Jdi na obsah Jdi na menu

LÉČEBNÉ KONOPÍ - ALTERNATIVNÍ CESTA PROTI BOLESTI

19. 3. 2019

Konopí pro léčebné použití (dále jen „konopí“) je indikováno jako podpůrná či doplňková léčba ke zmírnění symptomů doprovázejících závažná onemocnění.

 

Jedná se o sušené samičí květy rostliny Cannabis sativa L. nebo Cannabis indica L. Konopí pro léčebné použití obsahuje velké množství účinných složek, mezi  nejvýznamnější patří Δ-9-trans-tetrahydrocannabinol (THC) a cannabidiol (CBD). Obsah účinných látek se může pohybovat od 0,3 % do 21 % u THC a od 0,1 % do 19 % u CBD.

 

Konopí je regulováno zejména zákonem o návykových látkách (167/1998 Sb.) a vyhláškou o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití (236/2015 Sb.).

 

V České republice mohou pacienti legálně získat konopí:

a)  Dovezené ze zahraničí

Dovoz konopí ze zahraničí povoluje Ministerstvo zdravotnictví ČR – Inspektorát omamných a psychotropních látek. Toto konopí musí splňovat všechny požadavky z pohledu kvality a obsahu účinných látek, které vycházejí z platných právních předpisů. Jeho cena není v ČR nijak regulována a vychází zejména z ceny, za kterou jej výrobce (distributor) uvádí na trh.

 b) Vypěstované v ČR

Tato oblast spadá pod Státní ústav pro kontrolu léčiv (resp. pod Státní agenturu pro konopí pro léčebné použití), který uděluje licence k pěstování konopí a zajišťuje další související činnosti (dohled nad jeho pěstováním, distribucí do lékáren apod.). Cena v ČR vypěstovaného konopí je neregulovaná a vychází z nejnižší nabídky v rámci výběrového řízení, realizovaného podle zákona o veřejných zakázkách.

 

Indikace Specializovaná způsobilost lékaře
chronická neutišitelná bolest (zejména bolest v souvislosti s onkologickým onemocněním, bolest spojená s degenerativním onemocněním pohybového systému, systémovým onemocněním pojiva a imunopatologickými stavy, neuropatická bolest, bolest při glaukomu)

klinická onkologie
radiační onkologie
neurologie
paliativní medicína
léčba bolesti
revmatologie
ortopedie
infekční lékařství
vnitřní lékařství
oftalmologie
dermatovenerologie
geriatrie

spasticita a s ní spojená bolest u roztroušené sklerózy nebo při poranění míchy, nebolestivá  úporná spasticita zásadním způsobem omezující pohyb a mobilitu, nebo dýchání pacienta, mimovolné kinézy způsobené neurologickým onemocněním a další zdravotní komplikace, mající původ v neurologickém onemocnění, nebo úrazu páteře s poškozením míchy, či úrazu mozku, neurologický třes způsobený Parkinsonovou chorobou a další neurologické potíže dle zvážení ošetřujícího lékaře

neurologie
geriatrie   

nauzea, zvracení, stimulace apetitu v souvislosti s léčbou onkologického onemocnění nebo s léčbou onemocnění HIV

klinická onkologie
radiační onkologie
infekční lékařství
dermatovenerologie
geriatrie

Gilles de la Tourette syndrom psychiatrie

povrchová léčba dermatóz a slizničních lézí

infekční lékařství
dermatovenerologie
geriatrie

 

Provádějící právní předpis stanoví, že maximální množství vydaného konopí pro jednoho pacienta na období jednoho měsíce je 180 g.

Konopí může lékař předepsat a lékárna vydat  výhradně formou elektronického receptu (eReceptu) s omezením. Aplikace pro předepisování a výdej individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí je pro lékaře a lékárníky dostupná na adrese: https://erecept.sukl.cz . 

ZDROJ INFO: http://www.sukl.cz/konopi-pro-lecebne-pouziti

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář