Jdi na obsah Jdi na menu

HUMÁTY PRO DOKONALÉ ZDRAVÍ A DETOXIKACI

20. 4. 2016

V poslední době je zaměřena velká pozornost na vnitřní užívání výtažků z rašeliny, které mají velmi široké spektrum pozitivních léčebných účinků a významný vliv na detoxikaci celého organismu.

 

Účinků huminových látek se začíná hojně využívat jak v humánní, tak veterinární medicíně.

Jedná se o chemicky a biologicky aktivní uhlíkaté organické sloučeniny, které se přirozeně vyskytují zejména v sedimentech, zeminách, rašelině, hnědém uhlí a lignitu (tzv. kaustobiolity). Tyto látky vznikají postupným a dlouhodobým působením chemických a mikrobiologických procesů (minimálně 40 000 let). Nejbohatším zdrojem huminových látek je rašelina, která jich obsahuje 80 %, bohatým zdrojem jsou ale i hnědé uhlí a lignit, v nichž huminové látky dosahují desítek obsahových procent (20-30 %). Za hlavní představitele huminových látek jsou považovány huminové kyseliny (hnědé barvy), fulvokyseliny (žluté barvy), humin a soli výše zmíněných kyselin - humáty.

 

Prakticky se využívá především schopnosti huminových látek chemicky vázat těžké kovy, ionty a plyny s volnými elektronovými páry různými vazebnými mechanismy.

Huminové látky mohou povrchově vázat nejen látky anorganického charakteru (např. těžké kovy), ale i organické sloučeniny biologického původu, což je podstatou jejich antibakteriálního působení.

 

 

Působení huminových látek na organismus:

Proti zánětu a bolesti

Výčet léčebných účinků huminových látek je velmi široký. Vedle antivirového, antibakteriálního a protiplísňového působení byly prokázány i jejich účinky analgetické (zmírňující bolest). Snižují riziko vzniku srůstů. Velmi výrazné je ale především jejich působení protizánětlivé. Studie prokázala vliv huminových látek na stimulaci aktivity neutrofilních granulocytů, což má přímý vlivna boj proti bakteriální infekci díky zvýšení schopnosti fagocytózy bílých krvinek. Experimentálně byla prokázána schopnost huminových látek bránit růstu následujících kmenů mikroorganismů: Streptococcus, Staphylococcus, Enterobacter, Enterococcus, Candida albicans.

 

Protinádorové působení

Výzkumem bylo zjištěno, že huminové látky mají vliv na zpomalení rozvoje některých typů nádorových onemocnění. Ochranný a preventivní efekt se projevuje především v případě rakoviny tlustého střeva a konečníku. Antikancerogenní účinek může souviset s vysokou antioxidační a protizánětlivou aktivitou huminových látek, včetně ovlivnění povrchových vlastností buněčných membrán. Výzkumné práce prokázaly schopnost ovlivnit zejména buněčnou proliferaci, tj. mnohočetné dělení, nebo bujení skupiny buněk. Studie in vitro prokázala protinádorové účinky huminových kyselin u leukemických buněk a jejich vliv na zastavení patologického množení díky indukci apoptózy. Současný výzkum v medicíně je směřován hlavně do oblasti vztahu humátů a střevní sliznice a do problematiky střevní bariéry.

 

 

Imunostimulace

Huminové látky mají mimořádný dopad na zvyšování přirozené nespecifické obranyschopnosti díky efektivnímu odstraňování toxických látek z tlustého střeva. Obranyschopnost se zvyšuje také díky výše popsané schopnosti stimulovat aktivitu bílých krvinek.

Ochrana proti záření

Huminové látky chrání buňky před různými druhy záření, včetně radioaktivního a UV. Paprsky při dopadu na složitou molekulu vyvolávají excitaci elektronu do vyšších hladin, čímž je energie záření bezpečně spotřebovává a při návratu elektronu do původního stavu vyzářena v podobě neškodné energie tepelné.

 

 

Detoxikace

Huminové látky se významně podílejí na detoxikaci organismu. Jsou ceněné pro svoji schopnost vázat volné radikály a těžké kovy (olovo, kadmium, rtuť) ve formě chelátů, které se z těla vyloučí. Detoxikační proces probíhá v celém těle, jelikož molekuly

huminových látek i přes svoji velikost pronikají z větší části přes stěnu zažívacího traktu do krve. Neutralizují volné radikály, a brání tak poškození buněk, poškození genetické informace, rozvoji infekcí, civilizačních a nádorových onemocnění a napomáhají ke stabilizaci hormonálního systému.

 

 

Prevence kardiovaskulárních chorob

Huminové látky zlepšují okysličení buněk díky příznivému vlivu na cévní systém. Jsou vhodné jako prevence infarktu myokardu a mozkové mrtvice. Napomáhají rychlejšímu rozpouštění trombů, krevních hematomů.

Stimulace metabolismu

Je známo, že huminové látky katalyzují enzymatické reakce, a stimulují tak metabolismus. Tento efekt je způsoben tím, že stejně tak jako jsou huminové látky schopné vázat a odstraňovat z těla těžké kovy, jsou schopné do těla transportovat i minerální látky, které často vystupují jako kofaktory či koenzymy celé řady důležitých enzymů.

 

 

Elektrochemická rovnováha

Huminové látky přispívají ke stabilizaci buněčné membrány, k udržování elektrochemické rovnováhy a podílejí se na buněčné regeneraci.

 

 

Pohybový aparát

Díky schopnosti snížit toxické zatížení a antioxidačnímu působení ve tkáních a kloubech mají huminové látky příznivý vliv na onemocnění celého pohybového aparátu včetně páteře, při artrózách, artritidách a dalších degenerativních onemocněních kostí a kloubů. Pozitivní vliv vnějšího užívání humátů na zvýšení kvality života pacientů s chronickými onemocněními pohybového aparátu byl popsán v řadě studií. Aplikace huminových látek působí analgeticky, protizánětlivě a upravuje metabolické procesy. Lze předpokládat, že současné vnitřní užívání huninových látek vede ke zvýšení léčebného efektu

Produkty:

CYTOSTAN

BALNEOL

Skladování všech humátových přípravků

Skladujte v suchu a temnu při teplotě 10-25 ?C, chraňte před mrazem. Pro zajištění dlouhodobé použitelnosti produktů se doporučuje skladovat je rovněž i v původním papírovém obalu. Jakékoli vystavení silnému zdroji světla zbytečně snižuje účinnost produktů.

 

ZDROJ:

http://zdravi.doktorka.cz/vlastnosti-humatu-z-hlediska-biomediciny/

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář