Jdi na obsah Jdi na menu

ANTIBIOTICKÉ "TÝDNY" V LÉKÁRNÁCH

1. 4. 2011

Pacientům přicházejícím do lékáren budou v  daném týdnu podávány informace o správném užívání antibiotik formou konzultace a letáku. Součástí iniciativy bude edukace v preskripci ATB v nemocnicích a diskusní fóra.

Světová zdravotnická organizace (WHO) deklarovala v roce 1997 na konferenci v Berlíně názor, že rostoucí odolnost bakterií vůči antibiotikům představuje v mezinárodním měřítku závažnou zdravotní hrozbu. K témuž závěru se přiklonili o rok později i zástupci států Evropské unie na kodaňské konferenci s názvem „Mikrobiální hrozba“.

Edukovat širokou veřejnost o problematice rostoucí rezistence bakterií vůči antibiotikům, pomoci k zodpovědnému zacházení s nimi a upozornit na rizika spojená s jejich nevhodným užíváním si kladl za cíl již první ročník Evropského antibiotického týdne v roce 2008. Do realizace letošního ročníku zaměřeného na laickou i odbornou veřejnost se u nás významně zapojila také Česká lékárnická komora a ve spolupráci s Ústavem aplikované farmacie Farmaceutické fakulty VFU Brno připravila jeho koncept s názvem „Evropský antibiotický týden v prostředí lékáren“.

Osvěta s dotazníky

„Pilíře“ letošního ročníku (2010) jsou dva. První spočívá v osvětě o používání a předepisování ATB v nemocnicích, druhý představuje již zmíněná týdenní informační kampaň zaměřená primárně na dospělé pacienty užívající antibiotika a rodiče dětí, kterým byly tyto léky předepsány. Pacienti se dozvědí základní informace – co je antibiotická rezistence, jak k ní dochází a jaká nebezpečí přináší. Budou také seznámeni se zásadami správného užívání antibiotik a zacházení s nimi a s rozdíly v léčbě virových a bakteriálních onemocnění.

Jako doplnění akce je připraveno dotazníkové šetření mezi pacienty a rodiči dětí, kteří užívají antibiotika. Akce bude zajištěna s výraznou pomocí přihlášených lékáren a studentů 5. ročníku farmacie během jejich povinné šestiměsíční praxe v lékárně. Dospělí pacienti budou dotazováni na znalosti o antibiotikách, vlastní přístup k jejich užívání nebo názor na nutnost vázat tyto léky na lékařský předpis.

Rodiče dětí, kterým byla předepsána antibiotika, budou dotazováni na své představy, jak by měla vypadat lékařská péče o dítě, které trpí běžnou infekcí horních cest dýchacích, zda považují „pouze“ radu a doporučení režimových opatření za dostatečnou lékařskou péči, zda aktivně požadují předepsání antibiotik, jestli podle jejich názoru antibiotika urychlují léčbu infekcí horních cest dýchacích apod. Dotazníky jsou koncipovány tak, aby výsledky jejich vyhodnocení byly srovnatelné s výstupy Eurobarometru, což je dotazníkové šetření, které se uskutečnilo na jaře 2010 v členských státech Evropské unie.

Kulatý stůl o rezistenci

V listopadu proběhne také společná diskuse představitelů české kanceláře WHO, České lékárnické komory, Státního zdravotního ústavu a Ministerstva zdravotnictví ČR. Společně s novináři bude zorganizován kulatý stůl o problematice nárůstu bakteriální rezistence vůči antibiotikům a správném užívání ATB.

Pokud bude široká veřejnost lépe informována o nezbytnosti zodpovědně užívat ATB, můžeme efektivněji zamezit vzniku nebezpečných a rezistentních bakterií a napomoci tak k zachování účinných léků pro budoucí generace. Tato informační kampaň je jednou z možností jak toho dosáhnout. V neposlední řadě nabízí lékárníkům příležitost ukázat se jako odborní zdravotničtí pracovníci, kteří hrají významnou roli v kontaktu s širokou veřejností a mají tak významný edukační potenciál. Více informací: www.lekarnici.cz

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář