Jdi na obsah Jdi na menu

PROBLEMATIKA RAFINOVANÝCH POTRAVIN

1. 8. 2014

 Dlouhodobá konzumace rafinovaných a průmyslově vyráběných potravin způsobuje řadu problémů. Pro ilustraci uvádíme jen několik:

 
oslabení slinivky (hypoglykémie);
 poškozené enzymy (které jsou nezbytné k trávení a dalším funkcím);
 omezené množství vlákniny (vláknina je nezbytná k vylučová­ní);
 hromadění toxických odpadních látek v těle;
 tvorba kyselin (příčina vyluhování některých životně důleži­tých minerálních látek).
 
Rafinované potraviny oslabují slinivku, což vede k hypoglykémii. Tento stav nastává ve chvíli, kdy slinivka není schopna udržovat ná­ležitou hladinu krevního cukru. Vysoce zpracované potraviny totiž do krevního řečiště uvolňují cukr mnohem rychleji, než se s ním tělo dokáže vypořádat. Prudké zvýšení hladiny cukru v krvi stimuluje slinivku k intenzivní tvorbě inzulinu, který hladinu krevního cuk­ru prudce srazí.
 
Výsledkem je nedostatek energie, který člověka nutí jist další cukr, aby se hladina krevního cukru znovu zvýšila, a tím se začarovaný kruh uzavírá. Konzumace rafinovaných potravin má tery charakteristický účinek, který je podobný jízdě na horské dráze:
 
Něco sníte, abyste tělu rychle dodali energii, která v důsledku toho vyletí na chvíli prudce nahoru, aby vzápětí stejně rychle klesla. Tlak, 'terérnu je slinivka tímto koloběhem vystavena, tytéž bílé, čištěné potraviny ještě umocňují. Pro zachování a utváření funkce slinivky jsou totiž zcela zásadní minerály a vitaminy, které byly z těchto po­travin při jejich zpracování odstraněny. Z rafinované potravy nemo­hou vytěžit potřebné živiny ani mnohé další metabolické pochody, a proto jsou nuceny si je v těle „ukrást“ někde jinde - v podstatě se tak jen vytlouká klín klínem.
 
 
Výroba a vaření potravin dále ničí enzymy, což jsou látky nezbyt­né ke správnému trávení potravy a důležité téměř pro všechny další funkce v těle. Strava, která neobsahuje dostatek enzymů, případně v ní zcela chybějí, si vynutí, aby již tak dost přetížená slinivka schá­zející trávicí enzymy vytvořila a nahradila. Je zjevné, že na slinivku doléhá hlavní nápor dietních chyb, kterých se tak často dopouštíme.
 
A proto není divu, že přibližně dvacet milionů Američanů, z nichž mnohé jsou děti, trpí diabetem (nezřídka doprovázeným obezitou, která sama o sobě vyvolává zdravotní problémy). A toto číslo stoupá až děsivým tempem.
 
Další látkou, která se z mnohých potravin donedávna odstraňo­vala, je vláknina. Fakt, že vláknina je velmi důležitou živinou, je ob­jev poměrně nový a je důvodem, proč se dnes do mnohých výrobků přidává ve snaze napravit roky, kdy jsme ji odstraňovali (uvažte ten nesmysl!).
 
Zamyslete se nad bílým chlebem, bílou moukou a podob­nými produkty. U vlákniny vědci prokázali, že snižuje výskyt někte­rých typů rakoviny. Dále absorbuje kyselost, protože v trávicím trak­tu bobtná. Vláknina je nestravitelný sacharid a funguje jako plnicí hmota, která umožňuje správnou peristaltiku.
 
Peristaltikou označu­jeme vlnovité stahy svalů v celé trávicí trubici posouvající natrávenou potravu neboli chymus trávicím ústrojím. Peristaltické pohyby jsou nezbytnou podmínkou, aby člověk mohl pravidelně vyprazdňo­vat odpadní látky ze střev. Nedostatek vlákniny vede k zácpě, která zase spouští celou řadu dalších problémů a nutí člověka hledat úlevu v lécích či jiných produktech. Jedním z těchto problémů je divertikulóza střev.
 
Chybějící vláknina ve stravě totiž způsobuje, že lidé při vyprazdňování silně tlačí, a tím se vyvíjí silný tlak na střevní stěnu. V oslabených místech střev se pak vytvářejí kapsy nebo vychlípeniny.  V těchto kapsách mohou uvíznout odpadní látky, které dále dráž­dí střevní stěnu, což vede ke vzniku nových komplikací.
 
Konzumace potravin, které způsobují v celém těle hromadění nej­různějších choroboplodných odpadních látek, je dalším způsobem, jak si sami způsobujeme onemocnění. Maso a mléčné výrobky, po­traviny obsahující aditiva, výrobky s nedostatečným (případně žád­ným) obsahem vlákniny a hydrogenované tuky (včetně transmast- ných kyselin) jsou hlavními viníky v této sestavě.
 
Většina potravin, možná dokonce všechny potraviny, které jsou pro tělo toxické, mají jedno společné - vytvářejí kyseliny. Potraviny, kte­ré jedí lidé v západním světě, jsou převážně kyselinotvorné, což zna­mená, že na konci trávicího procesu jsou zbylé odpadní látky kyselé.
 
Jedním ze způsobů, jakým naše tělo tuto vysokou kyselost kompen­zuje, je vyplavování některých minerálních látek (například vápníku, hořčíku a draslíku) z tkání. Pokud se tato reakce vymkne kontrole, výsledkem je nedostatek dalších látek a problémy, které na sebe ne­nechají dlouho čekat.
 
Jsme-li zdraví, hodnota krve na stupnici pH se pohybuje mezi 7,3 až 7,4, kde hodnota 7 označuje neutrální stav. Vyšší číslo znamená, že je naše tělo více zásadité; nižší číslo značí opak, že je kyselejší.
 
Jestliže vaše strava obsahuje značné množství kyselinotvorných potravin, jako je maso, mléčné výrobky, rafinované potraviny a suše­né luštěniny a obilí, tělo se postupně překyseluje. To v něm vyvolává zcela odlišné a nežádoucí chemické pochody. 
 
Zdroj: Tom Voloshyn - Očistná kúra Master cleanse kompletní průvodce, nakladatelství Pragma
http://zdrava-vyziva.doktorka.cz/potize-se-rafinovanymi-potravinami/
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář