Jdi na obsah Jdi na menu

SYNDROM NÁHLÉHO ÚMRTÍ KOJENCŮ V SOUVISLOSTI S OČKOVÁNÍM

2. 4. 2012Ve dnech 22.10.2007 v Praze a 23.10. v Brně se uskutečnily přednášky Viery Scheibner, PhD. na téma "Očkování, jeho rizika a hranice účinnosti."

Vědkyně Viera Scheibner prostudovala přes 100 tisíc stránek lékařské literatury o očkování.

Výzkumem očkování a jeho účinků se začala zabývat v roce 1986 poté, co při monitorování dechu kojenců zpozorovala zástavy dechu ( apnoe a hypoapnoe), jež nastávaly pouze v určitých kritických dnech. Při tomto výzkumu pracovala s monitorem dechu Cotwatch, který
vynalezla spolu se svým manželem. Monitor zaznamenával 24 hodin denně kvalitu dechu přibližně 4 000 kojenců od narození až po několik měsíců.

Dr. Scheibner vypozorovala, že po dobu přibližně 8 týdnů po narození dýchaly všechny pozorované děti bez výjimky normálně (tj.alarm monitoru indikující zástavy dechu se nezapnul) . Přibližně po 8 týdnech se však
začaly u všech kojenců objevovat dýchací potíže. Dr. Scheibner pídící se po příčinách tohoto jevu zjistila, že kojenci byli v kritický den (či den předtím) očkováni (zpravidla vakcínou DaPT - tj. vakcína proti záškrtu, černému kašli a tetanu) . K zástavám dechu docházelo kromě
1.-2.dne po očkování ještě nejčastěji mezi 5.-7. dnem a přibližně 16.den po očkování. Tato časová shoda Dr. Scheibner přesvědčila, že dýchací problémy kojenců jsou způsobeny očkováním.

Dr. Scheibner se poté pustila do rozsáhlého výzkumu o příčinách náhlých úmrtí kojenců ve spánku ( tzv.SIDS, čili Sudden infant death syndrom). Výsledky pátrání byla
šokována -- téměř všechny záznamy vztahující se k SIDS, které v lékařské literatuře našla, indikovaly podezřele nápadnou časovou shodu očkování a úmrtí kojenců (tj. smrt kojenců nastávala zpravidla 1.-2. nebo 5.-7. den po očkování). Podle Dr. Scheibner tak zástavy dechu po očkování vysvětlují syndrom náhlého úmrtí kojenců ve spánku.

Tento názor  podpořila důkazem z historie, kdy v roce 1975 došlo v Japonsku k přesunutí začátku očkování až po 2.roce věku dítěte, po čemž okamžitěnásledoval přesun Japonska ze 17.místa na 1.místo v žebříčku nejnižší kojenecké úmrtnosti na světě.


Dr. Scheibner dále poukázala na toxicitu očkovacích látek, které proto, aby fungovaly, musí vždy obsahovat některé z velmi toxických látek (např. rtuť, fenol, formaldehyd, hliník apod.), přičemž neexistuje bezpečné množství těchto látek (tj. jakákoliv dávka může způsobit
poškození organismu). Dr. Scheibner též upozornila na skutečnost, že očkováním se zárodky chorob dostávají do těla nepřirozenou cestou, tj. přichází do těla bez kontaktu s pokožkou a sliznicemi, kde při normálním způsobu nákazy dochází k přirozené stimulaci imunitní reakce.


Závěr:

Dr. Scheibner označila očkování ve své podstatě za neúčinné a za jednoznačně škodlivé. Očkování dle rozsáhlého výzkumu Dr. Scheibner imunitu neposiluje, ale naopak oslabuje, přičemž se organismus stává více náchylný k infekčním chorobám (nejčastější jsou záněty středního ucha, respirační onemocnění, angíny apod.) včetně těch chorob, proti kterým se očkuje. Očkováním dochází k nadměrné a nepřirozené stimulaci tvorby protilátek v těle, což zpravidla vede ke vzniku alergií, astmatu, ale může to vést i ke vzniku chorob jako je cukrovka nebo rakovina. Dr. Scheibner tak považuje očkování za hlavní faktor podílející se na současné epidemii dětské cukrovky, alergií či autismu. Naopak dětské infekční choroby jako jsou např. spalničky, příušnice či zarděnky (pokud se při nich nesnižuje horečka) považuje Dr. Scheibner za přínosné, protože jejich prodělání nejenže poskytuje celoživotní imunitu, ale dle
dostupných lékařských záznamů též přispívá k prevenci mnohých civilizačních chorob včetně rakoviny.

Dr. Scheibner dál pokračovala v přednáškovém turné na Slovensku, vystoupila v Trnavě na XXIV. kongresu slovenských a českých alergologů a imunologů.

 

Občanské sdružení ROZALIO (Rodiče za lepší informovanost v očkování),
které přednášky v České republice organizovalo, se nemusí ztotožňovat se
všemi názory Dr. Viery Scheibner, PhD. Její argumenty však považuje za
součást širší diskuse o očkování, která u nás chybí.

zdroj:

http://www.calendula.cz/%C4%8Cl%C3%A1nky.htm

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář