Jdi na obsah Jdi na menu

ANESTETIKA V ZUBNÍM LÉKAŘSTVÍ

1. 12. 2013

Lokální anestetika jsou látky, které blokují vznik a vedení vzruchu ve všech vzrušivých tkáních. LA způsobí pokles propustnosti Na+kanálů jejich blokádou na membránách nervů a tudíž dojde k narušení depolarizace a zabránění vzniku akčního potenciálu.


Snadná penetrace do tkání.Vlastnosti ideálního anestetika

 • Reversibilní účinek.
 • Rychlý nástup po aplikaci.
 • Malá toxicita.
 • Bez alergenních účinků, nedráždivost.
 • Rychlá metabolizace v organismu bez toxických metabolitů.

Faktory ovlivňující účinnost anestetika

 

 

pH prostředí
 • Kyselé prostředí vznikající při zánětu zhoršuje účinek anestetika. (Opožděný nástup, neúplná analgezie, rychlejší odeznění účinku), protože:
  • Kyselé prostředí snižuje tvorbu neionizované frakce LA a tím pokles schopnosti pronikat do tkání.
  • Zánětlivý exsudát inhibuje efekt LA.
  • Hyperemie a vazodilatace v oblasti zánětu vede k rychlejšímu odplavování LA do oběhu.

 

 

Disociovatelnost LA
Koncentrace
 • S rostoucí koncentrací je i rychlejší nástup účinku, avšak roste riziko toxických účinků na organizmus. Obvykle jsou stomatologická anestetika ve 2–4% roztocích.

 

 

Rozpustnost v tucích
 • 90 % nervové membrány je tvořeno lipidy, s liposolubilitou LA roste i jeho účinek.

 

 

Schopnost vázat se na proteiny
 • 10 % nervové membrány je tvořeno proteiny, vytvořením vazby s touto bílkovinnou složkou zabraňuje úniku LA do oběhu a prodlužuje dobu účinku LA.

 

 

Místo aplikace LA
 • Vaskularizovaná tkáň zhoršuje účinek. Nedeponujeme LA do ložiska zánětu, do abscesu, do cévy.

 

 

Množství LA

Tlak – anestetikum lépe účinikuje, je-li v místě depozice natlakováno (malý prostor).

Čas podání – v rámci cirkadiánního rytmu nejdéle účinkuje od 15 do 17 h, nejkratší výdrž má v noci a časně ráno.

U kuřáků častěji selhává.

Degradace probíhá v játrech za účasti pseudocholinesterázy. Eliminaci z organizmu zajišťují ledviny.

Rozdělení

Esterová anestetika

 • Jediným zástupcem esterových přirozených anestetik je kokain. Má dobré anestetické i vazokonstrikční účinky. Způsobuje závislost jako návyková droga. Používá se v ORL, kde je součástí Hirschova roztoku - znecitlivuje a zároveň způsobuje oplasknutí nosní sliznice.
 • Mezi syntetická esterová anestetika patří: prokaintetrakainchlorprokain a benzokain. Prokain je málo toxický ale špatně prostupuje tkáněmi, tetrakain působí pomalu, chlorprokain působí krátce a benzokain je velmi toxický (používá se jen povrchově). Jsou to esterykyseliny paraaminobenzoové.
 • Metabolizují se jak v játrech i v plazmě pomocí pseudocholinesterázy.
 • Degradační produkt PAB může způsobit alergickou reakci.
 • Vyšší plazmatická koncentrace může způsobit:
  • zpomalení vedení SA uzlu,
  • vazodilataci s následnou hypotenzí,
  • svalové záškuby až tonicko-klonické křeče.
 • Nezpůsobují však maligní hypertermii.

Amidová anestetika

 • Mezi amidová anestetika patří: artikainlidokaintrimekainprilokaincinchokainbupivakain a mepivakain.
 • O becně mají delší dobu účinku než esterová anestetika.
 • Jsou pomalu odbourávána pouze v játrech (CYP450).
 • Alergie se vyskytují jen zřídka.
 • Vyšší plazmatická koncentrace může způsobit:
  • zpomalení vedení SA uzlu,
  • vazodilataci s následnou hypotenzí,
  • svalové záškuby až tonicko-klonické křeče.
 • Mohou způsobit maligní hypertermii.

Farmakokinetika a dynamika

 • Vstřebání látky do oběhu závisí především na způsobu podání, prokrvení tkáně a vazodilatačních/vazokonstrikčních vlastnostech anestetika.
 • U slizniční aplikace dochází k nejrychlejšímu průniku do oběhu z tracheální sliznice, pomaleji z orofaryngeální oblasti a nejdelší poločas mají v jícnu.
 • Injekční podání – v závislosti na vaskularizaci a vlastnostech anestetika.

Přísady anestetik

Vazokonstrikční přísady

Význam:

 • zpomalují rychlost vstřebávání anestetika;
 • prodlužují dobu působení anestetika;
 • snižují množství spotřebovaného anestetika;
 • snižují riziko toxické reakce;
 • snižují krvácení.

Adrenalin se používá většinou v koncentraci 1:200 000 (tj. 1 mg/200 ml = 5 ug/ml).

U predisponovaných pacientů je riziko vzestupu krevního tlaku, tachykardie, srdeční arytmie.

 

 

 

Pacienti s těmito chorobami považujeme za rizikové

 

 

U pacientů s významným rizikem dáváme přednost anestetikům bez vazokonstrikční přísady (Mepivakain). [2]

Konzervační látky

Používají se v koncentracích 0,055–0,1 %. V potravinách a kosmetických přípravcích jsou označovány jako E216 a E218.

Stabilizátory

Stabilizátory se používají, aby zabránily rozkladu katecholaminů.

Lokální anestezie

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Lokální a svodná anestezie (zubní lékařství).

Infiltrační anestezie

Infiltrační anestezie se používá v celé horní čelisti a ve frontálním úseku čelisti dolní, protože v těchto oblastech se nachází spongiózní kost, do které může anestetikum difúzí prostoupit aby dočasně inaktivovalo vzrušivost nervu v ní probíhajícího. Celkový objem použitého anestetika se pohybuje mezi dvěma a čtyřmi mililitry. Větší množství se aplikuje z vestibula (1,5 ml). Zbylých 0,5 ml se aplikuje z orální strany.

 • Injekční technika:

 

Anestetikum se aplikuje submukózně ale supraperiostálně na přechodní řasu vestibula. Pro extrakci se aplikuje anestetikum ještě z orální strany a to v místě předpokládaného kořenového hrotu. Jehla se zavádí zbroušenou stranou směrem k zubu. Anestetikum se vstřikuje již po proniknutí do sliznice, aby další postup jehly byl bezbolestný.

 

Svodná anestezie

Místa aplikace svodové anestezie ve foramen palatinum majus s nervus palatinus a foramen incisivum s nervus nasopalatinus

Anestezie ve foramen incisivum

Anestetikum se aplikuje v blízkosti nervového vlákna před jeho vstupem či výstupem z čelistní kosti.

 • horní čelisti jsou aplikační místa:
  • foramen infraorbitale – nalezneme ho na průsečíku tzv. Černého přímky s kolmicí ze zornice oka, nervus infraorbitalisrami alveolares superiores medii et anteriores;
  • tuber maxillae – rami alveolares superiores posteriores;
  • foramen incisivum – nervus nasopalatinus;
  • foramen palatinum majus – nervus palatinus.
 • dolní čelisti jsou aplikační místa:
  • foramen mandibulae – nervus alveolaris inferior;
  • foramen mentale – vystupuje dorsokraniálně, nervus mentalis.
 • Injekční technika:

 

Svodná anestezie se nejčastěji používá v místě foramen mandibulae. Jehla se vpichuje z protilehlého koutku 1 cm nad okluzní rovinu dolních molárů, 1 cm za posledním molárem kolmo. Po kontaktu s kostí a negativní aspiraci aplikujeme 2 ml anestetika. Touto anestezií dosáhneme pouze znecitlivění z orální strany. Z vestibulární strany musíme použít infitrační způsob anestezie. K tomu potřebujeme 1–2 ml anestetika.

 

Pencil.png upravit

Místní komplikace injekční anestezie

 • Poranění nervu – možno poranit: n. lingualis (parestezie až anestezie), n. VII - periferní obrna, n. alveolaris inf. - dlouhodobé parestezie v oblasti dolního rtu. ! neurodystrofický vřed - pac. se při necitlivosti pokouše, možná infekce. Léčí se podáváním vitaminu B (Thiamin a B12);
 • Obrna lícního nervu – při mandibulární anestezii;
 • Poranění cévy – vznik hematomu a následné kontraktury (může být i myogenní při poranění m. pterygoideus med.), první pomoc: ledový obklad, stlačení, v případě zánětu se podávají antibiotika;
 • Anemické zóny - časté, bílý flíček v místě vpichu, způs. vasokonstriktory;
 • Poinjekční nekrózy – způsobeny vasokonstrikcí, dále toxická nekróza. V oblasti patra = Willigerova nekróza. Pac. provádí výplachy úst odvarem z heřmánku, analgetiky, anestezující a granulační podporující pastou;
 • Poranění svalu - nejč. m. pterygoideus med.;
 • Zanesení infekce;
 • Otok - symptom, jehož podkladem je hematom. Může být způsoben i alergickou reakcí (difuzní otok). Nejč. poranění plexus pterygoideus (velké riziko při anestezii na tuber maxillae);
 • Poruchy zraku - reflektorický spasmus a. centralis retinae + drážděný sympatikus. !KI pro aplikaci anestetika - glaukom. Řešení - hlavně uklidnit pacienta (diazepam), podat papaveri s.c.;
 • Zalomení jehly – dnes se už moc nestává, dříve z důvodu opakované sterilizace. Zalomenou jehlu musíme odstranit buď peánovými kleštěmi nebo chirurgicky (pokud nevyčnívá);

Celkové komplikace po injekční anestezii

 • Kolaps - nesouvisí přímo s anestetikem, spíš stresová reakce (náhlá příhoda), synkopa.
 • Alergická reakce – k léčbě se užívají antihistaminika a kortikoidy. První pomoc: adrenalin - 2ml + 8ml fyz. roztoku, i.v. aplikace, můžu v krátkých intervalech opakovat, nebo epinefrin.;
 • Anafylaktická reakce – k léčbě se užívá adrenalin 1 mg i.v., hydrokortizon 400–600 mg i.v., antihistaminika i.v., noradrenalin 1–2 mg v infuzi, pacient se má uvést do Trendelenburgovy polohy;
 • Náhlé kolapsy až úmrtí – pacient se uvede do horizontální polohy, uvolníme mu oděv, další postup je různý;
 • Toxická reakce – předávkování pac. farmakem - absolutní (extrémně velké množství najednou) / relativní (přiměřené množství, ale nesprávně, např. intravasálně), závisí na koncentraci, dávce a technice podání anestetika! Zhodnotit: věk, celkový zdrav. stav (!!! on. jater a ledvin), hmotnost. První pomoc - anxiolytikum - 5-10mg diazepamu i.v., i.m., Apaurin, Seduxen. Dále kyslík. Zdroj.
 • Křeče;
 • PAZDERA, Jindřich a Oldřich MAREK, et al. Neodkladné situace ve stomatologii. 1. vydání. Praha : Grada Publishing a.s, 2005. 136 s. ISBN 80-247-0622-9.

</noinclude>

 

Odkazy

Související články

Reference

 1.  DOSTÁLOVÁ, Tatjana, et al. Stomatologie. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s, 2008. 196 s. ISBN 978-80-247-2700-4.
 2.  PAZDERA, Jindřich. základy ústní a čelistní chirurgie. 1. vydání. Olomouc : Universita Palackého v Olomouci, 2007. ISBN 978-80-244-1670-0.

Použitá literatura

MAZÁNEK, Jiří a František URBAN, et al. Stomatologické repetitorium. 1. vydání. Praha : Grada Publishing a.s, 2003. 456 s. ISBN 80-7169-824-5.

SVOBODA, Otto, et al. Stomatologická propedeutika : Učebnice pro lékařské fakulty. 1. vydání. Avicenum, 1984. 392 s. 

DOSTÁLOVÁ, Tatjana, et al. Stomatologie. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s, 2008. 196 s. ISBN 978-80-247-2700-4.

ŠČIGEL, Vladimír. Lokální anestezie v praxi zubního lékaře. 1. vydání. Praha : Quintessenz, spol. s.r.o, 2004. ISBN 80-903181-4-2.

 

ZDROJ:

http://www.wikiskripta.eu

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář