Jdi na obsah Jdi na menu

TESTOVÁNÍ VAKCÍN NA NEDONOŠENÝCH DĚTECH

8. 2. 2014

 Když jsem četla výsledky testování vakcín na předčasně narozených dětech, kterou financovala firma GlaxoSmithKline, všimla jsem si, že něco není v pořádku.

Studie, která sama o sobě je nechutná, testovala rotavirovou vakcínu na skupině 988 dětí, předčasně narozených ve 27. až 36. týdnu těhotenství. (Ty nejmenší děti mohly vážit jen kolem 600-800 g – pozn. překl.) 

Článek o této studii od Dr. Felixe Omenaca, PhD. a kol. byl publikován na stránce Pediatric SuperSite pod názvem „Lidská rotavirová vakcína je imunogenní a dobře tolerována u předčasně narozených dětí“ („Human rotavirus immunogenic, well-tolerated for preterm infants“) a dočteme se v něm:

„Vědci rozdělili děti podle gestačního věku (týdne těhotenství, ve kterém se narodili – pozn. red.) do dvou skupin — děti narozené v gestačním týdnu 27 až 30 a děti narozené v gestačním týdnu 30 až 36. Aplikovali rotavirovou vakcínu (RIX4414, GlaxoSmithKline) ve dvou dávkách 658 dětem a 330 dětí dostalo placebo společně s rutinním očkováním včetně vakcíny proti záškrtu, tetanu, hepatitidě B, černému kašli, bakterii Haemophilus influenzae typu B a viru dětské obrny (hexavakcína = Infanrix Hexa – pozn. red.). Děti z Francie a Španělska současně dostaly vakcínu proti pneumokokům, děti z Portugalska a Španělska také dostaly vakcínu proti meningokoku.

Vědci pak požádali rodiče a opatrovníky o hlášení nežádoucích účinků (NÚ) a nezjistili žádný statisticky významný rozdíl v hlášení nežádoucích účinků mezi očkovanou a placebo skupinou (5.1% resp. 6.2%). Neočekávané NÚ, které zahrnovaly horečku vyšší 39,5·°C, šest nebo více průjmových stolic denně, tři nebo více epizod zvracení denně, ztráta chuti a podrážděnost, byly hlášeny u 29.3% předčasně narozených dětí v očkované skupině a u 40.7% v placebo skupině.

Vidím v tom tyto problémy:

 1. Všechny děti dostaly najednou více vakcín, proto studie neměla žádnou skutečnou kontrolní skupinu.
 2. Z množství 988 dětí cca 2/3 dostaly rotavirovou vakcínu a 1/3 dostala placebo a vědci výsledky hodnotili jako rovnocenné. Což nelze, protože jedna skupina byla výrazně větší než druhá.
 3. Protože všechny děti dostaly více vakcín, je nemožné určit, která vakcína způsobila NÚ.

Rozhodla jsem se podrobněji prozkoumat přesná čísla.

 1. Celkové množství dětí, které dostali všechny vakcíny včetně rotavirové, bylo 658, což je 66,6% celkového počtu dětí ve studii.
 2. Celkové množství dětí, které dostaly všechny vakcíny kromě rotavirové bylo 330, tj. 33,4% celkového počtu dětí ve studii.

Závažné reakce

 • Ve skupině, která dostala rotavirovou vakcínu, mělo 5,1% dětí těžkou reakci, tj. celkem 33 dětí.
 • Ve skupině, která dostala placebo, mělo 6,2% dětí těžkou reakci, tj. celkem 20 dětí.

Méně závažné reakce

Podívejme se nyní na to, co vědci označují za „neočekávané NÚ“.

 • Uvádějí, že tyto NÚ zahrnují horečku vyšší 39,5 °C, šest nebo víc průjmových stolic denně, více než tři epizody zvracení denně, ztrátu chuti do jedla a podrážděnost.
 • Ve skupině, která dostala rotavirovou vakcínu, mělo 29,3% dětí NÚ, které byly neočekávané, celkem šlo o 192 dětí.
 • Ve skupině, která dostala placebo, mělo 40,7% dětí neočekávané NÚ, tj. celkem 134 dětí.
 • Za předpokladu, že děti s těžkými reakcemi byly jiné, než děti s méně závažnými reakcemi, znamená to, že celkem 225 dětí z 688, které dostaly všechny vakcíny, měly nežádoucí reakci.

To znamená obrovské množství nedonošených dětí, které trpí NÚ, ale navzdory tomu autoři uvádějí:

protože předčasně narozené děti jsou vysoce ohroženy infekcí rotavirem, studie podporuje použití této vakcíny u dětí starších 27 týdnů gestačního věku, které jsou „ve stabilním zdravotním stavu nebo po propuštění z neonatologického oddělení“.

Tak toto jsou zkoušky vakcín, na které veřejnost spoléhá, takto se testují vakcíny před plošným užitím. Podívá se někdy vůbec někdo z WHO (World Health Organization = Svetová zdravotnícta organizácia OSN – pozn. red.), FDA (U.S. Food and Drug Administration = Úrad pre kontrolu potravín a liečiv v USA; obdoba slovenského Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) – pozn. red.) nebo CDC (Centers for Disease Control and Prevention = Stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb v USA; obdoba slovenského Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ SR) – pozn. prekl.) podrobně na tyto studie, nebo si jen přečtou závěrečný odstavec?

Tato studie byla špatná od samotného začátku z důvodu příliš mnoha proměnných, které ovlivňovaly testované skupiny. Vědci uvedli věk dětí a další vakcíny, které mohly ovlivnit výsledky, ale neuvedli žádné další problematické proměnné. Mohlo by to být kulturní, sociální a ekonomické pozadí, váha a anamnéza včetně všech léků, které děti dostávaly.

Komukoli s pouhou špetkou zdravého rozumu stačí studii jednou přečíst a jasně vidí, že byla navržena a zmanipulována směrem k žádoucímu výsledku.

To bylo testování vakcín na nedonošených dětech, propánakrále!

Použít tyto maličké, zranitelné děti jako pokusné králíky je samo o sobě dost špatné, ale pak zfalšovat výsledky, aby vakcíny vypadaly dobře a mohly být aplikovány všem nedonošeným dětem, je jednoznačným zločinem.

Nejen to! Tohle byla studie výrobku firmy GlaxoSmithKline, financovaná firmou GlaxoSmithKline a většina výzkumníků, zkoumajících tento výrobek, má ve skutečnosti finanční vazby na firmu GlaxoSmithKline. Neuvěřitelné!!!

Oznámení o konfliktu zájmů na konci článku uvádí:

„Mnoho autorů uvádí finanční vazby k firmě GlaxoSmithKline Biologicals, která studii financovala.“

Před pár dny jsem napsala článek o úmrtí předčasně narozeného dítěte z Belgie, které zemřelo po aplikaci několika vakcín včetně rotavirové. Divíte se, že to dítě umřelo, když se rodiče spolehli na studii, jako je tato?

Komentář překladatelky MUDr. Ludmily Elekové

Něco tak odporného jsem už dlouho nečetla. Nedělám si iluze o etice farmaceutických firem, ale něco takového jsem opravdu nečekala. Nečekala jsem, že by se našli lékaři v EU, schopni se účastnit na takové studii. Co napovídali těm matkám? Dr. Mengele a jeho kámoši by jim asi rozuměli, já ne. Hippokratés se musí obracet v hrobě.

Je jasné, odkud naši vakcinologové berou své nápady očkovat nedonošené děti (mluvili o tom na svém loňském kongresu) – spolu s penězi je dostanou od této firmy, která je téměř monopolním dodavatelem dětských vakcín v Česku i na Slovensku.

Nejsem s to pochopit myšlení lidí, kteří jsou schopni napíchat takové sračky (pardon, ale přijatelnější výraz neexistuje) do dítěte narozeného v 27. týdnu těhotenství, pravděpodobně na infúzích, nekojeného, bojujícího o život, dostávajícího kortikoidy (!!!!) na dozrávání plic i jiné léky včetně antibiotik, odloučeného od matky a nutně zažívajícího nepředstavitelný stres. Dovedete si představit, jakou paseku nadělá horečka 39,5 °C v tělíčku takového dítěte, jak ho zatíží opakované zvracení a průjem? Dovedete si představit, jak byste se cítili vy?

Nechutenství, zvracení a průjem není žádná banalita, ty děti bojují o každý gram váhy, bojují o život, jsou v inkubátorech! Je to úplný výsměch etice, morálce, zdravému rozumu, dávat nedonošeným dětem vakcínu, která jim v takové frekvenci způsobí zvracení a průjem! Rotavirové infekce se u nedonošených dětí zaručeně nevyskytují tak často, jako NÚ této vakcíny. Kdyby mělo nějaké novorozenecké oddělení třetinu dětí nemocných na rotaviry, bylo by dávno zavřené a viděli byste to v televizi! Při adekvátní hygieně a péči by k tomu nemělo vůbec dojít. Vyrábí se nové strašidlo, aby se prodávala vakcína.

A velmi zajímavá je otázka, co bylo použito jako placebo? Placebo skupina měla vyšší výskyt NÚ než vakcína. Vsaďte se o cokoli, že to nebyl fyziologický roztok, ale možná roztok adjuvans, klidně s vyšší dávkou hliníku. Ne že by v takové studii skutečné placebo něco zmohlo, když byly současně podané další vakcíny.

Všimněte si formulace v článku, že děti dostaly tuto vakcínu spolu s „rutinním očkováním“ hexavakcínou a dalšími vakcínami. Takže pro některé „lékaře“ je normální, „rutinně“ očkovat novorozence. Kam to vede, vidíte sami.

A co úmrtí? Nějaká musela být, to je jisté. Protože je neuvádějí, je možné, že děti, které zemřely, byly ze studie vyřazeny a nebyly započítány, protože studii „nedokončily“. Dělá se to tak u studií s léčbou rakoviny, proč by se to nemohlo použít u studií s vakcínami, když to tak hezky vylepší čísla?

Celá ta studie je necitelný výsměch vědě i prosté lidskosti. Je to kriminální čin, nic jiného!

Původní článek “Premature Babies Used As Lab Rats In Manipulated Vaccine Trials
z angličtiny přeložila a komentář napsala MUDr. Ludmila Eleková
a překlad jazykově upravil Ing. Marián Fillo.

 

Vyšlo:  slobodavockovani.sk

ZDROJ:

http://www.vlastnihlavou.cz/glaxosmithkline-pouzil-predcasne-narozene-deti-jako-pokusne-kraliky-ve-zmanipulovanych-testech-vakcin/

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář