Jdi na obsah Jdi na menu

KOSMETIKA OBSAHUJE TOXICKÉ LÁTKY

20. 9. 2023

 

Nebezpečné ftaláty, které mohou způsobit neplodnost, byly nalezeny v řadě světových kosmetických výrobků dostupných na trhu v ČR, ve Švédsku či Velké Británii. Nejnovější studie " Pěkně ošklivé" (v orig. Pretty Nasty - Phthalates in European Cosmtic Products)

1) prokázala, že čtyři z pěti testovaných výrobků obsahovaly alespoň jeden ftalát, více než polovina výrobků pak několik různých ftalátů najednou. Ženy mezi 20 a 40 lety, pro něž je testovaná kosmetika především určena, se jeví jako nejrizikovější skupina, která přijímá až 20krát více ftalátů než je v průměru běžné. Ftaláty tak mohou ovlivnit vývoj jejich budoucích potomků

 

Ftaláty působí řadu vážných zdravotních problémů. Patří mezi ně například vrozené vady mužských pohlavních orgánů, nižší kvalita spermií, kontaminace mateřského mléka a následné vlivy na ještě nenarozené potomky. "Chemikálie, které působí na lidské zdraví takovým způsobem, by neměly být v žádném případě obsaženy v kosmetických přípravcích.

 

Mnozí jedinci jsou vystaveni mnohonásobným dávkám ftalátů, pokud užívají větší množství kosmetických přípravků Také lidé zaměstnaní ve výrobě kosmetiky přijímají až 3 krát více ftalátů než je průměrná dávka", říká Helen Lynn z Women's Environmental Network 2). Výrobci nemusejí uvádět obsah ftalátů na etiketě výrobku, proto je pro spotřebitele nemožné se jim dobrovolně vyhnout.

 

Dva ze sledovaných ftalátů - DEHP a DBP (di-2-ethylhexylftalát a di-n-butylftalát) - jsou již v Evropské unii zakázány pro použití v dětských hračkách. 7. listopadu navíc Evropská komise podpořila zákaz těchto dvou ftalátů také v kosmetických přípravcích.

 

"Nové nařízení o zákazu ftalátů v kosmetice je důležitým krokem vpřed. Přesto musíme udělat více, abychom ochránili spotřebitele i životní prostředí od tohoto zbytečného rizika. Všechny ftaláty v kosmetických a jiných výrobcích mohou znásobit škody na lidském zdraví i životním prostředí", říká Per Rosander z Health Care Without Harm 3). V České republice jsou ftaláty legislativně omezeny pouze v hračkách pro děti do tří let.

 

Ftaláty se řadí mezi skupinu chemických sloučenin, které jsou často užívány jako změkčovadla při výrobě PVC. V kosmetickém průmyslu slouží k zvýraznění vůně, jako rozpouštědla nebo k denaturalizaci alkoholu. Ftaláty se do kosmetických výrobků také mohou dostat z měkčeného PVC obalu, v jehož struktuře nejsou chemicky vázány.

 

"Naše studie ukazuje, že některé kosmetické firmy prodávají i výrobky bez ftalátů. To znamená, že existují i jiné, stejně finančně náročné výrobní procesy. Proto požadujeme, aby kosmetický průmysl okamžitě zastavil používání ftalátů a pozměnil způsob výroby, jenž by vedl k úplnému vyřazení ftalátů z kosmetiky", dodává Mikael Karlsson, president Švédské společnosti pro ochranu přírody. Autoři studie dále požadují, aby se výrobci zavázali odstranit ftaláty ze svých výrobků, a v mezidobí uváděli jejich obsah na etiketách. Současně by měli nahradit PVC obaly jiným plastem či materiálem.

 

Sdružení ARNIKA se kromě osvěty o vlivech PVC a ftalátů dlouhodobě věnuje kampani "Zdravotnictví bez PVC", kde se ftaláty do lidského těla dostávají z výrobků z PVC či do ovzduší z PVC podlahových krytin.

 

 Poznámky:

1) Studii "Pretty Nasty - Phthalates in European Cosmtic Products" zadaly organizace Women's Environmental Network ve Velké Británii a Švédská společnost pro ochranu přírody ve spolupráci s mezinárodní organizací Health Care Without Harm (jejímž členem je v ČR sdružení ARNIKA).

 

Studie testovala přítomnost ftalátů ve 34 výrobcích předních kosmetických firem prodávaných ve Švédsku a Velké Británii, které jsou ale dostupné i v českých obchdodech. Parfémy, deodoranty, vlasová tužidla, gely na vlasy a laky na vlasy prošly testem, zda obsahují jeden a více z 6 sledovaných ftalátů. Ftaláty byly nalezeny v 27 ze 34 testovaných výrobků (79%) a více než polovina vzorků (53%) obsahovala dva a více ftalátů. Množství ftalátů obsažených v kosmetických výrobcích se pohybuje od několika miliontin až do 2%. Produkty jako deodorant Rexona 24 h či Fructis Style tužidlo obsahovaly vysoké množství několika ftalátů.

 

2) Women's Environmental Network je mezinárodní koalicí založenou v roce 1998, která propojuje aktivity různých občanských organizací zabývajících se problematikou životního prostředí a zdraví. Věří, že ženy mají právo na informace, které jim umožní spravedlivý výběr s ohledem na své zdraví a životní prostředí, a že princip předběžné opatrnosti přispěje ke zdravější populaci i planetě.

 

Informace na internetu na http://www.wen.org.uk/ 3) Health Care Without Harm je koalicí více než 350 organizací z celého světa, které se snaží o to, aby zdravotní péče byla v souladu s trvale udržitelným způsobem života. Mezi členy HCWH patří pracovníci ve zdravotnictví, lékařská zařízení, doktoři, environmentální organizace a další. Patří k nim namátkou mezinárodní organizace Doktoři pro životní prostředí, Americká asociace lékařských sester, Asociace švýcarských nemocnic. Více informací lze získat na adrese www.noharm.org

 zdroj:

http://blisty.cz/art/12136.html

poprvé publikováno na tomto webu 6/2011

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář