Jdi na obsah Jdi na menu

SOUD V ITÁLII POTVRDIL, ŽE AUTIZMUS DÍTĚTE ZPŮSOBILO OČKOVÁNÍ

21. 5. 2012

Súd v Rimini (Taliansko) rozhodol, že autizmus u dieťaťa bol spôsobený očkovaním. Ministerstvo má zaplatiť odškodné

Súd v Rimini (Taliansko) v rozpore s doterajšími teóriami rozhodol, že autizmus u istého dieťaťa bol spôsobený očkovaním. Tento rozsudok (č. 2010/148, spis č. 2010/0474, kniha č. 2012/886) uznal proti ministerstvu zdravotníctva podanú žalobu rodičov, ktorí požadovali odškodnenie za trvalé zdravotné postihnutia, spôsobené u ich dieťaťa očkovaním.

       Ide o očkovaciu látku MMR (proti osýpkam, príušniciam (mumpsu) a ružienke). Podľa rodičov sa príznaky autizmu u ich syna objavili po očkovaní, a to práve v deň očkovania, ako sa možno dočítať v rozsudku. Po návrate z kliniky v Riccione 26.III.2004 začalo dieťa prejavovať znepokojujúce príznaky (hnačka a nervozita) a potom v rokoch 2004 a 2005 začalo prejavovať známky ťažkého duševného postihnutia až po uznanie plnej 100%-nej invalidity dňa 7.VIII.2007. Tieto zdravotné následky pripísal očkovaniu znalec Niglio už v júni 2008 a potvrdil ich o rok neskôr znalec Montanari.

       Súvislosť očkovania MMR vakcínou so vznikom autizmu je podľa rozsudku "vedecky značne pravdepodobná". Rozsudok nariaďuje ministerstvu zdravotníctva zaplatiť rodičom odškodné.

       Rozsudok vyvolal "veľké prekvapenie" u odborníkov z Vedeckej rady pre očkovací kalendár, ktorá združuje vysoko postavených ľudí z oblasti hygieny, verejného zdravotníctva, všeobecného lekárstva pre dospelých a detského lekárstva z regionálnych nemocníc i z univerzitných kruhov, z Talianskej spoločnosti pre hygienu, preventívnu medicínu a verejné zdravotníctvo (SItI = Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica), Zväzu talianskych všeobecných lekárov pre dospelých (FIMMG = Federazione Italiana Medici di Medicina Generale), Zväzu talianskych detských lekárov (FIMP = Federazione Italiana Medici Pediatri) a Talianskej spoločnosti pre detské lekárstvo (SIP = Società Italiana di Pediatria).

       Rozsudok, je podľa týchto odborníkov "evidentne" založený "na tom, čo bolo zverejnené pred 14 rokmi v časopise Lancet, a čo bolo následne stiahnuté pre očividnú nepodloženosť výsledkov výskumu skupiny britských výskumníkov".

       Popredný lekársky časopis The Lancet oficiálne stiahol štúdiu o možnej spojitosti medzi autizmom a MMR vakcínou. Článok, zverejnený v roku 1998 a napísaný britským lekárom Andrewom Wakefieldom, bol príčinou dlhého vedeckého sporu takmer 12 rokov. Wakefield tvrdil, že MMR vakcína bola príčinou črevných ochorení, súčasne spájaných s Kannerovým syndrómom (autizmom). Jeho tvrdenia boli vo vedeckom svete zdiskreditované, a boli základom jedného z najdôležitejších sporov v histórii medicíny. Vedecká rada hovorí:

"Bohužiaľ, tieto sfalšované výskumy viedli k prudkému poklesu zaočkovanosti v Spojených štátoch, Veľkej Británii a ďalších európskych krajinách, čo viedlo v mnohých prípadoch k náhlemu nárastu počtu prípadov osýpok a ich komplikácií, vrátane niekoľkých prípadov encefalitídy a úmrtia."

       "Rôzne body Wakerfieldovej práce z roku 1998 sú nesprávne," napísal v súvislosti s Wakefieldovou štúdiou z roku 1998 v tlačovej správe časopis Lancet, uvádzajú odborníci zo SItI, FIMMG, FIMP a SIP a dodávajú:

"Disciplinárna komisia britskej Všeobecnej lekárskej rady (General Medical Council) uviedla po dôkladnej analýze, ako "nečestne a nezodpovedne" prezentoval Wakerfield svoj výskum a "s necitlivosťou ignoroval" utrpenie detí, ktoré skúmala jeho štúdia. V správe vedeckej rady si môžno tiež prečítať, že Wakefield "poškodil povesť" lekárskeho stavu. Ten istý Wakefield bol vyškrtnutý z registra lekárov a už nemôže mať vo Veľkej Británii lekársku prax. Tak čisté a závažné verdikty zanechávajú málo pochybností."

       Vedecká rada pripomína, že naopak:

 "výsledky dvoch vedeckých štúdií, zverejnených nedávno v jednom z najdôveryhodnejších lekárskych časopisov na celom svete - British Medical Journal (jedna 5.I.2011 a druhá 11.I.2011) deklarujú nepodloženosť spojitosti MMR vakcíny s autizmom a tiež to, že pacienti boli prijatí spomedzi antivakcinačných aktivistov a že štúdia bola objednaná a financovaná s úmyslom, ktorý sa vyznačuje ideologickými predsudkami a ekonomickými záujmami."

       Vedecká rada ďalej poznamenala:

"Príliš často a bez vedecky preverených dôkazov je samotná časová následnosť medzi podaním vakcíny a nepriaznivými udalosťami alebo chorobami z neznámych príčin považovaná sama o sebe za postačujúci dôkaz príčinnej súvislosti medzi očkovaním a poškodením zdravia. Pred prijatím opatrení, ktoré majú priamo alebo nepriamo negatívny dopad na celú spoločnosť tým, že vytvárajú riziko ochorenia detí i dospelých skrz averziu voči národnému imunizačnému programu, vyzývame sudcov, aby - podľa ustanovení zákona č. 210/92 - vynášali rozsudky s najväčšou vedeckou prísnosťou a predovšetkým na základe podložených tvrdení a všeobecne uznávaných poznatkov."

       Správa odborníkov zo SItI, FIMMG, FIMP a SIP pokračuje:

"Je rovnako udivujúce, že citovaný rozsudok zrejme ignoruje úsudky a konanie národnej i medzinárodnej vedeckej obce, ktorá má (okrem iného) právo i povinnosť chrániť záujmy všetkých lekárov, aby mohli vykonávať lekárske povolanie s lekársko-právnymi zárukami. Takéto rozhodnutie by mohlo mať za jediný následok stratu dôvery v náš základný nástroj prevencie pre zdravie detí a celej populácie, s následným návratom vážnych a smrteľných ochorení, ako napr. osýpky, a dať rodičom detí, postihnutých vážnou chorobou, ako napr. autizmus, falošný pocit, že našli dôvod ich utrpenia. A títo rodičia si určite nezaslúžia ďalšie klamstvá o stave svojho dieťaťa."

       Nakoniec, aby sa zabránilo tomu, že toto rozhodnutie sa stane negatívnym precedensom v neprospech lekárskeho povolania, Rada dúfa, že sa ministerstvo zdravotníctva, čoby obhajca v danom v súdnom spore, ktorý viedol ku kontroverznému rozhodnutiu prvého stupňa, odvolá na súd v Bologni. Za týmto účelom sú členovia rady pripravení:

 "byť k dispozícii na pomoc kancelárii generálneho prokurátora, poskytovať poradenstvo i platnú vedeckú literatúru a upozorniť najmä na nemožnosť, aby toto konkrétne očkovanie vytvorilo predpoklady na vznik autizmu."

 

Zdroj:

 

Poznámka redakcie:

       K prípadu Dr. Andrewa Wakefielda a k súvislosti očkovania s autizmom viď články v tomto prehľade.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář