Jdi na obsah Jdi na menu

TESTOVÁNÍ KOSMETIKY NA ZVÍŘATECH

1. 6. 2012

Každý rok jsou na celém světě pro testování kosmetiky a prostředků pro domácnost stále zabíjeny tisíce zvířat. Těmto zvířatům jsou aplikovány chemické látky do očí, na kůži, jsou nucena je polykat či inhalovat. To vše jen proto, aby měli spotřebitelé na výběr tisíce nových výrobků.

 

Mezi nejčastěji používaná zvířata při testování kosmetiky a prostředků pro domácnost (tzn. čisticích prostředků, pracích prášků, leštidel atd.) patří myši, potkani, morčata a králíci.

 

Testování na zvířatech je nejen velmi krutým, ale také nepříliš spolehlivým způsobem ověřování bezpečnosti a kvality výrobků. Řada společností již proto od testování na zvířatech upustila. Vy tak máte na výběr mezi výrobky testovanými na zvířatech a těmi, které byly otestovány jinak či obsahují jen složky otestované na zvířatech v minulosti (společnost tak nepodporuje nové testy). Vaše rozhodnutí může pomoci zastavit nebo naopak  podpořit utrpení zvířat.

 

Svoboda zvířat se snaží informovat spotřebitelskou veřejnost o skutečné ceně kosmetiky a prostředků pro domácnost. Spolupracuje s Evropskou koalicí za ukončení pokusů na zvířatech (ECEAE), jejímž je členem, a usiluje o změnu a důsledné uplatňování české i evropské legislativy v oblasti testování kosmetiky a přípravků pro domácnost. Českým výrobcům také nabízí certifikáty Humánní kosmetický standard a Humánní standard pro prostředky pro domácnost.

 

Typy testů

Existuje řada pokusů na zvířatech, které jsou používány při testování kosmetického a toaletního zboží. Zde je výčet těch nejčastěji používaných.

Test oční dráždivosti

Je znám také jako Draizův oční test a je používán ke stanovení akutní dráždivosti látky po přímé aplikaci do oka. Obvykle jsou používáni alespoň tři dospělí králíci pro test jedné látky. Každému králíkovi, který je znehybněn a při vědomí, je látka aplikována do oka, zatímco druhé oko slouží jako kontrola.

 

Oko králíka produkuje mnohem méně slz než oko lidské a nemůže proto látku vyplavit . I to je jeden z praktických důvodů, proč je používán právě tento druh zvířat. Králíci také nemají mrkací reflex, což usnadňuje aplikaci chemikálií. Během testu dochází k zakalení oka, zčervenání a otoku víček. Viditelné vředy a mokvání očí je popisováno po 21 dnech po aplikaci jedné dávky. Zvířatům obvykle nejsou poskytnuty žádné bolest tišící prostředky.

 

Test kožní dráždivosti

Tento test je používán ke stanovení agresivity látky aplikované na kůži. Používáni jsou nejméně tři dospělí králíci nebo morčata pro test jedné látky. Test vyžaduje aplikaci zkoušené látky na jejich oholená a vrchní vrstvy pokožky zbavená záda.

Po hodinách, dnech či týdnech se objeví známky zčervenání, otoků, zánětů, práskání kůže a tvorba vředů. Obvykle nejsou poskytovány bolest tišící prostředky.

 

Test akutní toxicity

Existuje několik různých typů testů toxicity. Test akutní toxicity stanovuje toxický účinek látky na celý organismus po aplikaci jedné dávky. Obvykle se používá 15-30 potkanů na test jedné látky. Ta je podávána orálně, injekčně nebo inhalačně, obvykle opět bez bolest tišících prostředků. Zvířata jsou následně několik dnů pozorována a jakékoliv projevy otravy jsou zaznamenávány. Mezi symptomy patří změny krevního tlaku, ztráta váhy, nadměrné slinění, poškození vnitřních orgánů, vnitřní krvácení, poruchy dýchání, křeče, krvácení z očí, nosu nebo konečníku, naježení chlupů, třes, průjem a koma. není výjimkou, že zvířata během testu umírají. Na konci pokusu jsou všechna přežívající zvířata usmrcena za účelem provedení pitvy.

 

Test teratogenity

Cílem tohoto testu je odhalit případné negativní účinky látek na vyvíjející se plod. Březím samicím je po dobu 10 dnů podávána zkoušená látka, poté jsou zvířata usmrcena a plod vyjmut. Následně jsou vyhodnocovány změny související s reprodukcí a vývojem plodu.

Test LD50 = Lethal Dose 50% (test toxicity na celé tělo)

Označení Lethal Dose 50% znamená v překladu "poloviční smrtelná dávka" a nazývá se tak jeden z nejkrutějších testů prováděných na různých druzích zvířat včetně koček a psů. Cílem je určit množství látky způsobující smrt poloviny pro test použitých zvířat.

Vždy stejně početným skupinám zvířat jednoho druhu jsou postupně aplikovány různé dávky jedné látky, a to tak dlouho, než je nalezeno množství látky, při kterém zemře polovina jedinců ve skupině. Závěry vyvozené pro člověka na základě tohoto testu velmi často neodpovídají skutečnosti, protože mezidruhové rozdíly ve vstřebávání látek, v jejich metabolismu a vylučování jsou značné.

 

Fototoxicita a fotosenzibilizace

Fototoxicita a fotosenzibilizace jsou takové reakce kůže na chemické látky, ke kterým dojde při působení světla. V testech fototoxicity se běžně používají malá prasátka, myši,  potkani a králíci, ale pozorované reakce kůže jsou často kvantitativně i kvalitativně zcela odlišné od srovnatelných reakcí lidské kůže.

ZDROJ:

http://www.pokusynazviratech.cz/obeti-krasy/testovani-kosmetiky-a-prostredku-pro-domacnost-na-zviratech.htm

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář