Jdi na obsah Jdi na menu

MOTLITBA NEMOCNÉHO

1. 2. 2013

 

z knihy Bedřicha Kočího O DUCHOVNÍ LÉČBĚ, Agapé Brno

Duchovní léčení je cosi naprosto výjimečného. Spočívá v rukách Boží Vůle,
a proto styděti se za to, že jsme se k ní obrátili, jest tolik,
jako urážeti Boha, který tu jediný pomáhá a pomoci může.

 

Modlitba nemocného

Jste-li nemocní, uklidněte se a po své modlitbě přemýšlejte, nemáte-li s někým nevyřízené nějaké nepříjemné záležitosti. Uvědomte si, že na nikoho se nehněváte, proti nikomu nemáte v srdci svém žádné nenávisti, že žijete se všemi v harmonii a lásce. Uvědomte si upřímně, že všechno tvorstvo na zemi opravdově milujete. Jste-li toho schopni, pak soustřeďte se, v úplném klidu a odevzdání vyslovte tuto modlitbu:

Bože Všemohoucí, vím, že si zasloužím tuto nemoc nebo tyto bolesti, které jsem si způsobil sám překročením Tvých zákonů. Prosím Tě osviť mne Svým Duchem svatým a dej mi poznati můj poklesek, příčinu tohoto mého utrpení. Vím, že nepřichází od Tebe neboť vím, že Ty jsi nejvyšší Láska, Ty jsi nejlaskavější Otec náš, který nás nikdy netrestá. Vím, že jsem to já sám, který vyvolal toto zlo, ale že jsem také sám svým soudcem i vykonavatelem spravedlnosti. Ale velký Bože chtěl bych býti s Tebou v úplné harmonii. Jak toho mohu dosáhnouti?
Vím, že jsem velký hříšník, že často zneužívám své vůle proti Tvé svaté Vůli, avšak v této chvíli se chci všeho vzdáti a vynasnažiti se v budoucnu žíti lépe ušlechtileji, mravně čistý a láskyplný život. Chci odpouštěti všem svým nepřátelům, chci býti ve všem pokorný a tolerantní a chci milovati své nepřátele. Tak doufám dosáhnu plné harmonie s Tebou.
Dovol mi tedy Pane Bože, nejlaskavější Otče náš, abych si směl zase uvědomiti, že jsem součástí Tvého velikého Ducha, že jsem projevem Tvé svaté Lásky, že jsem stále v Tobě a Ty stále ve mně, že jsem dítětem Tvým a Ty mým nejlaskavějším Otcem.
Ó prosím Tě dopřej mi, aby Tvá svatá Láska, ona Síla vše uzdravující, vše v život uvádějící a vše při životě udržující prošla nyní mým tělem, zejména mým nemocným orgánem (uvést kterým) a já věřím, že jakmile se tak stane, budu úplně zdráv.
Proto otevírám se cele příchodu Tvé svaté Lásky, otevírám celou bytost svou, celou duši svou, celé tělo své a prosím, dej, ať síla Lásky Tvé vejde do mne teď!

A nyní se zatajeným dechem zachovejte co možná nejdéle naprostý klid, až rozlije se po celém vašem těle zvláštní blaživé teplo. Potom poděkujte slovy:
Děkuji Ti dobrotivý Bože - Otče náš za tu milost, kterou jsi mi právě prokázal a mne Láskou svou naplnil a uzdravil. Věřím, že jsem zcela zdráv, věřím, že jsem zdráv, věřím, že jsem úplně zdráv!

Před poděkováním nesmíte se zabývati žádnými myšlenkami, nýbrž musí býti ve vás naprostá víra, že jste uzdraveni a z tohoto pevného přesvědčení má také vyplynout váš vroucí dík Bohu.

K úspěchu duchovního léčení třeba skromnosti a pokory pacientovy

ZDROJ:

http://www.orling.cz/cz/o-duchovni-lecbe/modlitba-nemocneho.html

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář