Jdi na obsah Jdi na menu

TAJNÉ VLÁDNÍ DOKUMENTY ODHALUJÍ, ŽE VAKCINACE JE PODVOD

31. 1. 2013

Autor: Ethan A. Huff

Pokud jste Američané, kteří mají děti, budete mít s velkou pravděpodobností povědomí o „Imunizačním rozvrhu“, který vydává CDC (U.S. Centers for Disease Control and Prevention - centra pro zvládání nemocí a prevenci). Tento rozvrh dnes předepisuje dětem ve věku od 2 do 6 let aplikovat neuvěřitelných 29 vakcín, k nimž patří i každoroční očkování proti chřipce a pro věk 7 až 18 let pak navazující sérii 5 až 16 vakcín[1]. Nedávná výzkumná zpráva, jejíž autorkou je Dr. Lucija Tomljenovic, Ph.D., ale nahlíží do skrývaných dokumentů, které už déle než 30 let poukazují na vakcinační rozvrhy jako na naprosto nepodložené. Nedá se vůbec hovořit o tom, že by vakcíny samotné poskytovaly jakoukoliv skutečnou ochranu proti nemoci.

Ačkoliv se zmíněná zpráva primárně soustřeďuje na Britský zdravotní systém a dochází k nepříjemným pravdám o jeho národním vakcinačním programu, ta podstatná zjištění mají obecnou platnost i na programy v jiných zemích, neboť ty bývají rovněž sestavovány tak, aby co nejlépe sloužily korporátním zájmům a nikoliv veřejnému zdraví. Jak se ukazuje, tak vládní autority preferují uspokojování privátních zájmů vakcínového průmyslu a za tímto účelem úmyslně skrývají před rodiči příslušné informace o nebezpečích či neúčinnosti vakcín - a to vše za účelem dosažení co nejvyšší četnosti očkování. Kvůli tomuto přístupu však vystavují milióny dětí rizikům závažných vedlejších účinků nebo dokonce i úmrtí.

Plné znění zprávy, kterou Dr. Tomljenovic sestavila, můžete najít pod odkazem[2].

Aby byly vakcíny schváleny, ukrývá se pravda a manipuluje se s daty

Díky mnoha žádostem, odvolávajících se na zákon o svobodném přístupu k informacím byla Dr. Tomljenovic schopna shromáždit i přepisy privátních jednání, která probíhala v rámci činnosti Společného výboru pro vakcinaci a imunizaci (Joint Committee on Vaccination and Immunization - JCVI). Především to byly záznamy z tzv „podvýboru nezávislých odborných poradců“ (independent expert advisory committee), jenž má pravomoc formulovat doporučení k využívání vakcín, adresovaná vládě a ministerstvu zdravotnictví. Díky prostudování spousty podkladů, jež byly až do té doby skrývány před veřejností, mohla Dr. Tomljenovic formulovat některé znepokojivé závěry.

JCVI vynakládal pokračující úsilí, aby byla skrývána rozhodující data o závažných škodlivých reakcích a kontraindikacích vakcín jak před rodiči, tak i před lékaři. Motivem byla snaha dosáhnout vysokých ukazatelů očkovanosti, které jsou považovány za nezbytné pro zajištění tzv „imunity stáda“. V úvodní části své zprávy ale Dr. Tomljenovic vysvětluje, že „toto pojetí nespočívá na pevných vědeckých základech.“

„Oficiální dokumenty, které jsme obdrželi z Britského rezortu pro zdraví (U.K. Department of Health - DH) a z JCVI odkrývají skutečnost, že britské zdravotnické autority byly v posledních 30 letech zapojeny do praktik, jež měly nepřiměřeně protežovat národní vakcinační program.“

To jsou poměrně závažná obvinění, avšak informace, jež shromáždila Dr. Tomljenovic, mluví samy za sebe. Nejenže JCVI běžně ignoroval otázky bezpečnosti, jež se vynořily s ohledem na expandující vakcinační rozvrh, ale tento výbor navíc ještě i cenzuroval nežádoucí údaje, vrhající na vakcíny „negativní“ světlo. Záměrem bylo udržovat iluzi, že vakcíny jsou bezpečné a účinné. Kromě toho JCVI pravidelně šířil lži o bezpečnosti vakcín adresované jak veřejnosti, tak i vládním autoritám, jen aby se zajistil souhlas rodičů s vakcinací jejich dětí.

JCVI si plně uvědomoval nebezpečí MMR vakcíny už v roce 1989, ale dařilo se mu to skrývat

Na začátku třetí strany zprávy popisuje Dr. Tomljenovic nechutné detaily se schůzek, jež probíhaly už od roku 1981. Z nich je patrné, že se JCVI prokazatelně zapojoval do podvodů, zamlžování a lží o vakcínách, aby chránil zájmy vakcínového průmyslu a nechránil tedy vůbec děti před zdravotní újmou. I krátké útržky z takovýchto jednání odhalují, že se JCVI pokoušel aktivně skrývat závažné vedlejší účinky, související s běžnými vakcínami, jako jsou ty proti spalničkám nebo černému kašli. Obě tyto vakcíny byly v průběhu času dány do zjevných souvislostí se závažným poškozením mozku - a to u poměrně velkého procenta dětí, kterým byly aplikovány.

Zvýšenou pozornost přitahuje i způsob, s jakým JCVI upravoval nepříznivé údaje v případě MMR vakcín (proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám). Už 10 let před tím, než Dr. Andrew Wakefield publikoval svou kritickou studii o MMR v magazínu The Lancet, si lidé v JCVI plně uvědomovali, že v NIBSC (the National Institute for Biological Standards and Control) byl popsán zjevný vztah mezi MMR a vakcínami vyvolávanou meningitidou a encefalitidou. Avšak místo aby byla tato informace šířena a požadoval se další bezpečnostní posudek této vakcíny, JCVI uplatnil cenzuru na tuto rozhodující informaci a celé další roky o bezpečnosti MMR vakcín šířil očividné lži.

„Rozsáhlost obav, které měli lidé v JCVI před dopadem vědeckého zkoumání bezpečnosti vakcín na jejich politiku, nám vysvětluje, proč se tak bránili proti dlouhodobému pozorování závažných neurologických problémů, které způsobuje vakcinace,“ píše Dr. Tomljenovic. „Namísto aby se přehodnocovala vakcinační politika a byly přinejmenším plně objasněny otázky kolem bezpečnosti vakcín, zaměřil se JCVI na zachování existující politiky, založené pouze na nekompletních důkazech, jež byly v té době dostupné.“

Jinými slovy, JCVI byl mnohem více soustředěn na ochranu reputace nebezpečné MMR vakcíny stejně jako mnoha dalších pochybných vakcín, než aby chránil děti před závažnými komplikacemi při jejich nasazení. S ohledem na to, jak dlouho je MMR vakcína využívána, pak toto poznání nejenže posiluje oprávněnost zjištění Dr. Wakefielda a potvrzuje neoprávněnost jeho odmítání ze strany vládnoucího establishmentu, ale rovněž ilustruje, jak bolestně dlouho tento podvod přežívá.

Výrobci vakcín manipulovali s datovými soubory, zkreslovali bezpečnostní studie za účelem jejich prosazení

Aby toho špatného nebylo ještě málo, Dr. Tomljenovic navíc narazila na množství informací, které dokládají dlouhodobý sklon JCVI k tomu, aby byli výrobci vakcín nabádáni k záměrným manipulacím s daty za účelem maskování jejich nebezpečnosti a neúčinnosti. Když se například stalo, že kotraindikace MMR vakcíny nesouhlasily s těmi, které udával původní výrobce, JCVI podle všeho instruoval nového výrobce, jak změnit podklady, aby nedošlo k „problémům se schvalováním.“

Oficiální politikou JCVI byla tzv „cherry picking“ (tj upřednostňování malého množství vybraných informací a ignorování těch, které jim odporují). Tímto způsobem byly zdůvodňovány jeho doporučení k vakcínám, místo aby se spoléhalo na nezávislé a vědecky podložené studie, kterými by mělo být podloženo jakékoliv oficiální stanovisko. Přístup JCVI k bezpečnosti a účinnosti MMR vakcíny je klasickým případem tohoto chování, kdy byly ignorovány legitimní studie o MMR vakcínách. Přednostně byla brána v úvahu např málo známá studie „2005 Cochrane Review“, jež nebyla schopna doložit nic o domnělé bezpečnosti MMR vakcín, neboť 31 vyhodnocovaných výsledků dalších zahrnutých studií nesplňovalo ani základní metodologická kritéria.


„V průběhu let JCVI důsledně propagoval MMR vakcíny jako bezpečné a přitom se opíral o studie, u nichž se prokázala jak jejich irelevantnost, tak i neprůkaznost nebo metodologická pochybnost,“ vysvětluje Dr. Tomljenovic a dodává, že JCVI pravidelně spoléhal na chybné epidemiologické studie, jež rozlišovaly pouze „spojitost“ a nikoliv „příčinnost“. Toto lze označit za ironickou nepřesnost, pokud si uvědomíme, jak pečlivý jinak bývá vládnoucí establishment v případech studií, které jsou v protikladu s jeho stanoviskem.

Oči otevírající 45-stránková zpráva autorky Dr. Tomljenovic nám podává navíc i svědectví, jak byly očkovací rozvrhy v Británii sestaveny vykalkulovaným bagatelizováním faktů o bezpečnosti vakcín a nadhodnocováním jejich přínosů. Úplně pomíjeny byly všechny následné studie s nepříznivým vyhodnocením bezpečnosti. Veřejnost byla klamána s pomocí manipulace a kouzelnických triků, zahalujících skutečnou vědu.


Další zdroje:
http://childhealthsafety.wordpress.com/2012/03/14/government-experts-cover-up-vaccine-hazards/
http://foodfreedomgroup.com/2012/09/29/the-vaccine-hoax-is-over-by-andrew-baker/

Použité odkazy v textu:
[1] http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/
[2] http://www.ecomed.org.uk/wp-content/uploads/2011/09/3-tomljenovic.pdf

(Přeloženo z
http://www.naturalnews.com/038598_vaccines_medical_hoax_government_documents.html)

ZDROJ:¨http://nezdravi.parlamentnilisty.cz/Articles/190-tajne-vladni-dokumenty-odhaluji-ze-vakciny-jsou-totalnim-podvodem.aspx

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář