Jdi na obsah Jdi na menu

ASTROLOGIE VZTAHŮ (2.díl)

1. 6. 2012

 

Důležité pravidlo, platné nejenom ve vztazích Ať již člověk dělá cokoli, vždy to dělá pro sebe! Jakkoli zní tento základní duchovní zákon z etického hlediska nepřijatelně, je tomu tak. Jestliže pomáháme druhým, navazujeme vztahy, či vychováváme děti, vždy to primárně děláme pro sebe, poznáváme tím sami sebe, nějakým způsobem nás to uspokojuje a dává nám to pocit naplnění. Jakmile tento pocit naplnění (například ve vztahu) zmizí, dochází k problémům.


Podmínky pro vznik vztahu


Vznik partnerského vztahu mezi dvěma lidmi (mám na mysli opravdový, perspektivní vztah), nebo přesněji: vytvoření podmínek pro vznik vztahu je řízeno více okolnostmi, v základu se ale prakticky vždy jedná o momentální soulad duší (Materialisté a skalní vědci prominou - v jejich případě dojde k interakci smyslového vnímání obou jedinců tak, že oba lidé zažívají na základě hormonálně řízených biologických procesů pocit souladu a vzájemné náklonnosti, jejíž míra je přímo úměrná množství produkovaného endorfinu).

Tímto souladem je míněna společná, nebo alespoň blízce podobná frekvence energetického vyzařování obou duší. Společenské postavení, majetkové poměry a další faktory nerozhodují (mají vliv pouze při rozumovém posuzování vztahu, v tomto případě však tento vliv bohužel často bývá fatální). A nyní pozor: zmíněná frekvence vyzařování duše má vždy dvě složky - základní, danou inkarnací, nebo chcete li podmínkami v době narození (dá se stanovit v horoskopu) a potom druhou složku - ta závisí na aktuálním stupni poznání duše, na jejích zkušenostech, vzdělání, poznání atd. Z fyzikálního hlediska můžeme přirovnat princip energetického vyzařování duše k rádiovému vysílání: příslušný vysílač pracuje na jedné, základní frekvenci, která je vyjádřena počtem vln za určitou časovou jednotku (známá sinusová křivka). Tato základní frekvence je však modulována a tím je umožněn přenos hudby, obrazu, či mluveného slova. Z grafického hlediska by sinusová křivka průběžně měnila v určitých odchylkách svojí vlnovou délku.

Příklad z horoskopu: za ideální aspekt pro vztah se obecně považuje konjunkce Slunce jednoho partnera a Měsíce partnera druhého. Čím je tato konjunkce přesnější, tím větší je předpoklad pro vznik a rozvíjení vztahu, protože základní energetická frekvence vyzařování obou partnerů je v důležitých oblastech stejná. Pokud jsou oba astrologické prvky ve stejném znamení, ale nikoli v konjunkci, pořád mezi oběma lidmi existuje přitažlivost, ale již není tak výrazná, jako v prvním případě, protože základní vlnová délka vibrací je sice podobná, ale nikoli stejná. Oba se tak vzájemně přitahují tím, že mají společné astrologické znamení (a tím i podobné vibrace) jednoho ze svých Nebeských světel, jak se Slunci a Měsíci říká, ale zároveň oba cítí, že se o společné porozumění budou muset trochu snažit. Pokud však tito lidé vzájemně vyladí zmíněnou modulaci svého základního vyzařování (láskou, vzájemnou náklonností, společnými cíly, společným myšlením atd.), může být výsledek často i lepší, než když jsou obě Nebeská světla v konjunkci!


Perspektivy pro rozvíjení vztahu
Aby byl partnerský vztah perspektivní, musí splňovat prakticky tři základní podmínky (mám na mysli vztah dvou lidí ve zralém věku, vztahy mezi teenagery, nebo naopak mezi seniory podléhají poněkud odlišným pravidlům, které budou popisovány později):
- mezi oběma partnery musí existovat citový soulad
- mezi oběma partnery musí existovat soulad v intimní oblasti
- mezi oběma partnery musí existovat tolerance a dostatečná vůle k dohodě za všech podmínek
Jsou li tyto podmínky splněny, vše ostatní je již závislé pouze na domluvě (řečeno velmi zjednodušeně). Ještě je však třeba zmínit se o jedné důležité věci: oba partneři by měli mít alespoň podobnou úroveň inteligence (měřitelné IQ), v opačném případě dojde po určité době ve vztahu k potížím. (Je statisticky ověřeno, že větší problémy ve vztazích nastávají, pokud má vyšší IQ žena.)


O citovém souladu dobře vypovídají například aspekty Slunce jednoho partnera s Měsícem partnera druhého, případně také harmonické aspekty mezi jejich Měsíci. Jsou li oba astrologické prvky v konjunkci, jedná se o velmi dobrý "soulad duší", tedy o dobré citové porozumění, které je základem každého vztahu. Podobně se projevuje ještě trigon a sextil, i když ne tak silně. Jedná li se však o opozici, tak se sice oba partneři přitahují, ale prakticky nikdy si nejsou schopni opravdu porozumět v citové oblasti. Stále se rozhodují mezi rozchodem a upevněním vztahu a většinou se nerozhodnou ani pro jedno. Úplně nejkomplikovanějším aspektem je pak kvadraura, která se projevuje podobně, jako opozice, ale zde prakticky neexistuje žádné řešení typu "zlatá střední cesta". Často tak oba partneři zažijí velmi silnou přitažlivost a poté, co navážou vztah, jsou nuceni se rozejít, aniž by své jednání byli schopni jakkoli rozumně zdůvodnit.


Za soulad v oblasti intimní "odpovídají" aspekty Marsu partnera jednoho a Venuše partnera druhého. Ideálně Marsu muže s Venuší ženy, ale velmi silný bývá soulad i v opačném případě. Konjunkce a trigon jsou nejsilnější, ale výborný je i sextil - i když se v tomto případě musí oba partneři trochu snažit, výsledky bývají velmi dobré. Neharmonické aspekty působí tak, že lidé zpočátku pociťují silnou sexuální přitažlivost, ale v intimní oblasti následně dojde velmi rychle k nesouladu, nebo ke značnému napětí a tyto problémy jsou řešitelné pouze obtížně, nebo vůbec.
 

Vzájemná tolerance a ochota k dialogu i v "bojových podmínkách" se neodhaduje snadno, ale pokud jsou v partnerském horoskopu harmonické aspekty mezi Sluncem a Měsícem a dále pak mezi Merkurem a Sluncem, či Merkurem a Měsícem, případně mezi Měsíci obou partnerů, jsou dispozice pro výslednou dohodu a komunikaci velmi pravděpodobné.


AUTOR: RICHAR BACH, oranzovestranky.cz

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář