Jdi na obsah Jdi na menu

ASPEKTY MĚSÍCE (díl č.2)

1. 8. 2013

Pokud jsou přítomny pouze sextily a trigony s Měsícem, je vaše osobnost šarmantní, přitažlivá, vaše myšlení je jasné, ale postrádáte vnitřní soustředění, patřičný impulz a sílu. Pokud jsou zde sextily, trigony a konjunkce, máte dobré soustředění plus dobré vyjadřovací schopnosti - toto postavení je jedno z ukazatelů štěstí. Pokud je konjunkce se Saturnem, je pravděpodobná introvertnost, ale s kterýmikoli jinými planetami se spojuje výborná logika, tvůrčí a vyjadřovací schopnosti. Pokud zde jsou pouze kvadratury a opozice, ustoupí mladický temperament v pozdějším věku zvýšenému soustředění, především se 118. Ctižádost vás nutí do díla a naučíte se úspěšně propojovat své vnitřní síly. Pokud jsou konjunkce (kromě s Merkurem a Neptunem) doprovázeny kvadraturami a opozicemi (kromě s Merkurem, Venuší nebo Neptunem), překonáte psychické handicapy a dosáhnete rozumového vítězství sami nad sebou; to naznačuje typ osobnosti, která racionálně našla sama sebe, i když nikoli v extrémní formě.
   

Nepřítomnost aspektů k Měsíci přináší nedostatečně vytyčený směr, nejasně stanovené cíle, ale také vnitřní vytrvalost, stejně jako nepřítomnost aspektů ke Slunci naznačuje nedostatek cílevědomosti a ctižádosti v materiálním světě.

   nahoru

Měsíc v kvadratuře nebo opozici se Slunceem
     Kvadratura mezi Sluncem a Měsícem zvyšuje duševní energii, dodává vnitřní hnací sílu, rychlost myšlení a objektivizuje touhy. Dodává rychlost a vnímavost jakýmkoli dalším naznačeným intelektuálním talentům a varuje, aby duch nepředcházel tělo, protože ho tím vyčerpává. Často naznačuje jisté konflikty mezi rodiči kolem období vašeho narození, ať už se jedná o osobní nebo finanční problémy, nebo napětí v rodinném prostředí. Podléháte předsudkům způsobeným prostředím nebo dědičností a to vám dodává jednu z těch psychologických zvláštností, které zajišťují úspěch. Následuje pak rychlý duševní rozvoj a úspěch díky schopnosti objektivizovat a odosobnit život díky duševním procesům.

nahoru

Měsíc v kvadratuře nebo opozici s Merkurem
     Jste hovorní, výřeční, vtipní se 106 nebo 143 mimořádně vtipní. Se 139 nebo 150 vás charakterizuje sarkasmus a ostrý jazyk. Možná nemáte cvičenou mysl, ale to vám nezabrání, abyste se nezabývali duševními záležitostmi, buď je to váš koníček, nebo přímo způsob obživy. Co vám chybí na vytrvalosti, to nahrazujete hbitostí a pohotovostí. Jen v mimořádných případech bude tento aspekt doprovázet uměleckou tvůrčí schopnost básníka nebo dramatika, ale dovede vás do sfér, kde se hodně píše nebo mluví - sekretářka, reklamní agent, rozhlasový komentátor, prodejce - cokoli, kde je přínosem vtip, chytrost a schopnost na všechno odpovědět.
    Máte sklony příliš hovořit, a se 106 120 139 143 150 nebo 154 to může přerůstat až v nutkání říci všechno, co víte, i když to jsou věci, které byste si měli raději nechat jenom pro sebe. Musíte pěstovat rezervovanost v řeči, protože když si necháte určité věci jen pro sebe, napomůžete tím jejich rozvoji. Plýtváte duševními silami, když všechno zveřejníte. Nemáte příliš vytříbené logické uvažování a musíte se vědomě a důsledně snažit držet se hlavního proudu diskuse. Potřebujete značný duševní trénink, kterému jste se pravděpodobně vyhýbali již od útlého mládí. Pravděpodobně „kloužete" jen po povrchu věcí a pomáháte si spíše vtipem než intenzivní pílí, ale se svojí chytrostí, vtipem a přizpůsobivostí si vystačíte!

nahoru

Měsíc v kvadratuře nebo opozici s Venuší
      Tento aspekt z vás nedělá příliš společenského člověka a pravděpodobně bude oslabovat vaši oblíbenost, protože pohrdáte věcmi, které je třeba udělat/abyste je vůbec dokázali zdolat. Váš postoj se projevuje v touze, aby vás nikdo neobtěžoval - pokud o vás někdo stojí, ať si k vám přijde. Musíte se naučit Častěji vycházet lidem vstříc. Pravda je, že jste citliví, máte trochu komplex méněcennosti kvůli nedostatečné popularitě a děsíte se pomyšlení, že byste se měli snažit někam protlačit, což ve finále vypadá tak, že se sice pravidelně někam protlačíte, ale špatným způsobem a ve špatnou dobu, a to jenom proto, že jste ztratili odvahu. Podívejte se kolem sebe na lidi, kteří dobře vypadají, a snažte se je trochu napodobit.
    S
155 159 165 nebo 169 na vás velmi působí sexuální impulzy, které jsou nebezpečné a vyžadují striktní ovládání. S 157 nebo 167 velký žal způsobený společenskými a milostnými záležitostmi. Toto je obtížný aspekt pro materiální sféru, protože pošetile utrácíte peníze a protože si teprve musíte vypěstovat dobrý obchodní duch. V srdci jste skutečný hýřil; téměř geniálně se zbavujete peněz. Jste temperamentní a dokážete vyplakat kbelíky slz, když vám někdo ublíží nebo když zjistíte, že jste ublížili někomu jinému, jste totiž laskaví a nikomu byste nechtěli ublížit vědomě. Ale přesto to děláte.

nahoru

Měsíc v kvadratuře nebo opozici s Marsem
     Pustili jste se do života spinou vervou, jste totiž přímo zosobněná energie, inteligence, a dokonce skvělost, protože toto je aspekt dítěte, které je v útlém věku formování osobnosti považováno za génia. Vaše mysl byla odjakživa hbitá, schopná, pohotová, výmluvná a obdivuhodně přijímala a vydávala znalosti, takže jste byli radostí pro rodiče i učitele a všichni očekávali, že v životě dosáhnete pozoruhodných výkonů. V mnoha směrech jste byli v mládí předčasně vyzrálí a i později v životě vás doprovází výjimečné duševní schopnosti a velké možnosti. Vaše mysl je spíše analytická a vědecká než umělecká a tvůrčí, a přestože je ve vás mocná potřeba tvořit, tvůrčí nadání obvykle v této konfiguraci není přítomno. Vaší silnou stránkou je cokoli, co vyžaduje znalosti, faktickou píli, technickou zručnost nebo kritické chápání, a v těchto oblastech můžete dospět daleko. Ve vědě, matematice, kritice nebo technice je vaše myšlení neocenitelné, nezávislost a originálnost vašich myšlenkových procesů vám umožňuje propracovat se kupředu.
     V tomto aspektu se zračí jisté nebezpečí, že po odeznění první jiskry mládí se nějakým nenápadným a nevysvětlitelným způsobem vytratí a rozplyne nutkavá potřeba zlepšovat se a zdokonalovat. Pokud není kombinace se 135 141 147 nebo 152 může vás ovládnout jistá duševní netečnost, která omezuje výkonnost. Je totiž nutná nesmírná síla vůle, aby dovedla slibnost tohoto aspektu k rozkvětu. Je zde patrný sklon k vnitřnímu uvolnění s intimní znalostí vlastní hodnoty, která vám dodává klid, ale přitom zapomínáte, že hodnota není k ničemu, pokud se neprojeví v činech.
     Toto je rovněž postavení velkého nervového napětí, takového, jaké se klasicky předpokládá u géniů. Můžete být sužováni touhou hledat únik z tohoto napětí v nejrůznějších uklidňujících prostředcích - buď prostě budete snít s otevřenýma očima, budete se vznášet v představách, čím byste mohli být, čím jste byli, nebo čím budete, anebo v konkrétních únicích od reality, což je mnohem nebezpečnější. Alkohol je doslova jed, ať už proto, že ohrožuje váš trávicí trakt nebo váš psychický, mentální a nervový stav. Stejně tak byste se měli vyhýbat užívání drog nebo sedativ silnějších než aspirin, raději se snažte hledat řešení svého nervového napětí v konstruktivnějších prostředcích.
     Měli byste se věnovat relaxaci. Hodně spěte a snažte se mírnit stres, ať už ve svém nitru, nebo vnějších podmínkách. Máte nesmírné možnosti - možná dokonce geniální - a dlužíte sami sobě i ostatním to, abyste je co nejlépe využili.
     Se 139 141 142 nebo 143 mimořádné myšlení, schopné dosáhnout jakýchkoli výšin; se 138 a 139 pozoruhodná kombinace současně vědeckého a uměleckého nadání; se Sluncem v Blížencích, Váhách nebo Vodnáři se zračí genialita; s 170 se pojí finanční genialita; s 171 genialita politická.

nahoru

Měsíc v kvadratuře nebo opozici s Jupiterem
       Jste optimističtí ve finančních záležitostech. Máte pocit, že vaše peněženka bude stále plná, a extravagance, která z toho pramení, může ohrozit vaši bezpečnost, především se 102 106 116 120 133 nebo 134. Pokud jiné aspekty naznačují materiální úspěch a blahobyt, máte bezstarostný postoj k výdajům a milujete utrácení. Toto je postavení pověstného Falstaffa (veselý pijan, požitkář a vychloubač ze Shakespearovských her) - je zde patrná touha po bohaté a luxusní stravě, máte sklony k nadměrné konzumaci jídla a v důsledku toho hrozí nebezpečí obezity, cukrovky, dny a obtíže krevního oběhu. Toto je jeden z požitkářských aspektů.
    Jste usměvaví a srdeční, tolerantní vůči ostatním i vůči sobě, jste typem bezstarostného člověka, který bere lidi takové, jací jsou, a díky tomu jste velmi oblíbení. Se 104 118 125 135 141 nebo 152 může být tato expanzivnost trochu držena na uzdě, ale v srdci jste stejně žoviální. Obvykle máte jisté světské statky, přestože to samo o sobě neznamená žádnou jistotu - peníze přicházejí a odcházejí, aniž by vám působily velké starosti, ale pokud není kombinace se 104 118 125 135 141 152 162 171 nebo 185, tak jich nastálo mnoho nenašetříte.

nahoru

Měsíc v kvadratuře nebo opozici se Saturnem
    Toto je snad nejmocnější aspekt, jaký můžete v horoskopu mít. Dodává cílevědomost a schopnost soustředit se. Jste vážní, občas propadáte náladovosti, depresím a sklíčenosti, ale s přibývajícím věkem tyto sklony z mládí postupně mizí a vaše myšlení se stane uspořádaným, hladce fungujícím a zamíří k dobře určenému cíli. Ať je vaše fyzická energie jakákoli, vaše duševní a psychická energie je značná a dobře orientována. Nepouštíte se do zbytečných nevýhodných projektů, ani neprojevujete příliš velkou nervozitu, zlobu nebo výbušnost; to patřilo k vašemu útlému věku, ale postupně jste se naučili, že tyto projevy jsou marné a zbytečné. Vaší největší výhodou je schopnost učit se zkušenostmi, neboť, přestože jste udělali mnoho a pravděpodobně velkých chyb, znalost vlastního já je vaší záchranou. Na dně propasti deprese nebo zoufalství jste schopni podívat se sami sobě zpříma do očí a začnete budovat cestičku ven směrem k tomu, kam se chcete dostat. Máte vnitřní hna trVENUŠE V KONJUNKCI SE SATURNEM2pp align=http://www.romanhynek.cz/astrologie/aspekty/133.htm align=http://www.romanhynek.cz/astrologie/aspekty/133.htm2cí sílu a pocit vlastní hodnoty, který přerůstá téměř v neurózu, což jste schopni vyjádřit konstruktivním způsobem. Nějakým způsobem jste mimořádně ovlivněni jedním nebo oběma rodiči. Proto, ať si vyberete jakoukoliv oblast své působnosti - obchod nebo umění, máte značnou výhodu oproti svým konkurentům, kteří nemají podporu duševní energie a vnitřní hnací síly tohoto aspektu.
    Přestože jste v citových záležitostech rozhodní a zdánlivě vášniví, jste schopni značného chladu, to když to vyhovuje vašim záměrům. Nic osobního se nesmí postavit do cesty hlavnímu proudu vašich úmyslů, jakmile odrostete mladické nerozvážnosti, vaše záměry jsou pevně stanoveny. Než se tomu tak stane, dodá vám tento aspekt hektický citový život a můžete tím dovádět k zoufalství sebe i své přátele a příbuzné. V důsledku nadměrné nezávislosti ubližujete svým rodičům, v důsledku nestálosti svým milencům, ale s postupným dozráváním tyto temperamentní vlastnosti slábnou. To, co se stalo, se zapíše hluboko do vašeho vědomí, a vaše pokladnice zkušeností, pod kontrolou analytického myšlení, přispívá ke znalosti světa, lidí i vás samých, což se stane stavebním kamenem vašeho úspěchu.
    Pokud má váš horoskop podnětnou (nikoli vůdčí) kombinaci Slunce a Měsíce a nevykazuje žádný z jiných velkých aspektů, pak může tento aspekt vést k pouhé depresi, ke sklíčenosti a frustraci. Ale jeho síla je tak značná, že s jakýmkoli povzbuzením kteréhokoli jiného aspektu vyvolá úspěch v některé oblasti. Jeho nadání se liší podle dalších indikací takto: se 124 129 134 nebo 147 obchod; 123 nebo 128 armáda, vláda, politika; 135 obchod nebo vláda; 170 finance (pokud rovněž 173, vysoce tvůrčí); 138 143 nebo 144 tvůrčí, dramatický, poetický. Se 103 110 140 nebo 141 práva, soudy; 139 nebo 141 vědecký, analytický; 142 tvůrčí, kritický, vědecký nebo umělecký; všestranný. Toto je mocnější postavení spíše v mužském než v ženském horoskopu, přestože má v každém případě výrazné účinky. Jsou zde patrné psychologické předsudky vůči matce, a proto funguje konstruktivněji u mužů než u žen. U mužů má tento aspekt na svědomí sklon k nešťastnému manželství, ani ne tak vinou ženy (která obvykle představuje obdivuhodný „setrvačník"), jako spíše v důsledku psychické komplikovanosti muže. Zralost přináší větší štěstí, protože se tento aspekt zklidní. U žen, kromě toho, že vyvolává výše uvedené obdivuhodné duševní kvality, může rovněž způsobit chatrné zdraví, sebelítost a v extrémních případech i hypochondrii.

nahoru

Měsíc v kvadratuře nebo opozici s Uranem
    Svého času jste měli značně výbušnou povahu, a pokud jste ji ovládli, můžete se pyšnit zdravým rozumem. Jste však vzpurní, tvrdohlaví, úsečně hovoříte, spěšně se pohybujete, jste zkrátka dynamická osobnost, plná ohně a temperamentu, který potřebuje kontrolu silného intelektu. Se 118 nebo 135 znalost vlastního já a sebekázeň vám umožní sebeovládání, jakmile pominou roky mládí; ale se 104 a 120 nad vámi neustále visí jakýsi Damoklův meč v podobě ustavičného zmatku a těžko pronikáte k podstatě vlastní povahy.
    Toto je jedno z postavení pokrokových myslitelů, individualistů, kteří mají vlastní zákony a musí vynakládat vědomé úsilí, aby se shodli se společností. Jste na straně pronásledovaných, vyděděnců, odstrkovaných a věříte v jistou formu společenské kontroly, která vyrovnává nerovnosti. I když jste velký individualista, věříte, že společnost má povinnosti vůči svým členům, aby jejich individualita mohla co nejlépe prospívat. Ve svých láskách jste vášniví, idealističtí, impulzivní a jste schopni oddané věrnosti, ovšem přitom vidíte i nedostatky svých milovaných a velmi jednoznačně je dovedete vyjádřit. Takt je něco, čemu se musíte teprve učit, protože vaše nekompromisní pravdomluvnost a upřímnost považuje někdy takt za zbytečný. Jste citliví vůči citům druhých, a jakmile ovládnete svou smělost, budete jedním z nejsoucitnějších a nejchápavějších přátel.

nahoru

Měsíc v kvadratuře nebo opozici s Neptunem
    Tento aspekt oslabuje vaše tvůrčí nadání, způsob myšlení a vyjadřování, protože vnáší nerealistickou notu do vašich představ a praktické záležitosti zahaluje mlhavými a nejasnými konturami. V obchodním počínání, myšlení i v lásce musíte stát pevně nohama na zemi, protože se nadmíru vzhlížíte v oblačných dálavách. Jste schopni snít s otevřenýma očima a vymýšlet smělé plány, které by byly báječné, ovšem pokud byste je vy (ale vy raději ne), nebo někdo jiný mohl uskutečnit. To dodává vaší povaze jistý naivní půvab. Dokážete věřit na víly, Santa Clause a duchy, stejně jako jiní věří nějakému politikovi nebo hrdinovi, a vaše ustavičná láska k mystice bude fascinovat ty, kteří milují nevinnost, dětinskost, nezkaženost. Ale to všechno vám příliš nepomůže ve skutečném světě a nepraktický přístup k mnoha věcem bude stát v cestě vašemu rozvoji, dokud se pevně nepostavíte na zem a nezvolíte si realistický cíl.

nahoru

Měsíc v kvadratuře nebo opozici s Plutem
    Důležité životní lekce získáte prostřednictvím vztahových záležitostí. V horoskopu muže bude matka utvářet jeho reakce ke všem ženám. V horoskopu ženy zakládáte svoje pojetí vlastní ženskosti a mateřských schopností na zpětné vazbě, kterou jste dostávala od matky. Máte sklon lpět na minulosti a zavedených formách jednání a to na základě podmíněnosti z útlého věku, dokud si neuvědomíte, jak vás vaše podvědomé reakce a motivace omezují. Možná pocítíte, že potřebujete svobodu, a budete se vyhýbat blízkým citovým vztahům, zatímco ve skutečnosti potřebujete převzít přímou a osobní zodpovědnost za směr svého života a za uspokojení svých citových potřeb. Jedním z klíčových momentů vašeho života je kompromis.
nahoru

Použitá literatura: Vše je ve hvězdách, Grant Lewi

zdroj info:http://www.romanhynek.cz/astrologie/aspekty/astr_asp_moon.htm

img vspace=

href=font size=26

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář