Jdi na obsah Jdi na menu

CO URČUJE JAK MOC JSME ZDRAVÍ?

1. 12. 2013

Pro porozumění principům a zejména skutečným možnostem prevence nemocí je velmi důležitá znalost obecných determinant zdraví – tedy vlivů, které určují výsledný zdravotní stav jedince. Tato znalost umožní v základních rysech odpovědět na častou otázku - PROČ JE NĚKDO ZDRAVÝ VÍCE A NĚKDO MÉNĚ? 

Hlavní determinanty zdraví

 

Schéma hlavních determinant zdraví znázorňuje obrázek. Individuálním základem jsou zděděné dispozice, genetická informace – genotyp. Tento základ může být velmi rozdílný, může obsahovat vrozenou odolnost nebo naopak náchylnost k nejrůznějším zdravotním poruchám. Ovšem to, do jaké míry a jak se vrozené dispozice uplatní, záleží velkou měrou na souboru vnějších vlivů, které působí na člověka od narození po celý život. Vnější vlivy lze členit do několika hlavních kategorií. Jednou z vůbec nejdůležitějších jsou faktory životního stylu, tedy to, jak se jedinec chová – jak se stravuje, jakou má pohybovou aktivitu, zda kouří, nebo třeba nadměrně konzumuje alkohol. Další kategorií je životní prostředí – tím se myslí například kvalita ovzduší, pitné vody, potravin, ale i všechny fyzikální vlivy jako nejrůznější druhy záření, hluk apod. Úroveň zdraví obyvatelstva nepochybně závisí rovněž na kvalitě zdravotnictví. A jako zastřešující se projevujísociální a ekonomické faktory, které výrazně ovlivňují ty předchozí – tedy životní styl, životní prostředí i zdravotnictví.

determinanty1.gif

VÍCE NA:

http://www.cba.muni.cz/prevencenemoci/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=16

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář