Jdi na obsah Jdi na menu

HOMEOPATIE

15. 7. 2009

Čím ses zkazil, tím se naprav..

 Slovo homeopatie je odvozené od řeckého výrazu znamenajícího "podobně trpícího". Léčba je založená na principu "podobné se léčí podobným" a homeopati předpokládají, že když určitá látka ve velkém množství může u člověka vyvolat příznaky choroby, má naopak ve velmi malém množství schopnost tuto nemoc vyléčit. 

 

Potřebné látky se připravují z různých zdrojů - rostlin, minerálů i jedů, ale vzhledem k tomu, že se homeopatické léky používají ve velmi zředěném stavu, je poškození organizmu z jejich předávkování prakticky vyloučené. Cílem homeopatie a jejich léků  je povzbudit schopnosti organizmu k uzdravení se, tzn. posílení vnitřního systému člověka. Homeopatické léky nejsou předepisovány na konkrétní orgánový problém, ale především na posílení vnitřního nehmotného centra člověka, které orgány ovládá. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je homeopatie druhou nejrozšířenější léčebnou metodou na světě - za čínskou medicínou, ale před léčbou bylinami a konvenční medicínou.

Je to léčba neobyčejně účinná.

Tato metoda léčby je dnes nejrozšířenějším oborem t.zv. alternativní medicíny v západní Evropě a v mnoha dalších zemích po celém světě. Většina lékáren v Německu, Rakousku či Anglii prodává homeopatické léky, existují vysoké školy, ať už určené k doškolování lékařů nebo k výchově specializovaných homeopatických léčitelů, vycházejí odborné časopisy a stovky titulů knížek určených jak pro odborníky, tak i pro širokou veřejnost. Homeopaticky se léčí desítky miliónů pacien-tů. A stále jich přibývá.

Právě v současnosti homeopatie prožívá svůj největší rozmach, přestože se zrodila už na začátku minulého století. Jen naši malou zem donedávna jaksi míjela. Ale časy se mění a homeopatie je právě jednou z prvních oblastí, v níž vstupujeme do Evropy. Stovky našich lékařů absolvují odborná školení, vycházejí první knížky a objevují se i první pacienti. Řada předních západních výrobců homeopatických léků soutěží o umístění na našem trhu a léky se začínají vyskytovat na pultech lékáren.

Co způsobilo tento živý zájem? Co nám vlastně homeopatie nabízí? Jaké jsou její výhody?

Tak především: je to léčba neobyčejně účinná. Tím, že dokáže povzbudit vlastní obranné síly organizmu, se dokáže vypořádat s jakoukoliv akutní nemocí, od nachlazení a chřipky přes angíny a zápaly plic až po zánět mozkových blan... A svede to velmi rychle: u chřipky za den, při zápalu plic za několik dní... A pak je tu celá široká škála chronických, neboli nevyléčitelných nemocí, u nichž klasická medicína nanejvýš tlumí jejich průběh. I na ně si homeopatie troufá a velmi často dosahuje úplného a trvalého vyléčení. Mezi ně patří například ekzémy, alergie, ženské potíže, kosmetické problémy všeho druhu, psychická nerovnováha, nespavost, artrózy, chronické záněty vnitřních orgánů... I velmi vážně a dlouhodobě nemocní pacienti mají s homeopatií reálnou naději výrazně zlepšit svůj stav nebo se zcela uzdravit.

Homeopatie používá jako výchozího materiálu k výrobě léčiv výhradně přírodních látek, nejčastěji rostlinného, minerálního nebo živočišného původu. Homeopatické léky jsou upravovány takovým způsobem, že nemohou mít žádné vedlejší negativní účinky na organizmus. 

Spotřeba homeopatických léků je výrazně nižší než u klasických léčiv. Často stačí k tomu, aby byl pacient vyléčen, jediná sladká pilulka. Jedná se o vůbec nejlacinější způsob léčby. Homeopatii je možno použít v každém věku, hodí se jak pro kojence, tak i pro pacienty, kteří jsou již v důchodu. Homeopatické léky jsou velmi vhodné v těhotenství. Za zmínku stojí i fakt, že je účinná také při léčbě zvířat a existuje celý obor veterinární homeopatie.

 Homeopatie není ovšem ve svých špičkových výkonech věda jednoduchá. Lékaři i léčitelé používají k diagnostice velké množství knih, z nichž některé, jako Kentova Materia medica mají přes tisíc stran. Významným pomocníkem se staly počítače, které urychlují a upřesňují správný výběr léku. V současnosti je známo a bylo odzkoušeno asi 3000 léků. A vždy jen jeden z nich je ten pravý. Vybrat ho, to je práce často zdlouhavá a náročná, vyžadující hluboké znalosti. Homeopaté totiž obvykle nevybírají lék podle jména nemoci, ale podle souhrnu všech vlastností pacienta. To platí zejména tehdy, jestliže má být vyléčena vážná, dlouhotrvající a komplikovaná choroba. Trochu jiná situace nastává, když jde jen o jednodušší zdravotní problémy, akutní i chronické. Tehdy přichází v úvahu mnohem menší množství léků, prakticky několik desítek. Existují dokonce i některé léky s t. zv. osvědčenými indikacemi, tedy takové, které jsou v naprosté většině případů účinné při léčbě určité konkrétní potíže. A tak si lidé v západních zemích kupují pilulky zvané Cofea, když je trápí nespavost, Plantago při bolesti zubu, Gelsemium, když potřebují odstranit svazující pocit strachu před zkouškou, Arnicu, která léčí hnisající rány a navíc pomůže odstranit ztuhlost svalů při únavě... atp.

Domácí homeopatická samoléčba ovšem vyžaduje, aby člověk vlastnil dobrou příručku určenou k tomuto účelu, kterou napsal zkušený lékař, vždy upozorňující na to, kdy je již nutné navštívit zkušeného homeopata nebo klasického lékaře. Nicméně na základě takovýchto knížek k nejširšímu použití lze bezpečně zvládnout širokou škálu potíží, od kosmetických vad přes lehčí infekční nemoci, ženské chroby, nemoci dětí, až po některé problémy psychické. Homeopatické léky jsou ve všech lékárnách našich vyspělejších sousedů k dostání v celém sortimentu a volně bez receptu. A jsou levné ve srovnání s léčivy klasické medicíny. Ještě v tomto roce nepochybně dosáhneme toho, že budou volně a v celém sortimentu k dostání i u nás. Homeopatie pro nás přestane být teorií a stane se praxí. Jestliže se může homeopaticky léčit anglická královna i s rodinou, proč bych to nemohl být také právě já?

 

Homeopatický lékař odpovídá za pacientovo zdraví jako celek.

Jestliže navštívíte homeopata řekněme s angínou, budete asi překvapeni průběhem vyšetření. Nejdříve se vám podívá do krku a změří teplotu - ale tím možná podobnost s klasickým vyšetření končí. Dál se vás totiž bude vyptávat na to, zda angína začala ráno, odpoledne nebo večer, zda začala na určité straně, zda není ovlivněn váš pocit bolesti teplým nebo studeným nápojem, budou ho zajímat všechny subjektívní pocity, spojené nejen s touto potíží. Bude se snažit zjistit mnoho i o vaší psychice - zda jste společenský nebo samotář, zda jste prchlivý, melancholický, neklidný, zda trpíte nějakými úzkostmi, strachem, obavami.... Bude se snažit každý z údajů rozvést do podrobností a zaznamenat i detaily. Zeptá se, jaké další nemoci jste prodělal v průběhu života od narození, jak probíhaly. V takovémto rozhovoru, který může trvat i hodinu, zjišťuje pokud možno co nejúplnější obraz celé vaší osobnosti.

K čemu tolik námahy kvůli obyčejné angíně? Prostě proto, že homeopaté neznají jednu jedinou angínu a na ni jediný lék. Rozlišují zhruba šedesát druhů angín - a na každou je vhodné použít jiný lék, pro daný konkrétní případ nejbližší a nejúčinnější. Podobně je to i s jinými nemocemi. Homeopaté vycházejí ze skutečnosti, že tak, jako neexistují dva úplně stejní zdraví lidé, neexistují ani dva úplně stejné a úplně stejně prožívané a subjektivně pociťované případy angíny. Cílem homeopatické léčby pak není jen rychlé vyléčení angíny, ale aktivizace vlastního obranného systému, schopného nastolit postupně rovnováhu v celém organizmu a vyléčit všechny ostatní potíže a neduhy, kterými daný pacient trpí. Taková léčba má i významný preventivní efekt a imunizuje člověka proti dalším onemocněním v budoucnosti. Protože si homeopatie klade za cíl léčit nejen jednotlivá lokalizovaná onemocnění, ale celého člověka, bývá označována jako léčba holistická. Je schopna nastolit rovnováhu a zdraví i u lidí chronicky nemocných, jimž nedává klasická léčba naději na úplné uzdravení. Zde je ovšem nutno počítat s delším obdobím léčby, vždy v závislosti na celkovém stavu pacienta. Je zaznamenáno mnoho úspěšně vyléčených případů alergií, artróz, chronických zánětů vnitřních orgánů, ekzémů i některých nádorových onemocnění. A také psychických poruch, od nespavosti či neurózy až po psychózy.

Těchto úspěchů dosahuje homeopatie klasická, jejíž základ je v holistické diagnóze, popisující celého člověka. Ve většině zemí, mezi něž patří např. Anglie, Německo a Itálie, tento klasický přístup převažuje. Existují ovšem případy, kdy časově i odborně náročnější holistická diagnóza není nezbytná. I lék, který není podán zcela přesně, může vyléčit akutní nemoc, aniž by přitom pacientovi škodil. Nevýhodou takovéto "přibližné" léčby je to, že léčí právě jen onu akutní či lehkou chronickou nemoc a nemá schopnost nastolit celkovou rovnováhu v organizmu. Není vhodná v případě vážnějších chronických potíží. Používá se hlavně při domácí samoléčbě a preferují ji i některé zvláštní směry homeopatie, které se z klasického směru vyčlenily, např, u nás v poslední době dosti aktivní škola institutu Boiron z Francie. Po úspěšně absolvované holistické /často je též používán výraz "konstituční" / léčbě uvádějí často i pacienti dlouhodobě nemocní pocit "dosud nepoznaného zdraví", vykazují vysokou odolnost proti dalším nemocem, zvýšenou výkonnost a schopnost snadněji se vypořádávat s běžnými životními problémy.

Homeopatie zcela akceptuje i kategorii lidí, někdy poněkud posměšně nazývanou hypochondři. Jestliže si pacient stěžuje na celou řadu lehčích potíží a má pocit špatného zdraví, je to pro homeopata opět signálem nedostatečné harmonie, která může být homeopaticky znovu obnovena. Homeopaté také zdůrazňují aktivní podíl pacienta na léčbě. Zdravý způsob života a vhodná strava mohou homeopatickou léčbu urychlit a učinit efektivnější. Někdy však je nezdravý zpúsob života paradoxně produktem určitého patologického sklonu osobnosti - a pak naopak pomáhá homeopatická léčba tomu, aby se pacient odloučil od nezdravých návyků, např. nemírného užívání alkoholu. Holistická homeopatie, právě proto, že léčí člověka jako celek, nezná rozdělení medicíny na obory, třeba kožní, neurologii, internu... Homeopatický lékař odpovídá za pacientovo zdraví jako celek. Takže je možno navštívit homeopata prakticky s jakoukoliv potíží v jakémkoliv věku. Pro homeopatii je ideální systém soukromých lékařských /případně léčitelských/ praxí a starobylá a u nás se nyní obnovující funkce rodinného lékaře, který dokonale zná svůj okruh pacientů. Privatizace a demokratizace našeho zdravotnictví dává tedy homeopatii nové perspektivy.

Zpracovala ing. Tatiana Flanderková, autor článku Mgr. Jiří Čehovský, http://www.homeopatie.cz

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář