Jdi na obsah Jdi na menu

NONYLFENOL (NPE)

1. 8. 2012
Jedovaté látky z našich řek nezmizely. A to přesto, že kvalita vody se v posledních letech výrazně zlepšila. Navíc se objevují nové hrozby, které jsou skryté: řeky už dávno nepřipomínají stoky plné znečištěných odpadních vod, přesto mohou obsahovat například látky narušující funkci hormonů. Právě na jejich přítomnost v českých řekách – konkrétně nonylfenolu – se zaměřila letošní inspekční plavba Greenpeace po Labi, DETOX tour 2011.
 

Nonylfenoly jsou nebezpečné látky, které mají vysoký toxický potenciál pro vodní prostředí a narušují funkci hormonů. (1) Provedená měření z letošního září potvrzují, že nonylfenoly jsou aktuální hrozbou i pro české řeky.

 

Abychom dokázali, že tento problém se týká i ČR, odebrali jsme vzorky sedimentu u čistíren odpadních vod z velkých měst a nechali je analyzovat na přítomnost nonylfenolu a jeho ethoxylátů. Výsledky odhalily přítomnost uvedených látek ve všech odebraných vzorcích. Koncentrace ve všech vzorcích navíc překročily stanovené normy,“ komentoval výsledky Jan Freidinger, vedoucí toxické kampaně Greenpeace ČR. (2)

 

V rozvojových zemích se tyto látky používají zejména v textilním průmyslu. V okolí textilek se pak ve velkém množství dostávají do místních řek. V Evropské unii je používání těchto jedovatých látek zakázáno.

 

Avšak i přes evropský zákaz se dostávají i do českých a evropských řek. Velmi pravděpodobnou příčinou je právě textilní zboží. Jak ukázala studie Greenpeace Špinavé prádlo II, byl nonylfenol ethoxylát nalezen v 52 výrobcích ze 78 testovaných textilních produktů. Testované zboží bylo zakoupeno na různých místech na světě včetně ČR.

 

Nejúčinnějším opatřením, kterým lze přítomnost nonylfenolů zcela eliminovat, je pochopitelně odstranění jejich zdroje. Greenpeace proto již několik let volá po zákazu nonylfenolu ve spotřebním zboží. Zákaz by totiž nejen omezil znečisťování evropských řek, ale zároveň by vedl k tomu, že v zemích, kde se většina textilního zboží vyrábí, především v Číně, by byli výrobci nuceni přestat tuto nebezpečnou látku používat.

 

Návrh na zákaz dovozu textilního a kožedělného zboží s obsahem nonylfenolu podalo nedávno Švédsko. Greenpeace ČR bude usilovat o to, aby tento návrh podpořila i Česká republika.

 

V rámci DETOX tour 2011 odebíralo Greenpeace vzorky i u dalších vytipovaných zdrojů znečištění – u průmyslových provozů, v blízkosti starých ekologických zátěžích a také na místech, kde v minulosti vedlo kampaně. (3)

 

Poznámky pro editory:

(1)  Nonylfenol je organická sloučenina patřící do širší skupiny alkylfenolů. Nonylfenoly se nejvíce používají jako meziprodukt při výrobě nonylfenol ethoxylátů. Jedná se o látku perzistentní, se schopností bioakumulace. Nonylfenol je toxický pro vodní organismy a ovlivňuje i jejich reprodukci. Při chronické expozici se snižuje růst řas a dalších vodních rostlin, u ryb dochází ke snížení tělesné hmotnosti a pomalejšímu dospívání. Patří mezi hormonální disruptory – látky, které narušují funkci hormonů. Může se vázat na receptory estrogenu. Ovlivňuje tak reprodukci ryb a způsobuje tzv. feminizaci (zvyšuje poměr počet samic/počet samců) a způsobuje i výskyt hermafroditismu. Působí estrogenně i na suchozemské živočichy.

 

(2)  Nonylfenoly (NP) se nejvíce používají při výrobě nonylfenol ethoxylátů (NPE). Ty jsou využívány hlavně jako průmyslové detergenty (např. pro praní vlny, zpracování textilu, dřevoviny a papíru, přípravu nátěru a pryskyřic nebo povrchovou úpravu kovu, při těžbě ropy a plynu a výrobě elektřiny). Více informací o těchto látkách najdete v infolistu zde: http://www.greenpeace.org/czech/Global/czech/P3/publikace/DETOXtour_briefing_Toxicky_kruh_se_uzavira_final.pdf 

 

(3)  Shrnutí všech výsledků DETOX tour 2011 najdete zde: http://www.greenpeace.org/czech/Global/czech/P3/publikace/DETOXtour_shrnuti_vysledku.pdf

 

ZDROJ:

http://www.greenpeace.org/czech/cz/press/Nonylfenol--skryte-nebezpeci-v-ceskych-rekach/

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář