Jdi na obsah Jdi na menu

NÁVRH K NOVELE ZÁKONA O OČKOVÁNÍ

5. 2. 2011

Návrh k připravované novele zákona č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů navržené s účinností k 1. 1. 2012

 

S ohledem na vámi připravovanou zákonnou povinnost rodičů podrobit své nezletilé děti povinnému očkování (dosud upravené Vyhláškou č. 299/2010 Sb.), navrhuji zapracovat do připravované novely zákona jak shora, související povinnosti v celém rozsahu, a to:

 

1. převzetí zodpovědnosti státu za nežádoucí následky a účinky očkování

2. vytvoření nezávislého orgánu pro sledování a hodnocení nežádoucích účinků očkovacích látek

3. nařízení uvedení kompletního složení očkovací látky výrobcům těchto látek

4. vytvoření peněžního fondu pro odškodnění poškození zdraví v důsledku očkování

5. vypracování a zveřejnění vědecky podložených studií o dlouhodobých (10, 20 let) účincích vakcinace na dětský organizmus a seznámení pediatrů s těmito závěry

6. povinnost pediatra seznámit rodiče se všemi zjištěnými nežádoucími reakcemi a účinky očkování

 

Odůvodnění:

Hlavním důvodem mých návrhů jsou jednak nejednoznačné názory lékařů na povinnost a četnost očkování a dále vlastní zkušenost s nezl. synem, kterému se po 3. očkovací dávce vakcínou proti virové hepatitidě B objevily opakované projevy ztráty vědomí a rovnováhy. Nerespektuje se zde provedení vakcinace ve prospěch dítěte, neboť lékař toto ze svého rozhodnutí za projev nežádoucí reakce nepovažuje ani dále nehlásí.

Hlášení o nežádoucích reakcích a účincích SÚKL nebo ošetřujícímu lékaři je bagatelizované a odmítané, rodičům je ve valné většině sděleno pouze upozornění na teplotu, neklid dítěte a zarudnutí v místě vpichu. Zahraniční výzkumy ovšem hovoří jinak.

Jako povinné bylo vyhláškou nařízeno očkování proti virové hepatitidě B, která byla podle dostupných informací testována pouhé 3 týdny a tato vakcinace nebyla ani doporučena k plošnému očkování.

Jak jsem zjistila studiem problematiky povinné vakcinace, nemají výrobci očkovacích látek povinnost uvádět před schválením očkovací látky příslušnými orgány u nás (ani v zahraničí) kompletní složení - pouze některé součásti. Rodiče mají jen velmi omezenou představu o látkách, které jsou vpravovány do těla malých dětí, a to povinně.

 

Jako občan České republiky nemohu souhlasit s tím, aby vakcinace poškozovala děti. Žádám proto o zodpovědné zhodnocení rizik a přínosů plošné vakcinace z dlouhodobého hlediska, a to s ohledem na všechny dostupné výzkumy u nás i v zahraničí jako podklad pro zodpovědné rozhodnutí co je a co není kontraindikace očkování.

 

Žádám tímto podání zprávy o učiněných opatřeních ve věci samé, a to na moji adresu uvedenou níže pod textem.

 

S pozdravem

 

Bc. Lenka Pavlíčková

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Jaromíra Kudrnáčová - Návrh k novele

23. 3. 2011 9:54

Chci se k Vám připojit, Vámi předložený návrh k novele je asi téměř dokonalý. Myslím, že by za to stálo, zveřejnit jej na jiných, více frekventovaných stránkách, například na www.Osud aj. Možná by to šlo zorganizovat i formou petice přes Paracelslus,o.s., který petiční aktivity proti povinnému očkování vyvíjel