Jdi na obsah Jdi na menu

VAKCÍNY ZPŮSOBUJÍ AUTISMUS

9. 5. 2012

Vakcíny způsobují autismus: Podpůrné důkazy

Autor: Mike Adams

Počet onemocnění autismem se od roku 1990 raketově zvýšil o 1000% a zástupci farmaceutického průmyslu se zmateně škrábou na hlavách: Co by mohlo být příčinou tohoto stavu? Množství závěrů poukazuje jako na jeden z primárních faktorů přispívajících ke zvýšenému výskytu autismu na vakcíny.

V tomto článku uvádíme podpůrné citace od některých z nejvýznamnějších autorů, kteří píší o možné spojitosti mezi autismem a vakcínami. Přečtěte si prosím tento výběr vyplývající z jejich výzkumu.

Autismus a vakcíny

Existuje významná spojitost mezi veškerými formami vakcín a autismem. Jistá americká studie odhalila, že u dětí, kterým byly aplikovány vakcíny obsahující konzervační prostředek zvaný thimerosal, jenž je z padesáti procent tvořen rtutí, byla více než dvakrát vyšší pravděpodobnost vývoje autismu než u dětí, které očkované nebyly. Třebaže rtuť byla v důsledku narůstajících obav z bezpečnosti očkovacích látek z běžných dětských vakcín odstraněna, stále se nachází v jiných vakcínách, které by mohly být dětem naočkovány.
MUDr. Paula Baillie-Hamilton – Toxické přetížení: Lékařský plán pro boj s nemocemi způsobenými chemikáliemi, které se nacházejí v našich pokrmech, našich domovech a našich lékárničkách

Každým rokem jsou u stále většího počtu dětí diagnostikovány potíže s učením a autismus. Co je příčinou? Podle mnohých odborníků, včetně Roberta F. Kennedyho ml., právníka Obranného výboru pro přírodní zdroje a autora knihy Vražedná imunita, je na vině naše vláda. Podle narůstajícího množství důkazů je příčinou látka zvaná thimerosal, která se nachází ve vakcínách. Faktem je, že čím více vakcín děti dostávají, tím více se objevuje případů autismu, potíží s učením a celoživotních onemocnění. Látka zvaná thimerosal je konzervační prostředek, který začal být přidáván do vakcín ve třicátých letech minulého století.
Kevin Trudeau – Objev dalších léčivých přírodních prostředků: Dříve cenzurované produkty, které léčí nemoci

Autismus ve Spojeném království nabyl s nárůstem o 1500% během posledního desetiletí katastrofických epidemických rozměrů. V Kalifornii je autistické jedno dítě z každých 150 – jen za roky 2001/2 byl zaznamenán nárůst o 54%! Je známo, že primární zdroj autismu pochází z vakcín, přílišného vystavení těžkým kovům a antibiotikům v těhotenství, těžkým kovům z ovzduší a vody zamořených zplodinami těžkého průmyslu a z chemikálií používaných v elektronickém průmyslu. První případy autismu byly v USA popsány krátce poté, co byly ve čtyřicátých letech dvacátého století uvedeny na trh vakcíny proti černému kašli.
Helke Ferrie – Zprávy z válečné zóny enviromentálního zdraví

Mohlo by množství v dnešní době doporučovaných vakcín ve skutečnosti přispívat k nárůstu chronických dětských onemocnění jako astma, alergie, autismus, autoimunní nemoci, diabetes, obezita, některé druhy rakoviny a narůstající epidemie vývojových poruch? Uvědomte si, že počet vakcín se jen za dvacet čtyři let zvýšil z deseti na padesát a další jsou na cestě. S tím, jak se zdraví dětí kriticky zhoršuje, stále víc a víc rodičů a lékařů se začíná dotazovat, jaký by mohly tyto vakcíny mít vliv na vyvíjející se imunitní systém našich dětí.
Deirdre Imus – Vyrůstejte zeleně: Péče o dítě – 2. díl v bestsellerové sérii Green This!

Toxicita rtuti je podle některých vědců předpokládaným důvodem prudkého nárůstu – v letech 1984-1994 desetinásobného – diagnostikovaných případů autismu u dětí po celém světě. Konkrétním pachatelem je thimerosal, látka obsahující rtuť, používaná jako konzervační prostředek ve vakcínách běžně aplikovaných novorozencům i starším dětem. Jsou dostupné i vakcíny, které thimerosal neobsahují. Pokud máte dítě, které má být očkováno, žádejte takové a ujistěte se, že budou použity vakcíny bez thimerosalu.
Phyllis A. Balch, CNC – Předpisy na stravovací welness: Jezte jídlo, které léčí

První zaznamenaný případ autismu se objevil poté, co začal být k vakcínám přidáván thimerosal, konzervační látka pro imunizaci. Od té doby se výskyt autismu alarmující rychlostí znásobuje. Thimerosal není nezbytným aditivem a je pro lidské tělo toxický, a přesto je používán již celé roky. A třebaže byl thimerosal z dětských vakcín postupně vyřazen, velká většina vakcín proti chřipce aplikovaných dětem i dospělým jej stále obsahuje a všeobecně panuje podezření, že mnoho dětských lékařů stále používá zatím neprošlé ampule s vakcínami obsahujícími thimerosal.
KC Craichy – Sedm superzdravých zlatých klíčů, kterými odemknete celoživotní vitalitu

Je pouhá shoda okolností, že se počet onemocnění autismem zvýšil, když Středisko pro kontrolu nemocí přidalo v roce 1988 k doporučovanému vakcinačnímu programu pro děti další vakcíny? V osmdesátých letech byl odhadovaný počet případů autismu u pouhých šesti dětí z každých 10 000. Dnes je autistické jedno dítě z každých 150, třebaže v některých oblastech je to dokonce jedno na každých 50 dětí. Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv uznal, že thimerosal může působit jako neurotoxin (vědí velmi dobře, že rtuť je neurotoxin), a v roce 2004 konstatoval, že vakcíny obsahující thimerosal mají souvislost s autismem.
Andreas Moritz – Nadčasová tajemství zdraví a věčného mládí

Nicméně pokračuje živá debata o enviromentálních kořenech autismu, které možná nemají nic společného s genetikou. Když například kalifornští vědci zkoumali souvislost mezi autismem a znečištěním životního prostředí v sanfranciském zálivu, objevili potenciální spojitost mezi všudypřítomnými koncentracemi kovů a možná i chlorovaných rozpouštědel a zvýšeným rizikem autismu. Vynořila se rovněž spousta kontroverzních stanovisek týkajících se rtuťového konzervantu zvaného thimerosal, používaného ve vakcínách, poněvadž se někteří odborníci domnívají, že může způsobit autismus.
Brenda Watson a Leonard Smith – Strategie detoxu: Zářící zdraví v pěti snadných krocích

Rtuť ve vakcínách způsobuje autismus, poškození mozku a nemoci. Vakcíny samotné vedou k tomu, že se tělo ocitá v nepřirozeném stavu a dochází k navození podmínek, v důsledku kterých snadno onemocníte nějakou vážnou chorobou. V knize Přírodní léčiva uvádím několik dalších knih, které doporučuji k diskusi o vakcínách. Patří mezi ně: Injekce ve tmě od Harrise L.Coultera a Barbary Loe Fisher; Vakcíny: Jsou opravdu bezpečné a účinné? od Neilla Z. Millera; a Co vám váš doktor možná neřekne o dětském očkování od MUDr. Stephanie Cave a Deborah Mitchell.
Kevin Trudeau – Objev dalších léčivých přírodních prostředků: Dříve cenzurované produkty, které léčí nemoci

Jsou neustále odkrývány nové důkazy a počet onemocnění autismem narůstá. V říjnu 2004 přišel americký dětský lékař MUDr. F. Edward Yazbak s další interpretací významných zahraničních studií zkoumajících bezpečnostní profil vakcíny. Řekl, že autoritativní dánská studie zkoumající více než 500 000 dětí narozených v letech 1991 až 1998 nemohla vyloučit spojitost mezi MMR a autismem, protože mnoho dětí onemocnělo až po aplikaci vakcíny. „Ta nejdůležitější věková skupina, kterou bychom se měli zabývat, zahrnuje dětí od pěti do devíti let věku,“ řekl. „Počet případů autismu se zvýšil v osmi letech.“
Jacky Law – Big Pharma:: Program globální péče o zdraví

Spojitost mezi očkováním a autismem možná představuje otrava rtutí. Thimerosal, konzervační prostředek používaný v mnoha vakcínách, obsahuje kolem 50% rtuti. Nárůst případů autismu těsně souvisí s vakcínami obsahujícími thimerosal. Je podrobně zdokumentováno, že rtuť je příčinou chátrání nervového systému, zhoršení mentálních funkcí a problémů s učením. Jisté symptomy otravy rtutí jsou stejné jako u autismu, především pak defekty koordinace a motorických schopností, vizuální poruchy a pokles imunity.
Larry Trivieri, ml. – Průvodce alternativní medicínou, druhé vydání

Na vývoj nových vakcín jde stále víc a víc dolarů, ovšem málo je jich vyhrazeno na zkoumání možné spojitosti mezi vakcínami a vývojovými poruchami (jako je například možná spojitost mezi vakcínou proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám a autismem). Možné vedlejší účinky imunizace, včetně vyrážek, horečky, průjmu, autismu, ba dokonce úmrtí, jsou ve srovnání s prospěšností vakcín považovány za minimální.
Larry Trivieri, ml. – Průvodce alternativní medicínou, druhé vydání

Bylo zjištěno, že existuje těsná spojitost mezi dávkami rtuti z thimerosal obsahujícími dětskými vakcínami a všeobecným rozmachem autismu od konce osmdesátých do poloviny devadesátých let. Naproti tomu se projevila možná spojitost mezi počtem primárních aplikovaných dětských vakcín obsahujících oslabený virus spalniček a rozmachem autismu v osmdesátých letech.
Gary Null a Amy McDonald – Spojitost mezi jídlem a náladou: Výživové a enviromentální přístupy k duševnímu i tělesnému zdraví

Podle ortodoxní medicínského názoru je příčinou autismu genetická vada, ale již mnoho lidí se zabývalo možností, že kořenem autismu jsou vakcíny. Specificky se obavy soustředí na thimerosal, na rtuti založený konzervační prostředek, který byl používán v některých dětských vakcínách a to až do roku 1999, kdy byl thimerosal odstraněn nebo velkou měrou redukován. U odhadovaných 80% procent dětí bylo zaznamenáno výrazné zlepšení po detoxikaci jedovatých těžkých kovů z jejich organismu.
Gary Null a Amy McDonald – Spojitost mezi jídlem a náladou: Výživové a enviromentální přístupy k duševnímu i tělesnému zdraví

V roce 2000 vydal americký kongres Zákon o dětském zdraví, přičemž pověřil svou hlavní výzkumnou organizaci, Národní institut zdraví, aby financoval pět špičkových výzkumných pracovišť pro výzkum autismu. „Projevila se zde nevídaná politická oddanost rozšířit, zintenzivnit a zkoordinovat výzkum autismu a služeb pro děti žijící s autismem,“ říká Richard Horton ve své knize MMR: Věda a fikce – zkoumání vakcínové krize. Anebo mohla vláda předpokládat prudký nárůst v poptávce po individuálních vakcínách, především proti příušnicím.
Jacky Law – Big Pharma: Program globální péče o zdraví

Zdá se, že svou roli ve spuštění nástupu autismu hraje počet chemických faktorů. V případě autismu iniciovaného vakcínou MMR mohl být virus v této vakcíně tím posledním stéblem, spouštějícím autismus u dítěte, které již bylo poškozeno v důsledku předchozího vystavení chemikáliím z vakcín a životního prostředí. Výrazného zlepšení lze dosáhnout detoxikačním programem, všestranným doplňkovým programem a stravou s nízkým obsahem glutenu a mlékárenských výrobků.
MUDr. Paula Baillie-Hamilton – Toxické přetížení: Lékařský plán pro boj s nemocemi způsobenými chemikáliemi nacházejícími se v našich potravinách, našich domovech a našich lékárničkách

Od devadesátých let došlo k desetinásobnému nárůstu (o 1000%) případů autismu, a tento nárůst je některými výzkumníky dáván do souvislosti s konzervačním prostředkem z organické rtuti, běžně obsaženým v dětských očkovacích látkách. Výrazně zvýšený výskyt juvenilní cukrovky byl dán do souvislosti se specifickou očkovací sekvencí a s počtem aplikovaných vakcín.
Walter Last – Přírodní způsob léčby: 65 způsobů jak dosáhnout špičkového zdraví

Musíme se zeptat: proč byly vadné pneumatiky rychle staženy, když byly nebezpečné, zatímco dětské vakcíny nejsou, třebaže existuje tolik tvrzení, že jsou potenciální příčinou autismu a poškození mozku? Pokud jsou bezpečné, používejte je. Pokud ne, přestaňte je používat. A pokud existují vážné pochybnosti o jejich bezpečnosti, buďte velmi opatrní. Neměli bychom dopustit, aby současná epidemie autismu pokračovala. Rozhodujícím faktorem je: Rozhodnutí federálních nebo státních agentur týkající se jak vakcín, tak použití takových léčiv jako Ritalin by mělo být doporučováno a navrhováno, ale nemělo by být nucené nebo povinné.
MUDr. Doris J. Rapp – Náš toxický svět: volání po probuzení

Použití na rtuti založeného thimerosalu jako konzervačního prostředku ve vakcínách souvisí s autismem. Navzdory důkazům je rtuť stále přidávána k vakcínám v naprosto ne-bezpečných množstvích, vycházeje z faktu, že je to známý neurotoxin. Nedávná studie provedená univerzitou v Calgary prokázala, že iony rtuti mění buněčnou membránu vyvíjejících se neuronů u kojenců a malých dětí, což přímo přispívá ke vzniku autismu.
Andreas Moritz – Věčná tajemství zdraví a mládí: uvolněte přírodní léčivou moc, která ve vás dřímá

Ze studií vyplývá, že jedy ve vakcínách jsou hlavní příčinou poruch učení, autismu a duševní zaostalosti u dětí. Kniha Důkaz škodlivosti: Rtuť ve vakcínách a epidemie autismu: lékařská kontroverze od Davida Kirbyho je pouze jednou z několika poukazujících na toto nebezpečí. Farmaceutické firmy dokonce intervenovaly, aby získaly dodatek k zákonu o vnitřní bezpečnosti, že je lidé nesmí soudit za škody způsobené očkováním!
Susan E. Schenck – Faktor živé stravy: Moderní průvodce dokonalou stravou pro tělo, mysl, ducha

Zdroj:www.naturalnews.com

http://faktaozdravi.wordpress.com/2009/10/13/vakciny-zpusobuji-autismus-podpurne-dukazy/

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář