Jdi na obsah Jdi na menu

PODNĚT KE KONTROLE NEZÁKONNÉ AKCE -REKLAMA NA VAKCÍNY

14. 4. 2012

 

Dozvěděla jsem se o akci „Očkování, mýty, fakta, paradoxy“, která se bude konat dne 17. 4. 2012 v Praze a o které se domnívám, že jde o nezákonnou reklamní akci – skrytou reklamu a nepovolenou reklamu na léčivé přípravky na lékařský předpis (nikoli tedy o skutečnou osvětu jak by pro jen pozvané- novináře, mohlo vyznít), proto podávám tento podnět. Akci oficiálně pořádá společnost AMI Communications (PR agentura), avšak na pozvánce je uvedeno logo společnosti GlaxoSmithKline, výrobce vakcín. I když to není nikde uvedeno, je zjevné, že tento výrobce vakcín si akci objednal za marketingovými účely a že jde o reklamu ve smyslu zákonné definice, neboť jde o prezentaci s cílem podpory podnikatelské činnosti..aneb zveřejňuji zde úspěšnou (akce byla zrušena) oficiální stížnost podanou na SUKL právničkou pro Ligu za lidská práva proti farmaceutické firmě propagující (nezákonně) své vakcíny.

 

Státní ústav pro kontrolu léčiv

oddělení dozoru nad reklamou

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

 

V Brně dne 12. 4. 2012

Podnět ke kontrole nezákonné reklamní akce

Vážený paní Doležalová,

dozvěděla jsem se akci „Očkování, mýty, fakta, paradoxy“, která se bude konat dne 17. 4. 2012 v Praze (viz příloha) a o které se domnívám, že jde o nezákonnou reklamní akci – skrytou reklamu a nepovolenou reklamu na léčivé přípravky na lékařský předpis, proto podávám tento podnět.

Akci oficiálně pořádá společnost AMI Communications, avšak na pozvánce je uvedeno logo společnosti GlaxoSmithKline, výrobce vakcín. I když to není nikde uvedeno, je zjevné, že tento výrobce vakcín si akci objednal za marketingovými účely a že jde o reklamu ve smyslu zákonné definice, neboť jde o prezentaci s cílem podpory podnikatelské činnosti.

 

Pozvánka byla podle mých informací rozeslána novinářům, zejména novinářkám časopisů určených ženám a matkám, evidentně za účelem ovlivnit tyto novinářky tendenčními a neobjektivními informacemi tak, aby psaly o tématu očkování směrem, který je žádoucí pro společnost GlaxoSmithKline.

 

Přestože na pozvánce není uvedeno, že by přístup na akci byl omezen pouze na pozvané novináře, dozvěděla jsem se též, že osoba pověřená organizací Lenka Orálková z AMI Communications odmítá přijmout rezervaci jiných osob. Jiné než pozvané osoby tak na akci nemohou přijít a ověřit si, jaké informace jsou na akci financované společností GlaxoSmithKline poskytovány a jak jsou novináři na objednávku této společnosti ovlivňováni.

 

Domnívám se, že ze strany objednatele akce – společnosti GlaxoSmithKline, organizátora akce – společnosti AMI Communications i ze strany přednášející lékařky může dojít k protiprávnímu jednání v rozporu se zákonem o regulaci reklamy. K nezákonné reklamě může dojít i ze strany jednotlivce jednajícího z vlastní iniciativy – viz rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 2. 4. 2009, sp. zn. C-421/07 ve věci Damgaard.

 

V minulém roce jsem podávala podobný podnět vztahující se k aktivitě společnosti AMI Communications ve spolupráci s GlaxoSmithKline a lékařskými společnostmi. Ve vyrozumění ze dne 18. 10. 2011, sp. zn. Sukls184549/2011, jsem však byla vyrozuměna, že na základě šetření nešlo o reklamu, ale o jinou aktivitu, která nepodléhá regulaci zákona. Tento závěr však nebyl nijak odůvodněn.

 

Je zřejmé, že společnost GlaxoSmithKline nepořádá tento druh akcí náhodně, ale výhradně z důvodu podpory své podnikatelské činnosti a podpory prodeje svého zboží, pak ovšem tato prezentace spadá pod zákonný pojem reklama se všemi jeho důsledky. Tento druh aktivit je velmi nebezpečný pro veřejné i individuální zdraví osob, protože se skrytě přes novináře snaží ovlivňovat a manipulovat spotřebitele k určitému jednání, které nemusí být v jejich zájmu nebo zájmu jejich dětí (např. nekriticky pozitivní přístup k očkování bez uvědomění si možných rizik).

 

Dávám tedy podnět k provedení kontroly této akce a k zahájení správního řízení s příslušnými osobami, které se dopouští protiprávního jednání. Prosím o vyrozumění, jak bylo s podnětem naloženo, a v případě, že nebude s žádnou osobou zahájeno správní řízení, též prosím o podrobné zdůvodnění, proč správní orgán k tomu neshledal důvody a vypořádání se s mými výše uvedenými argumenty.

 

V případě, že budete mít na mě nějaké dotazy, můžete mě kontaktovat.

S pozdravem

Zuzana Candigliota
právnička Ligy lidských práv

 

doplnění od Andy:

Tato nezákonná akce na podporu prodeje vakcín byla skutečně den před jejím konáním zrušena.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář