Jdi na obsah Jdi na menu

ASTROLOGIE VZTAHŮ (1.díl)

1. 5. 2012

 

Dostáváme se ke složitější kapitole astrologie - k partnerským a mezilidským vztahům. Láska a partnerství se řídí širokým spektrem nejrůznějších faktorů, které lze komplexně obsáhnout pouze obtížně, přesto je však možné pomocí astrologie určit některé důležité předpoklady, které budou v daném vztahu figurovat. Obecně lze říci, že pomocí astrologické analýzy srovnávacího horoskopu dvou lidí získáme poměrně dobrý přehled o tom, jaké perspektivy může jejich vzájemný vztah získat. Domnívám se, že partnerské vztahy jsou klíčovým tématem (nejenom) dnešní doby a znalost určitých zákonitostí může pomoci najít cestu každému z nás.

 

Obecně lze konstatovat, že čím vyspělejší je duše bytosti, tím složitější vztahy bude mít dotyčný vůči svému okolí a naopak. Můžeme říci, že čím je vyvinutější je duše, tím větší je pravděpodobnost složitějších problémů, ale i většího štěstí a naplnění, kterého lze ve vztazích dosáhnout.

 

Partnerské vztahy a genetika

Primárním úkolem každého živočišného druhu je zajistit své přežití a vývoj, tedy rozvoj adaptability na měnící se životní podmínky a úspěšné rozmnožování. Lidský rod je jenom jedním z mnoha, který tuto úlohu (prozatím) splnil, na rozdíl od většiny ostatních živočichů ji ale zvládl tak úspěšně, že osídlil většinu klimatických pásem na naší planetě. (Podobným způsobem se adaptovaly pouze naopak ty nejjednodušší organismy: bakterie a viry). Aby to lidé dokázali, desetitisíce let se jich druh vyvíjel určitým způsobem, který se z evolučního hlediska osvědčil. Základem tohoto úspěchu byla a je rozvinutá péče o potomky. Člověk v souladu s přírodními zákony a s přihlédnutím k odlišnostem obou pohlaví postupně dospěl k nutné dělbě klíčových povinností a společenských činností, protože čím složitější je organismus, tím menší jsou jeho šance na přežití v drsných podmínkách.

 

Abychom byli schopni změnit své myšlení a tím následně i svůj život, musíme si uvědomit jednu důležitou skutečnost: příroda nikdy v ničem neplýtvá energií. Toto důležité pravidlo je nutné pochopit, protože i my jsme nedílnou součástí přírody a jejích procesů a to i přes skutečnost, že často bydlíme ve městě v paneláku a jíme z velké části syntetickou, nebo GMO stravu. Vodní proud vždy teče z kopce, mraky vždy plují po větru, déšť vždy padá dolů. Máme k dispozici jasně danou hladinu energie a naším úkolem je jí tvořivě využít, nikoli vyplýtvat. Plýtváním se myslí pohyb proti proudu, hledání nelogických cest, které nejsou obsaženy v genech, odmítání svých přirozených potřeb, nešťastný život, výměna partnerských rolí, únik k návykovým látkám, nahrazování svých přirozených potřeb přebujelou aktivitou kdekoli jinde: (kariéra, sport, sektářství, náboženství, politika, cizí ideologie atd.), potlačování své přirozenosti a svého nejkrásnějšího já, kterému tím neumožňujeme se projevit a rozvíjet a další činnosti, které nejsou v souladu s naším vývojem a plánem. Například pokud žijete v nešťastném vztahu a nic se vám nedaří, nebo prostě cítíte, že váš život nikam nesměřuje, případně byste si ho představovali úplně jinak, zřejmě nejednáte v souladu s potřebami své duše a se svým niterným plánem. Vyčerpáváte svojí energii na boj s větrými mlýny, namísto toho, abyste jí využili k rozvíjení toho nejkrásnějšího, co nosíte hluboko v sobě, ve své duši a ve svém srdci. V tom případě to prostě změňte. Zvolte jiný životní styl, jiné myšlení, naslouchejte své duši (svým citům a pocitům), jednejte rázně a přímo, nevymlouvejte se na neměnné vnější okolnosti. Uvědomte si jednu věc: pokud nejste šťastní, není nikdy doopravdy šťastný nikdo ve vašem okolí, nikdo, kdo je na vás nějakým způsobem "závislý", ať už hmotně, nebo citově. Primárním úkolem každé duše na této zemi je být šťastná, hrát si a hlavně tvořit. Duše, která tvoří v souladu se svým plánem, má vždy k dispozici značné množství energie a může tak dosáhnout cílů, o kterých se druhým ani nezdá! A každá duše má nezadatelné právo svobodně tvořit, to není prázdné konstatování, ale jeden z důležitých univerzálních zákonů!


Tento seriál si klade za cíl umožnit vám pochopit nejenom základní neměnné principy, ale všechny další okolnosti a příčiny, které vztahy provázejí a dále pak také naučit se odhadnout, jestli je pro vás konkrétní osoba jako partner vhodná, či nikoli. Pokud vás některý odstavec zaujal, nebo se vás dokonce nějakým způsobem dotkl, jste pravděpodobně na dobré cestě, máte odhodlání něco změnit. Abyste mohli něco změnit, nutně musíte znát princip toho, co chcete změnit. To je další a velmi důležitý univerzální zákon. Zmiňujeme li zde určité univerzální zákony, třetí a rovněž značně významný říká latinsky "dum spiro, spero". Neexistují neopakovatelné šance. Pokud máte pocit, že jste někdy nějakou promarnili, nezoufejte - přijde další. Kdy? V okamžiku, kdy přestanete lpět na té dávno promarněné...

 

RICHAR BACH, oranzovestranky.cz

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář