Jdi na obsah Jdi na menu

MĚSÍČNÍ ZNAMENÍ

1. 11. 2012

Třemi nejdůležitějšími prvky horoskopu jsou Sluneční znamení, Ascendent a Měsíční znamení. Ascendent, (vycházející znamení), je aktivním projevem osoby, představuje způsob, jakým přistupujete k životu, jak čelíte jeho problémům a jak se projevujete vůči ostatním. Způsob, jakým se jevíte světu, váš fyzický zjev. Sluneční znamení určuje typ a hladinu disponibilní energie bytostí a také projevy jejího ega, Měsíc jako jeho protipól, pak vyjadřuje city, citovou oblast, psychiku a také tu část osobnosti, kterou se ani současná moderní psychologie nebojí nazývat duší. Poloha Měsíce v jednotlivých astrologických znameních tedy poměrně jednoznačně vypovídá o tom, jak se vnitřně cítíme, jak vyjadřujeme své emoce a city, co očekáváme od druhých, jaké jsou naše ideály a naše nejhlubší vnitřní přesvědčení.

 

MĚSÍC V BERANU:

Ve zkratce: dynamický, aktivní, ochotný a schopný se prosadit, ctižádostivý, nezávislý, živý, schopný nadšení, strhující, ale i netrpělivý, nedisciplinovaný, tvrdohlavý, netolerantní a vrtkavý.

Lidé s Měsícem v Beranovi většinou sami sebe shledávají báječnými. S nadšením a elánem se vrhají do všeho nového a jsou pevně přesvědčeni, že se pro tento projekt nehodí nikdo, ale ani zdaleka nikdo jiný než oni. Lhostejno, zda se jedná o sport nebo o povolání, o válku nebo o lásku - lidé s Měsícem v Beranovi jsou vždy plně nad věcí (a příležitostně jdou i hlavou proti zdi). Bohužel trpělivost a výdrž při tolika různých zájmech není jejich silnou stránkou a disciplína už vůbec ne. Když Berani vystřílejí náboje - což se stává většinou velmi rychle, ne proto, že by jich měli málo, ale protože střílejí příliš rychle -, ztrácejí chuť a odstoupí. Rutinu nemohou vystát a dlouhá chvíle v nich vyvolává hrůzu, včetně stárnutí, protože neexistuje nic, co by proti němu mohli podniknout!

MĚSÍC V BÝKU
ve zkratce: typ stálý, spojený se zemí, blízký přírodě, praktický, tvrdohlavý. Má dobře promyšleno, čeho si má vážit a na tom zůstává. Rodinný člověk, smyslový, často muzikální. Nápaditý a materialistický.

V klidném znamení Býka je impulzivní a kolísavý Měsíc nejvyrovnanější. Lidé s Měsícem v Býku mají slunečnou povahu a stále se snaží, aby se jim a jejich bližním vedlo co nejlépe. Peníze pro ně většinou nehrají velkou roli: starají se - velmi šikovně - jednoduše o to, aby jich měli stále dostatek. Když se to nedaří, tak nejdřív znejistí a jsou hluboce deprimovaní, ale pak je jistě napadne něco, aby peníze stačily aspoň na dobré jídlo v příjemném prostředí. Tito lidé jsou rádi, když se o ně druzí starají s mateřskou péčí. I oni sami jsou krajně starostliví a ideální rodinní lidé. Nevýhody? Trochu tvrdohlaví, stojí na svém a jsou i trochu flegmatičtí, a když je někdo provokuje, vidí skutečně rudě a Bůh buď milostiv protivníkovi, neboť skutečně nejsou k uklidnění. A nakonec - nobody is perfect, nebo ne?

MĚSÍC V BLÍŽENCÍCH
Ve zkratce: chytrý, zvědavý, pozorující, hovorný, pohotový, intelektuální, ale a stale neklidný, nestálý, nervózní, náladový a rychle znuděný.

Lidé s Měsícem v Blížencích žijí svým blížencem často ještě mnohem intenzivněji než Blíženci sluneční. Asi to spočívá v tom, že jsou Měsícem poháněni k reakcím, které často probíhají bez rozumu. Rozum mají přirozeně také, ale to je pro ně samozřejmostí. Měsíční Blíženci jsou skvělí prodavači, agenti cestovních kanceláří, učitelé, žurnalisté, komunikace je pro ně životně důležitá a řeč představuje jejich životní elixír. Formulují s nadšením, jsou vtipní, zábavní a ozdobou každé společnosti. Když je člověk nenajde na večírku, najde je u telefonu, kontakt musí udržovat bezpodmínečně a je jim jedno, s kým. Změna je v každém směru nutností, jinak se začnou rychle nudit. Jsou tolerantní, nekomplikovaní - na nervy jim jde jen hloupost.

MĚSÍC V RAKU
Ve zkratce: pečlivý, dobrosrdečný, nadaný fantazii, senzitivní, cituplný, domácký, ale i přecitlivělý, náladový, rychle se urazí.

Rak je znamení, kterému vládne měsíc. Zde jsou konečně zdůrazněné vlastnosti Měsíce často silněji než u slunečního znamení Raka. Měsíční Raci jsou ještě senzitivnější, ještě citlivější, ale i náladovější než Raci sluneční! Domov a rodina jsou pro ně absolutní nutnost. To má pro rodinné příslušníky mnoho výhod, protože se jim v této příjemné útulné atmosféře dobře daří. Ale jsou přirozeně i nevýhody: měsíční Raci mají sklon na někom křečovitě viset a běda, když si to ten dotyčný špatně vykládá! Traumatické příběhy v rodině je zatěžují ještě víc než ostatní měsíční znamení a potřebují někdy roky k tomu, aby se citově vyrovnali s ránou osudu, jako např. s rozvodem nebo se smrtí. Měsíční Raci rádi cestují a milují novinky a změnu, ale vždy se cítí nejlépe, když se vrací domů.

MĚSÍC VE LVU
ve zkratce: mladistvý a hravý, milující děti, slunečný, půvabný a srdečný, loajální vůči přátelům, důstojný, trochu pompézní, melodramatický s touhou po moci a dogmatický. Pracuje tvrdě, především v kreativních oblastech.

Lev je ovládán Sluncem, proto u něj nejsou vlastnosti Měsíce tak znatelné. Ale city jsou silné jak k druhým, tak i k sobě. Lví lidé musejí prostě čas od času slyšet, že jsou ti největší, a když jim to nikdo neřekne, pak to z nutnosti budou o sobě tvrdit sami. Co by byl Lev bez patosu? Budiž mu to rádo odpuštěno - jeho srdečná, slunná nátura nedopustí, aby se na něj člověk vážně zlobil. Také příležitostně přeháněnou lásku k luxusu jim člověk nezazlívá. Ale sklon k mudrlantství, samolibost a egoismus, které je neustále ženou do popředí, vyžaduje od jejich bližních víc shovívavosti, než je Lev schopen dát dohromady.

MĚSÍC V PANNĚ
Ve zkratce: plachý a introvertní, perfekcionista a tvrdý pracovník, věcný, obchodnický. Navenek chladný, ale vnitřně často nervózní a přestrašený. Silné, avšak kontrolované city.

Měsíčné Panny téměř umírají touhou, aby byly žádané a oblíbené. Bez stěžování a s krajním vypětím sil opravují ve svém skrovném volném čase auta svých přátel, opravují rozbité zipy netalentovaných sousedek, pomáhají bez vyzvání při sekání trávy i při velkém úklidu - ale jen tehdy, mohou-li potom nepřetržitě sténat, jak jsou přetažené. Ale od nikoho nevyžadují, aby ze sebe vydal víc, než jsou schopné vydat samy. Jejich pracovní horlivost je legendární. A nic je nemůže udělat šťastnější, než když je někdo ujistí, že jsou absolutně nepostradatelné. Pocit být potřebným je ale také jediný cit, který si přiznávají v plném rozsahu. V něžnostech a veselí se nerealizují. Rozumnost a výkon jsou vlastnosti, kterými si od malička získávaly příchylnost. Byly dospělé již skoro před narozením.

MĚSÍC VE VAHÁCH
Ve zkratce: harmonický, mírný, půvabný, diplomatický, vyvážený, láskyplný, romantický. Ale také ctižádostivý, se silnou vůlí,nerozhodný,kolísavý, náladový. Klade důraz na estetiku, musí být obklopen krásou. Teoreticky je brilantní, ale má potíže přenést své nápady do praxe.

Lidé s měsícem ve Váhách jsou rození diplomaté. Styl, vkus, šarm, spolehlivost jim byly dány do kolébky. Když se těmito vlastnostmi projeví, ukazují svou nejlepší stránku a je to čirá radost, může-li s nimi být člověk pohromadě, ale jen tak dlouho, pokud je okolí schopné udržet aspoň trochu zdání neporušeného, harmonického a radostného světa. Když se to přestává dařit, zmizí i Váhy. Na nesrovnalosti přesahující jen velmi malou míru prostě nestačí. Ke své duševní rovnováze potřebují partnera, který je doplňuje jako protilehlá miska vah a množství harmonie. Když se jim tohoto nedostává, musí se bohužel okamžitě poohlédnout po novém partnerovi, který si umí jejich představy o harmonii vážit.

MĚSÍC VE ŠTÍRU
Ve zkratce: spolehlivý, pilný pracovník. Rozhodný a nezávislý. Silná, intenzivní, vášnivá ale uzavřená osobnost. Snadno vzrušitelný a pomstychtivý, ale velmi láskyplný k lidem, kteří mu jsou blízcí.

Lidé s Měsícem ve Štíru to nemají sami lehké a ani to nedělají lehké ostatním. Jsou - v pozitivním i negativním smyslu - intenzivní a vášniví a neuklidní se dřív, než vniknou do nejspolehlivějších v hloubce skrytých emociálních vrstev. Že svou vášnivostí způsobují i utrpení, s tím shovívavě počítají. Když jsou raněni, jsou neobyčejně pomstychtiví, daleko za rozumnou hranici a musí-li to být, až do sebezničení. Ovšem má schopnost působit hojivě. Se sobě vrozenou intenzitou se neobávají porušit jakékoliv tabu.

MĚSÍC VE STŘELCI
Ve zkratce: optimistický, otevřený pro svět, schopný nadšení, výmluvný, žíznící po svobodě, nezávislý, aktivní, filozofický, intuitivně nadaný a plný elánu. Ale i netrpělivý, neklidný, bezstarostný až lehkomyslný, požitkářský a se sklonem k sebepředvádění.

Lidé s Měsícem ve Střelci se nadchnou skoro pro všechno - pro kulturu , cestování, filozofii, sport, politiku - a pro všechny velké ideje. Milují vyzvání a jsou svým rychlým analytickým rozumem schopni vést, ale vždy potřebují někoho, kdo jim odebere zatěžující maličkosti.Vzdělání je pro ně elementární a mají málo trpělivosti s těmi, kteří nejsou duchovně na jejich úrovní, ale kteří si přesto dovolují o nich - s jejich duchovními výšinami - pochybovat. Jejich problém je neklid, s kterým se vrhají z jednoho podnikáni do druhého. Pevné body, které je připoutávají k domovu, jako rodina, děti, vlastní dům a cokoliv, co omezuje jejich pohyblivost, je zprvu vyděsí. To trvá tak dlouho, než najdou pro tento problém řešení: obytné auto, chůvu, cestování postýlku a ideálně konstruované buggy, ve kterém může člověk malé děti všude vozit s sebou, do rodinného života vnesou hned zpočátku změnu a vzrušení. Děti, jejichž rodiče mají Měsíc ve Střelci, vyrůstají v muzeích, na výstavách, přednáškách, na cestách a tenisových hřištích.

MĚSÍC V KOZOROHU
Ve zkratce: vážný, disciplinovaný, ctižádostivý, pilný, pořádný, důkladný, spartánský, distancovaný, obchodnický.

Lidé s Měsícem v Kozorohu jsou hrdí na svůj jasný praktický rozum. Ten jim skutečně, spolu s ostatními kvalitami, jako je píle a disciplína, často pomůže k úspěchu. Ale přílišná střízlivost a opatrnost může přispět k tomu, že nemají dost radosti ze života. Vzhledem k ostatním mají sklon k nejistotě a uzavřenosti. City jsou pro ně choulostivé téma, představují něco, co nemohou racionalizovat, s proto jsou pro ně cizí. Jejich přísná sebedisciplína a spartanský způsob života ("aby se nám později vedlo dobře") nedá život s Kozorohem právě lehký.

MĚSÍC VE VODNÁŘI
Ve zkratce: neobyčejný, rebelujíc, nekonvenční, k lidem přátelský, angažovaný, originální a vynalézavý. Nestálý, nevypočitatelný, distancovaný.

Lidé, kteří se narodili pod tímto znamením, mají charisma a nakažlivou schopnost se nadchnout. Tam, kde se jedná o odvahu jít novými cestami, stojí v první ředě. pokroková móda, revoluční nápady, moderní umění, sexuální revoluce, ale i drogy a radikalismus jsou pro ně vynikající možností k šokování maloměšťáků v okolí. Ale nechtějí jen šokovat, chtějí také způsobit změnu společnosti k lepšímu, na vyšší, vykoupenější stupeň - chtějí svobodu, rovnost a bratrství pro všechny! Silné emoce je lekají, osobně se cítí mnohem lépe, když zachovávají odstup. I ve vztazích mají potřebu udržet svou svobodu. Přítulnost v jakékoliv formě je pro ně nesnesitelná.

MĚSÍC V RYBÁCH

Ve zkratce: jemný, soucitný, měkkého srdce. Mystický a poustevnický. Láskyplný, má sklon obětovat se pro druhé. Schopný empatie, zranitelný. Jasnovidecký, silně intuitivní, předvídavý. Líný, Lehkomyslný, nepraktický, ovlivnitelný, nerozhodný.


Lidé, kteří se narodili při Měsíci v Rybách, jsou silně emocionální. Ať v dobrém čí špatném smyslu, vždy se citově vydají úplně. A stále se musí zastávat slabších, nebo se angažují pro věc vypadající naprosto beznadějně. Aby uchránily svou duši před zraněním, mají Ryby sklon k mániím: alkohol, drogy, nikotin a nadměrné používání potravy jim sice nějaký čas může připadat jako možnost k úniku před zdánlivě nepřekonatelnými životními problémy, na druhé straně je pro mnohé z nich východiskem spiritualita, a protože jsou mnozí z nich i mentálně nadaní, podaří se jim najít uznání, teplo a bezpečí, bez nichž člověk s Měsícem v Rybách nemůže existovat, v esoterické rovině.

ZDROJ:
http://www.romanhynek.cz/astrologie/planety/astr_pl_moon.htm
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář