Jdi na obsah Jdi na menu

VAKCÍNY JSOU PRODUKTEM ZKORUMPOVANÉ FARMACIE

25. 2. 2014

 Když jsem kdysi v lékárně  odmítala scházet se s framaceutickými reprezentanty, kolegyně na mě nevěřícně koukaly. Pokaždé, když se za tárou snažili tito obchodďáci vetřít do naší přizně, byla jsem ten největší skeptik na lékárně. Chápu, že i díky mému ekonomickému vzdělání to vnímám v širších souvislostech, ale tohle je tak průzračný, že to muselo dojít i ostatním. Do dnes se u lékaře či v lékarně konají pravidelné návštěvy framaceutických zástupců s cílem prodat jejich dokonalý lék (vakcínu). Dodnes dostávají zdravotníci zdarma pohoštění a další naturálie výměnou za protislužbu, že jejich lék budou doporučovat a všude vychvalovat. Co dodat? Kdo chce kam, pomozme mu tam! 

Otázky k zamyšlení na úvod:

 

 1. ZEPTEJTE SE SVÉHO LÉKAŘE, ZDA PŘIJÍMÁ VZDĚLÁVÁNÍ FINANCOVANÉ FARMA.PRŮMYSLEM (99% seminářů pro zdravotníky organizují farm.firmy, navíc dostávat výuku zdarma je brát si dar v naturáliích, dar drahých odborných služeb)
 2. ZEPTEJTE SE SVÉHO LÉKAŘE ZDA PŘIJAL DAR, PLATBU, POHOŠTĚNÍ, BEZPLATNOU VÝUKU OD FARMA FIRMY, PŘÍPADNĚ KTERÉ? (garantuji vám, že budete hledat hodně dlouho lékaře, který by odpověděl záporně a je třeba si tedy uvědomit, že to je střet zájmů –prosazování léků/vakcín ze strany zdravotníků.Velikost jeho spolupráce s f.f. odpovídá rozsah propagačních materiálů v jeho čekárně či ordinaci.)
 3. ZEPTEJTE SE, ZDA SE LÉKAŘ NESCHÁZÍ S FRAMACEUTICKÝMI REPREZENTANTY – tito lidé ovlivňuji jejich rozhodnutí (to je prokázaný fakt)
 4. AŤ LÉKAŘ/LÉKÁRNÍK  PŘIZNÁVÁ VŠECHNY DARY A POHOŠTĚNÍ, jež přijal od farmaceutických reprezentantů a pokud je tak čistý, jak sám sebe rád prezentuje, ať tento fakt vyvěsí ve své čekárně (to by jste se najednou divili, kdyby k vám vaši zdravotníci byli v tomto směru upřímní)
 5. Reklamy na léky vůbec neslouží ke skutečné informovanosti veřejnosti, a měly by být zakázané.
 6. Každý by měl být obezřetný vůči někomu, kdo upozorňuje na nové choroby a současně nabízí (prodává –zadarmo to není) lék na ně.
 7. ZBAVIT SE VETEŠE od farma firem (letáky, brožury..to vše má ovlivňovat) je krok k objektivnosti.
 8. VLÁDA BY MĚLA POZMĚNIT ZPŮSOB CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ (lékárníků), jelikož je plně hrazený farma průmyslem a tudíž neobjektivní.

 

 

 Důvod k propagaci léků(vakcín) je jen jeden: OBRAT pro farmaceutickou firmu.Nejsou to tedy ani vaše zdravotní problémy, ani touha zvýšit zdraví společnosti, jediným důvodem k marketingu na léky je zisk! (kdo tvrdí něco jiného, nechť si prosím nastuduje ekonomické principy a tržní hospodářství fungování komerčních firem, farmaceutických nevyjímaje).

 

V medicíně (při léčbě léky) je několik zásadních problémů, jež způsobuje, že rozhodování se o lécích(vakcínách) je plné zbytečných zkresleních a značných problémů. Abychom to mohli pochopit, je třeba si položit jednu základní otázku:

„Jak se lékař rozhoduje, co předepíše?(doporučí za lék resp. vakcínu?)“

zkuste se nad tím zamyslet, než budete číst dál.

 

V celé téhle hře totiž působí 4 hlavní hráči, kteří vyvíjejí své (každý po svém) tlaky. Je tady: PACIENT (spotřebitel léku), SPONZOR (zdravotní pojišťovna resp.stát=naše peníze z daní=my), LÉKAŘ (nákupčí –skrz recept se léky objednávají), FARMACEUTICKÁ FIRMA (producent léků-tedy prodejce).

 

U pacientů je to prosté, chtějí ten nejlepší lék na svůj zdravotní problém.A s tím také důvěřuje lékaři. Sponzor resp.zdravotní pojišťovna, ta chce to samé co pacient, pokud to není šíleně drahé.Klíčovým hráčem v celém soukolí je: lékař.Ten potřebuje pro správnou volbu léku kvalitní informace, ale potřebuje je (což je zásadní) mít naservírované přímo pod nosem.(problémem současné doby není přemíra informací, problémem je schopnost je správně filtrovat lavinu řítících se dat). Budoucností medicína je tedy medicína postavená na důkazech. Ani není ve schopnosti lékaře přečíst si všechny vědecké články, které by mohly být k jejich práci relevantní.

(Byl provedený pokus, badatelé sesbírali všechny akademické články které byli za 1měsíc publikované a týkali se všeobecného lékařství.Kdyby se každému z nich věnovalo jen pár minut pozornosti, tak by jednomu lékaři trvalo více jak 600hodin, než by je všechny prošel-o jejich důkladném pročtení ani nemluvě. 660hodin je při 8hodinové pracovní době přesně 75pracovních dní jen k prolistování daných textů publikovaných za jeden měsíc!)

A proto dělají lékaři při svém nezbytném celoživotním vzdělávání zkratky a tyto zkratky se pak dají lehce zneužít.

 

Posledním klíčovým hráčem je zde farmaceutická firma (ff), ta samozřejmě chce, aby lékař předepsal právě její lék, a věřte mi, že ff udělá vše proto, aby se tak stalo. Můžou to přestrojit v přesvědčení, že „zvyšují povědomí lékaře“, nebo že pomáhají lékaři v rozhodování. Skutečnost je však taková, že ff potřebuje OBRAT! A tak začne lék (vakcínu) propagovat (i negativní propagace- strašení nemocemi je marketingová manipulace jak vyvolat zájem o produkt), ff zdůrazňuje výhody léku, zlehčuje jeho rizika a vyhýbá se nelichotivým hodnocením či srovnáním. ff vysílá své farmaceutické reprezentanty na osobní schůzky do ordinací lékařů a také do lékáren, kde vyzdvihují hodnotu svého léku.Mezi tím rozdávají své dárečky, vzorečky, pozvání na obědy či pohoštění a snahou rozvíjet tak osobní vztahy, které mohou být vzájemně výhodné.

 

Celý tenhle proces jde ještě hlouběji.LÉKAŘI POTŘEBUJÍ NEPŘETRŽITÉ VZDĚLÁVÁNÍ. TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE DRAHÉ A STÁT NENÍ OCHOTEN HO PLATIT A TAK JSOU TO PRÁVĚ FARMACEUTICKÉ SPOLEČNOSTI JEŽ FINANCUJÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZDRAVOTNÍKŮ A LÉKAŘŮ.

Platí nejen semináře, přednášky, výukové materiály, meetingy na konferencích i celé konference, přičemž zde zaměstnávají (dále platí) odborníky jež dávají přednost jejich lékům. A tohle vše je vybudováno na základě publikovaných akademických důkazů , které ff pečlivě přikrmují svým selektivním zveřejňováním lichotivých výsledků pro pozitivní obrázek o jejich produktu (lécích či vakcínách).

 

Kdo z vás dnes věří výsledkům studií (mmj. přímo a nebo nepřímo financovaným právě ff)?

Farmaceutické firmy platí profesionální pisatele, aby vyráběli akademické články podle jejich komerčních specifikacích, následně seženou akademiky jež se pod to podepíší a tím získávají širokou publicitu jejich odvětví resp. léku.Na oplátku to vylepšuje životopisy  expertů a pomáhá tak lékařům spřáteleným s danou firmou získat slávu a pozlátko nezávislosti, jež přece přichází z univerzitních (neposkrvněných) míst. Navíc firmy platí další peníze skupinám pacientů, jestliže jejich názory a hodnoty pomáhají prodávat jejich léky. Kdybych něco podobného udělala jako studentka na univerzitě byla bych minimálně potrestána (ne-li vykázána) za plagiátorství.V odborných článcích na léky však toto neplatí a profesoři, ač studie nikdy nenapsali je podepisují jak na běžícím pásu.

 

To všechno je vcelku velmi nákladné. Jen výzkum a vývoj jednoho nového léku stojí zhruba 0,5-1miliardu eur.Marketing na jeho propagaci a prodej vyjde firmu na 2x tolik. To už jsme na číslech několika milard eur (pro přesnější představu jsme v korunách již na desítkách miliard za jeden nový lék). Jenom v USA se vydává ročně zhruba 120-150 miliard korun na propagaci léků! Ano až tolik. To vše, aby se vydělalo, takže nečekejte nějakou hanu na tu dokonalost samu.

 

Už rozsah těchto útrat je tak neskutečný a fascinující, že když si to dáte do kontextu, co všichni očekáváme od medicíny založené na důkazech.

Marketing léků (vakcín) existuje opravdu z jediného důvodu. A to, aby zvrátil medicínské rozhodování založené na důkazech!

A tyhle peníze nepocházejí ze vzduchoprázdna. Jsou to peníze od pacientů. Takže marketing firem je v podstatě plně hrazený z veřejných peněženek, tedy od zákonných plateb každého občana do zdravotního systému resp. zdravotním pojišťovnám.

ff asi 25% zinkasovaných peněz za léky od pojišťovny nalévá zpět do svých propagací a právě tyto peníze se používají na běžnou praxi, tedy založenou na zdeformování důkazů!

Udělá-li farmaceutická firma (ff) 20 výzkumných studií na jeden lék a 18 jim vyjde špatně, jedna studie vyjde neutrálně a jedna jediná, možná í díky manipulaci s daty,  vyjde dobře, kterou myslíte, že ff zveřejní a o kterou opře celý svůj marketing resp. prezentaci prospěšnosti léku pro vás? A vy se jako pacient o těch zbývajícíh 18 propadácích daného léčiva, jež sice snižuje váš cholesterol, ale životně poškozuje vaše játra a ledviny -tedy orgány bez kterých by jste zemřeli,vy se to ani nikdy nedozvíte. A pak řekněme okolo 65. roku skutečně zemřete. Což vyhovuje vládě, nebude totiž muset vyplácet vámi naspořený důchod, protože ty peníze stačila rozfrcat (rozkrást) někde jinde.Takže je už jasné, proč vláda nahrává politice farma firem tvářící se při tom jako spasitelka lidstva. Kdo umí počítat 1+1 jistě už chápe..co dodat? Hurá pro prášky (vakcíny) k lékaři, jinak přece zemřete!

 

Už okolo 50.let byly reklamy na léky ve vyspělých zemích (až na vyjimky-např.USA) zakázány a to z jednoduchého důvodu.Reklamy fungují! Reklamy navíc pokřivují charakter nejen lékařů, ale navíc zvyšují náklady (odsávají peníze z veřejných zdravotních prostředků)

Např. v USA je běžně povolena reklama na léky a pacienti tyto léky vyžadují, protože věří, že právě tyto léky potřebuji.No nemysleme si, že bychom byli jiní, kdyby běžely v ČR běžně reklamy na léčiva na předpis.Stačí se podívat jaké jsou obraty v lékárnách z volně prodejných léků např. z TV reklam.

Navíc žádosti pacienta o léky (vakcíny) se těžko odolává. Při jedné studii s vyškolenými herci - fiktivními pacienty, simulujícími špatnou náladu s níž byli vyslání k lékaři a také s požadavkem na antidepresivum, dostali ve většině případů léky na depresi.

 Reklamy mění chování lidí a mění je k horšímu!

 Celý současný proces medializace resp. přesněji pojmenováno „obchod s nemocemi“ je fígl farma firem, rozšiřující své hranice diagnoz, aby zvětšily svůj trh a prodaly myšlenku, že nějaký složitý sociální či osobní problém je vlastně molekulární chorobou, aby mohly prodat své vlastní molekuly v tabletkách, které to napraví.

 Obecně platí fakt (ať se to někomu líbí či nikoli), že léky se užívají víc po zahájení reklamních kampaní. Lékaři zasažení reklamnou na lék (vakcínu) ho s větší pravděpodobností předepíšou. To je prostě skutečnost podložená důkazy x-studií.

Bohužel, přestože reklamy na léky podléhají regulaci nemůže se nikdo spoléhat na jejich pravdivost a přesnost (téměř 50% prozkoumaných reklam ve svých prohlášení neměla faktickou průkaznou oporu dat).Když se však podíváte do jakéhokoli lékařského časopisu, reklamy se na vás doslova sypou z každé strany. Reklama je marketingový tah k zajištění obratu(zisku), nic víc nic míň. Uvědomují si všechny tyto skutečnosti lékaři? Řekla bych, že jsou spíš vtahování do této ekonomické hry a kolikrát i „podvědomě“ konají jak jim reklama káže.

Další skutečnost (problém), který znatelně ovlivňuje lékaře jsou farmaceutičtí reprezentanti (F.REP.). Jedná se o obchodní zástupce ff, kteří se snaží při osobním setkání lékaře (lékárníka) přesvědčit o to, že jejich léky jsou ty nejlepší. F.REP. jsou obvykle mladí a atraktivní lidé (proč asi) přinášející do ordinací (lékáren) nejrůznější dárky, pohoštěním a sliby vzájemně prospěného vztahu. Většina lékařů prohlašuje, že F.REP. nemají žádný vliv při jejich rozhodování a doporučení léků (vakcín). Revize jejich aktivit však mluví přesně naopak. Včetně toho, že lékaři jež se scházejí s F.REP. mají sklony navíc k vyšším nákladům za předepsané léky a daleko méně dodržují interní směrnice doporučovaného předepisování.

Tito zástupci jsou přímo vyškoleni v navazování rádoby „přátelských“ vztahů se zdravotníky včetně připravených argumentů pro nevěřící Tomáše a v taštičce připravené podporující studie(samozřejmě zaplacené s peněz jejich firmy) Takže jejich prezentace produktů jsou jednosměrné a obecně zaslepené. A takový jsou pak i lékaři.Bohužel.

Navíc už začínají tyto aféry prosakovat na veřejnost včetně provaleného obchodování dat z receptů v Německu.A to vše je jen vrchol obrovského ledovce, kdo si myslí, že jeho se to netýká, tak celý problém stále ještě nechápe. Na receptu totiž není nejdůležitější jméno pacienta, ale právě jméno lékaře! S těmito info může ff přímo vidět jaký lékař je jak aktivní, co předepisuje (prodává) a dle toho se na něj zacílit. Ovlivnit zdravotníky (z vlastní očité zkušenosti vím), aby vydávali pacientům dražší léky, načež získají nějakou výhodu je prostě pro vyškolené obchodníky úkol jak pro prvňáčky. Celá tahle komedie je něco jako hra na kočku a na myš. Kdo loví a kdo bude chycený je asi jasné.

  

A co s tím vším dělat?

 

 1. ZEPTEJTE SE SVÉHO LÉKAŘE, ZDA PŘIJÍMÁ VZDĚLÁVÁNÍ FINANCOVANÉ FARMA.PRŮMYSLEM (99% seminářů pro lékaře organizují farm.firmy, navíc dostávat výuku zdarma je brát si dar v naturáliích, dar drahých odborných služeb)
 2. ZEPTEJTE SE SVÉHO LÉKAŘE ZDA PŘIJAL DAR, PLATBU, POHOŠTĚNÍ, BEZPLATNOU VÝUKU OD FARMA FIRMY, PŘÍPADNĚ KTERÉ? (garantuji vám, že budete hledat hodně dlouho lékaře, který by odpověděl záporně a je třeba si tedy uvědomit, že to je střed zájmů –prosazování léků/vakcín ze strany zdravotníků.Velikost jeho spolupráce s f.f. odpovídá rozsah propagačních materiálů v jeho čekárně či ordinaci.)
 3. ZEPTEJTE SE, ZDA SE LÉKAŘ NESCHÁZÍ S FRAMACEUTICKÝMI REPREZENTANTY – tito lidé ovlivňuji jejich rozhodnutí (to je prokázaný fakt)
 4. AŤ LÉKAŘ/LÉKÁRNÍK  PŘIZNÁVÁ VŠECHNY DARY A POHOŠTĚNÍ, jež přijal od farmaceutických reprezentantů a pokud je tak čistý, jak sám sebe rád prezentuje, ať tento fakt vyvěsí ve své čekárně (to by jste se najednou divili, kdyby k vám vaši zdravotníci byli v tomto směru upřímní)
 5. Reklamy na léky vůbec neslouží ke skutečné informovanosti veřejnosti, a měly by být zakázané.
 6. Každý by měl být obezřetný vůči někomu, kdo upozorňuje na nové choroby a současně nabízí (prodává –zadarmo to není) lék na ně.
 7. ZBAVIT SE VETEŠE od farma firem (letáky, brožury..to vše má ovlivňovat) je krok k objektivnosti.
 8. VLÁDA BY MĚLA POZMĚNIT ZPŮSOB CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ (lékárníků), jelikož je plně hrazený farma průmyslem a tudíž neobjektivní.

 

 Věřím, že se vám skrz tenhle můj článek pomalu a jsitě začaly otevírat oči a začnete tak nad péči o své zdraví přemýšlet trošku víc  komplexněji.. S úsměvem zdraví Andy

 

spoustu zajímavých dalších info najdete v knize:

Zkorumpovaná farmacie od Bena Goldacreho

.

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář