Jdi na obsah Jdi na menu

OČKOVÁNÍ PROTI LIDSKÉMU PAPILOMAVIRU (HPV)

15. 8. 2012

            

                               INFO  z pro-očkovacího Lexikonu očkování (Beran, Havlík a kolektiv):

CH                            CHARAKTER NEMOCI:

 • bradavice, papilomy v hrtanu, invazní nádory konečníku,děložního čípku

 • onkogenní charakter virů byl objeven v 80.letech na zvířatech -ústní dutina u psů

 • k jejich přenosu dochází pouze sex.stykem (zjištěno v 90.letech 20.stol.)

 • je popsáno 96 genotypů HPV způsobující problémy v anorektál.oblasti

 • výskyt karcinomu dělož.čípku má regionální charakter a vyskyt.se především v rozvojových zemích, kde vázne screening (nejvíce Afrika a Jižní Amerika)


 

PŮVODCE:

 • papilomaviry mají průměr 55nm, tvoří je 2šroubovice DNA

 • dělí se na 2 rizik sk. - LR nízkorizik., HR -vysoce rizikové-zde

 • LR nepronikají do genomu napadené b., některé způsobují kožní bradavice

 • HR pronikají do genomu napadené b.- v průběhu měsíce a let mohou (ale nemusí) způsobovat různá stádia neoplastického procesu

 • k rozvoji neoplazie přispívají rizikové faktory – kuřáctví, promiskuita, dlouhodobé užívání antikoncepce, mnohočetné porody, homosexualita, imunosuprese at d.


 

                                 KLINICKÝ OBRAZ:

 • inkubační doba bradavic na kůži z LR-HPV je 3-4měsíce i déle

 • asi rok po napadení dochází v děložnímu hrdlo k lehčím cytolog. Změnám, kt. se většinou spontánně zhojí případně mohou recidivovat.

 • Chronická infekce děložního čípku je nejdůležitějším faktorem pr vznik prekarcenozy i progrese k vzniku invaziv.karcinomu

 • v další 2-5 letech vnik intraepitel. Lézí -to vyžaduje konizaci dělož.čípku.

 • Pokud dále recividuje -vznik tumoru histologicky z 80-90% spinocelulárn (dlaždicobuněčný), 10-15% jde o adenokarcinom (zhoubný nádor vzniklý ze žláz.epitelu)

 • celý proces kancerogeneze trvá 10-15 let

 • při časných stádiích nemoci nemají pacientky žádné potíže neo zcela minimální

 • celoživotní riziko infekce HPV je u žen 70%,

 • u 80% nakažený nákaza spontánně vymizí

 • v ČR výskyt rakoviny dělož.čípku zhruba 20-22 žen na 100tis.žen

 • tj. v ČR zhruba 1100 případů ročně, úmrtí 400žen ročně v ČR

 • nejčastěji se tato rakovina zjistí u žen 44-55let

 • v ČR výskyt vyšší než je Evropský průměr

 • hlavní prevencí je pravidelný gynekolog. Screening a důsledný cytolog.stěr z dělož. Čípku

 • v zemích kde se toto pravidelně provádí mají výskyt 5-10 žen na 100tis. Žen

 • séropozitivita HPV u třicetiletých je 70-80%


 

                               VÝVOJ OČKOVACÍ LÁTKY:

 • v roce 2006 v USA prezence 0,5ml tetravalentní vakcíny s HPV 6,11,16,18 - SILGARD

 • vakcína se aplikuje ve 3dávkách do deltového svalu dívkám 9-15 let a ženám 15-26 let

 • v roce 2007 vznik 2. bivalentní vakcíny HPV 16,18 pro dívky 10-25 let -CERVARIX

 • vznik protilátek působících zhruba 5let

 • obě obsahují hliník (hydrox. nebo sulfát.) L1proteiny ve formě viru podobných částic, antigent produkují buď kvasinky a nebo hmyzí buňky (vznik rekombinací DNA technologii)

 • vakcína je určena k prevenci prekanceroz.lézí na děložním hrdle a genitál.bradavic

 • po aplikaci vakcíny, nutný dohled! Nebezpečí vzniku anafylakt.šoků

 • vakcína se musí uchovávat v 2-8 stupních -chladový řetězec nesmí být přerušen!!!


 

                       KONTRAINDIKACE:

 • horečnatá infekce, těhotenství,

 • vakcína není určena k léčbě karcinomu dělož.hrdla !!!

 • nesmí se podávat současně s jinými vakcínami

Strunecká:

 • nikdo nepopře fakt, že účinnost vakcín HPV v prevenci rakoviny dělož.čípku nebyla nikdy prokázána -prokázány a zkoumány byly pouze předkancerozní léze

 • na rozdíl od jiných vakcín, jsou bází této vakcíny částice vytvořeny uměle a virus se zde pouze imituje (rekombinovaná virová DNA) -bohužel hliníkové adjuvans zde vyvolává celou řadu autoimunit.onemocnění

 • paradoxem zůstává, že se očkují 9-14 leté dívky proti nemoci na terou by mohli případně onemocnět za desítky let (působnost vakcíny je max.5 let)

 • méně než 1%infekce HPV se přemění u žen na rakovinu (90% infekce organismus zvládne za 2-3roky)

 • očkování nezabrání rozvoji infekce jiného typu HPV (v očk l. 2-4 typy z 96)

 • v letech 2011-2012 dochází k přehodnocování doporučovaných dívek a času očkování

 • prokazatelná studie nízké prevalence HPV u monogamní populace

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář