti tkání, především krve a tkáňového moku

·        Umožňují dráždivost různých tkání a odpověď na stimulaci

·        Jsou součástí  složených bílkovin,polysacharidů,hormonů,enzymů a tím se účastní lát. přeměny

Projevy nedostatku se vyskytují velmi vzácně, nejzávažnějšími poruchami jsou struma z nedostatku jódu a hypochromní anemie z nedostatku železa.

 

S v rostl: ovl. prvky v půdě, vl. půdy, hnojení,klima,zralost při sklizni

S v živ.: ovl. výživa,stáří a zdraví zv.

 

Dělení min.l. dle význámu pro čl::

·                   esenciální –nezbytné –Na,K,Mg,Ca,Cl,P,S,Fe,Zn,Mn,Cu,Ni,Co,Mo,Cr,Se,I,F,B,Si (vylouč.z potr.-vede k smrti,jsou přítomny ve všech tk.,ci v tk.podobné,vylouč vede k abnormal.,přidání =návrat k normálu)

·                   biogenní –prospěšné – Ti,V,

·                   abiogenní –toxické –inhib.metabl.význ.enz. – Ar,Pb,Hg,Th,Te (kontaminací –přirozeně,uměle)

·                   neutrální –ostatní (nezřátené)– Au,Br, Li – doprovázejí esenc.prvky

 

Toxicita- téměř každý prvek se může stát v příliš velké dávce škodlivým až toxickým, opatrně dávkujeme: Fe,Se,Zn,Cu,Cr –vyšší dávky jsou toxické a snadno dojde k předávkování!!! Tox.l.: Cd, Hg, Pb

 

Toxické prvky v potravě: kontaminací, v důsledku jeho nadměrného množství v půdě -  přirozeného původu či  z umělých hnojiv, z exhalací, nebo z důlní činnosti U nás se dostává do půdy větší množství Cd exhalacemi a fosfátovými hnojivy, Hg mořicími přípravky semen a Pb provozem motorových vozidel.

 

Specif.fce minerál.v org.: každý prvek několik fcí současně

·                     výstavba tk. –Ca,Mg,P,S

·                     Součást těl.tekutin –Na,K,Cl

·                     Acidobaz.rovnováha Na,K,Ca,Mg (bazické ph) a P,S,Cl (kyselé pH)

·                     Sval.a nerv.činn. –Na,K,Ca, Mg (nedostátek –křeče)

·                     Kofaktory enzymů - Na,K,Ca, Mg,Fe,Cu,Zn,Mn,Cr,Se

·                     Pro působení vit. – S pro biotin, thiamin,kys.pantoten

·                     Vztah k metabol.tuků, cukrů,bík. – K,Mg,Mn,V

·                     Transport O2 v těle –Fe,Cu,Mn

St.nasycení org. esenc.prvkem:

·                    Nedostatek klinický –poškoz tk. áž smrt

·                    Nedostatek subklinický – netyp.příznaky,není zjevný, dlouhodobě může poškoz.org.

·                    Opt.Q - OK

·                    Nadbytek tox.subklin.- nespecif.příznaky,není zjevný,poškoz.tk. á org.

·                    Nadbytek toxický –otrava s typ.příznaky –až smrt

 

Název prvku

Zdroj

Funkce

Vápník –Ca

Mléko,luštěniny,sója,vejce

Kostní struktura,krevní srážlivost,svalová kontrakce

Fosfor – P

Mléko,luštěniny,ryby,vejce

Kosti,zuby,nukleové kyseliny

Draslík – K

Maso,mléko,zelenina

Intracelulární kationtové svalové kontrakce,přenos vzruchu

Sodík-Na

Kuchyňská sůl

Extracelulární aniont,iontová rovnováha,Hcl v žaludku

Síra –S

Maso,mléko

Struktura peptidů, enzymy

Hořčík-Mg

Luštěniny,ořechy, sója,kakao

Enzymy,činnost srdce

Zinek-Zn

Zelenina,játra,vejce

Inzulín,karboxypeptidáza

Železo-Fe

Maso,vnitřnosti

Hemoglobin,myoglobin,cytochromy

Mangan-Mn

Banány,ořechy,zelenina

Aktivace enzymů

Měď-Cu

Vnitřnosti

Tvorba hemoglobinu,enzymy

Kobalt –Co

Maso

Vitamín B12,krvetvorba

Jód- I

Jodidovaná sůl,ryby

Štítná žláza,thyroxin,trijodtyronin

Molybden-Mo

Maso,ovoce,zelenina

Součást enzymů

Selen –Se

Játra,maso,ryby

Součást enzymů, antioxidant

 

POTŘEBÁ MINERÁLŮ VE SPORTU:

Ò                             Potřeba zvýšena u Fe, Ca, Mg, Na (NaCl), K, Zn, Cr a Se

Ò                             Potřebu lze zpravidla pokrýt správnou stravou

Ò                             Při větším pocení je nutné dodávat dostatek kuchyňské soli (NaCl)

Ò                             Při větších výkonech a intenzívním tréninku je možné doplňovat hořčík Mg (300mg/den)

 

PRŮM. EXPOZIČNÍ DÁVKÁ:

Při hodnocení přívodu některých stopových prvků byly podle spotřebního koše potravin zjištěny expoziční dávky:

Ò     Ca jen na 85 %,

Ò     P na 150 %,

Ò     horní limit přívodu pro Na byl naplněn na 70 % (tj. 120 % doporučení N.A.S. USA)

Ò     potřeba K byla kryta na 85 %.

Ò      poměr mezi příjmem Ca/P byl opakovaně nízký, naopak poměr Na/K byl relativně vysoký.

Ò     přívod Fe dosáhl pouze 71 % doporučení pro naši populaci.

Ò     v případě použití I soli ke kulinární úpravě potravin je doporučená dávka I pro populaci kryta na 115 %.

Ò     Zn na úrovni asi 106 % doporučeného populačního přívodu

Ò     Cu       84 %  normativního minima

Ò     Se        94%   normativního minima

Ò     Cr        96 %.

Ò     Ni byla kryta na 305 %,

Ò     Mn na 81-162 %,

Ò     Mg jen na 67-101 %,

 

DEFICIT: Ca, I, Se, Fe – typické u vegetariánů a jejich dětí (včetně B12)

NÁDBYTEK: P, Na

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář