Jdi na obsah Jdi na menu

PŮSOBENÍ DRAHOKAMŮ

1. 11. 2010

U drahých kamenů můžeme sledovat jejich působení v hned několika rovinách, jenž bychom mohli zhruba rozdělit na tři oblasti: fyzická, duševní a duchovní.

Fyzickou, vitální úroveň obsáhnou většinou všechny kameny, lze ji chápat jako úroveň nejnižší. Na druhé straně síla tohoto obsáhnutí a působení bývá značně rozdílná: vedle kamenů, které působí hlavně ve fyzické rovině a do psychické zasahují spíše okrajově, se vyskytnou kameny s intenzivní působností na psychickou složku, ovšem s již zanedbatelnou působností na fyzično.

Zásah do nejvýše postavené složky duchovní můžeme sledovat většinou jen u tzv. hlavních kamenů každé z devíti tříd, nebo u pár dalších druhů drahokamů, kde je ovšem podmínkou jejich dobrá kvalita (bez znečištění, správná barva, velikost a kvalita krystalu atd.).

Duševní sféra je pak přístupná většímu množství kamenů, ovšem i zde jsou velké rozdíly v síle a hloubce tohoto působení, jež opět závisí jednak na druhu drahokamu, jednak na jeho kvalitě. Výše uvedené však musí být chápáno jen jako schematické a základní rozlišení působnosti, neboť každý kámen je třeba hodnotit zvlášť jako specifický exemplář. Např. kámen, který bude v hierarchickém žebříčku drahokamů určité signatury stát na nižším stupni bude mít v případě výjimečně dobré kvality lepší působnost do vyšších rovin (duševní, i duchovní) než kámen, který je sice situován na předním místě v dané řadě, leč nebude mít tolik dobrou kvalitu a jeho působnost do sféry duchovní i duševní tím bude značně oslabena. Při velmi špatné kvalitě a některých specifických poškozeních dokonce kámen působí opačně!

Působnost kamene do jednotlivých složek lidské bytosti tedy záleží na druhu kamene (jeho hierarchickém postavení) stejně tak jako na jeho kvalitě; vedle obecných pravidel musí být každý kámen hodnocen zvlášť jako specifický a neopakovatelný exemplář. U některých kamenů sledujeme jejich speciální působení do jedné ze tří složek a na určitý aspekt - např. silné působení do roviny fyzické, léčí oči. Tzv. hlavní kameny každé řady pak mají univerzální působnost ve všech třech oblastech.

Veliký pozor na celou křemennou řadu, která může být přepolarizována! Tento jev souvisí se zmutováním krystalické soustavy. Takto špatně narostlé krystaly i pokřiveně působí, berou sílu a škodí. Zvláště problémové jsou kameny původem z Alp (např. křišťály, záhnědy atd.).

Podstatu kamene člověk nezmění, ta je daná. Může ji posílit, oslabit, ale nemůže ji změnit. Pokud se o kameny člověk stará, září víc - pokud se o ně nestará, potom září méně, ale více jejich působnost neovlivní. Kameny se mohou zašpinit a uzavřít, nebo i poškodit - tím se ale pouze oslabí ve svém působení aniž by se změnila jejich polarita. Jedinou situací, kdy by člověk opravdu mohl změnit polaritu kamene, je velice silné fyzické poškození kamene na hranici úplného zničení. Smícháme-li špatné a dobré kameny, nepředěláme ani jeden z nich. Špatné kameny ty dobré nezkazí ani nepředělají, ale přezáří je a utlumí. Tak jako se člověk urozeného původu ničí, přijde-li mezi lidi nízkého původu a dav, tak příznivý efekt dobrého kamene mizí spojením s kamenem špatným. Když je od sebe zase oddělíte, opět zesílí a budou v pořádku.

zdroj: neznámý ???

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář