Jdi na obsah Jdi na menu

CO JE TO FARMAKOLOGIE A ČÍM SE ZABÝVÁ

1. 1. 2013

 

Farmakologii lze stručně a výstižně charakterizovat jako vědu studující interakci léčiva s organismem, a to na všech úrovních jeho hierarchického uspořádání, tj. od molekulární a buněčné úrovně až po úroveň celého organismu.

Právě intenzivní rozvoj molekulární a buněčné farmakologie umožňuje pochopit působení léčiv na těchto úrovních. Při výuce farmakologie je současně kladen důraz i na klinické aspekty účinků léčiv u člověka. V praxi to umožňuje farmaceutovi, ve spolupráci s lékařem, přispívat k racionální, bezpečné a efektivní farmakoterapii.

Výuka farmakologie ve studijním programu Farmacie je formálně rozdělena do dvou bezprostředně navazujících částí – Farmakologie I (letní semestr 3. úseku studia) a Farmakologie II (zimní semestr 4. úseku studia).

 

Sylabus předmětu

Obecná farmakologie

Farmakokinetika

 • Typy transportu léčiva v organismu
 • Absorpce léčiv, faktory ovlivňující absorpci
 • Distribuce léčiv v organismu, faktory ovlivňující distribuci
 • Fyziologické bariéry distribuce
 • Metabolismus léčiv, faktory ovlivňující metabolismus
 • Mechanismy exkrece léčiv, faktory ovlivňující exkreci
 • Základní farmakokinetické parametry,výpočet a praktický význam ve farmakoterapii
 • Faktory ovlivňující farmakokinetiku léčiv

Farmakodynamika

 • Mechanismy působení léčiv
 • Kvantitativní a kvantální vztah mezi dávkou (koncentrací) a účinkem léčiv. Terapeutický index
 • Interakce léčiv
 • Nežádoucí a toxické účinky léčiv
 • Závislost na substancích, základní typy
 • Předklinické zkoušení léčiv
 • Klinické hodnocení léčiv
 • Farmakologie a lidský genom (farmakogenomika, genová terapie)

Speciální farmakologie

Farmakologie periferního nervového systému

 • Vegetativní nervový systém – parasympatomimetika. Inhibitory cholinesteráz
 • Vegetativní nervový systém - parasympatolytika
 • Vegetativní nervový systém - sympatomimetika
 • Vegetativní nervový systém - sympatolytika
 • Periferní myorelaxancia
 • Lokální anestetika

Farmakologie centrálního nervového systému

 • Přehled neurotransmiterů a látek ovlivňujících neurotransmisi
 • Celková anestetika
 • Anxiolytika, hypnosedativa
 • Neuroleptika
 • Antidepresiva
 • Antiepileptika. Přehled centrálních myorelaxancií
 • Terapie neurodegenerativních onemocnění: Antiparkinsonika. Alzheimerova demence
 • Opioidní analgetika
 • Stimulancia CNS. Psychotomimetika (halucinogeny)

Farmakologie a toxikologie etanolu

 • Farmakologie kardiovaskulárního systému
 • Farmakoterapie chronického srdečního selhání
 • Antidysrytmika
 • Farmakoterapie ischemické choroby srdeční: Terapie anginy pectoris. Přehled terapie akutního infarktu myokardu
 • Přehled látek ovlivňujících hladký cévní sval
 • Inhibitory angiotensin-konvertujícího enzymu. Antagonisté angiotensinových receptorů AT1

Farmakoterapie arteriální hypertenze

 • Ateroskleróza a metabolismus lipoproteinů
 • Ateroskleróza – rizikové faktory, farmakologická i nefarmakologická prevence
 • Farmakoterapie dyslipidémií

Farmakologie zánětu a imunitní odpovědi

 • Histamin. Antihistaminika H1
 • Nesteroidní antiflogistika
 • Antirevmatika. Farmakoterapie dny
 • Imunomodulátory: Imunosupresiva. Přehled imunostimulancií

Farmakologie endokrinního systému

 • Hormony štítné žlázy. Farmakoterapie hypo- a hypertyreózy
 • Diabetes mellitus, základní typy. Terapie insulinem
 • Diabetes mellitus, základní typy. Terapie perorálními antidiabetiky
 • Obezita – nefarmakologická opatření a možnosti farmakoterapie
 • Hormony kůry nadledvin: Glukokortikoidy
 • Kostní metabolismus: Farmakoterapie osteoporózy

Farmakologie krve a hemopoetického systému

 • Léčiva ovlivňující hemostázu a fibrinolýzu
 • Léčiva ovlivňující hemopoetický systém: Terapie anémií z nedostatku železa, vitaminu B12 a kyseliny listové. Přehled hemopoetických růstových faktorů

Farmakologie respiračního systému

 • Farmakoterapie asthma bronchiale
 • Farmakoterapie chronické obstrukční plicní nemoci. Terapie kašle

Farmakologie ledvin

 • Diuretika

Farmakologie gastrointestinálního traktu

 • Farmakoterapie peptického vředu
 • Léčiva ovlivňující zvracení
 • Terapie zácpy a akutního průjmu: Laxancia, antidiarhoika

Farmakologie reprodukčního systému

 • Ženské pohlavní hormony a jejich terapeutické využití: Hormonální kontracepce. Hormonální substituční terapie
 • Mužské pohlavní hormony. Anabolické steroidy. Přehled terapie erektilní dysfunkce
 • Léčiva ovlivňující uterus

Vitaminy

Přehled, indikace, vedlejší účinky

Chemoterapie infekčních onemocnění

Antibakteriální látky

 • Sulfonamidy. Trimethoprim
 • β-laktamová antibiotika - peniciliny
 • β-laktamová antibiotika - cefalosporiny a další b-laktamy. Bacitracin. Vankomycin. Polymyxiny
 • Tetracykliny. Chloramfenikol
 • Aminoglykosidová antibiotika
 • Makrolidová antibiotika. Linkosamidy. Kyselina fusidová
 • Fluorochinolony. Metronidazol. Nitrofurantoin

Antimykobakteriální látky

 • Antituberkulotika. Přehled antileprotik
 • Léčiva u virových onemocnění
 • Antimykotika

Antiparazitární látky

 • Terapie protozoárních infekcí: trichomonóza, toxoplasmóza, amébóza
 • Antimalarika
 • Anthelmintika: terapie helmintóz způsobené T. saginataT. solium,E. vermicularisA. lumbricoides

Chemoterapie nádorových onemocnění

 • Cytostatika - mechanismy působení, nežádoucí účinky (přehled základních skupin)

 

Literatura

 • Fendrich, Z. (ed.), a kol. Farmakologie pro farmaceuty I. Praha:Nakladatelství Karolinum, 2002: s. 208
 • Fendrich, Z. (ed.), a kol. Farmakologie pro farmaceuty III. Praha:Nakladatelství Karolinum, 2007: s. 162
 • Lincová, D., Farghali, H. (eds), a kol. Základní a aplikovaná farmakologie. 2. vydání.Praha:Galén, 2007: s. 672
 • Lüllmann, H., Mohr, K. a Wehling, M. Farmakologie a toxikologie. 15. vydání. Praha:Grada, 2004: s. 728
 • Lüllmann, H., Mohr, K. a Hein, L. Barevný atlas farmakologie. 5. vydání. Praha:Grada, 2006: s. 384
 • Hrdina, R. (ed.), et al. Farmakologický slovník. Praha: Maxdorf-Jessenius, 1997: s. 410
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář