Jdi na obsah Jdi na menu

8.POZNÁNÍ: MEZILIDSKÁ ETIKA

1. 5. 2010

Výskyt rozhodujících souvztažností (koincidencí) můžeme zvýšit, snažíme-li se povznést každého člověka, s nímž se setkáme.

 

·        Při předávání info si pomůžeme, když budeme 2.posílat E, vzájemným povzbuzením se vyhneme soutěžení

·        Každý s kým se setkáváme má pro nás nějakou zprávu

·        Romantická láska zpomaluje náš vývoj – je to náhražka za spojení z univerzem –čerpáme energii z 2. místo sami ze sebe – to vyčerpá oba a začne boj o energii – 2. jako zdroj vyřešení našich vlastních problému + použijeme dramata –pak pocit kdybychom si jen vybrali lepšího partnera

·        Kořeny romantického návyku lásky jsou v nevyrovnaném vztahu s rodičem opačného pohlaví

·        Platonický vztah k opačnému pohlaví nám pomáhá integrovat energii a stát se celými lidmi

·        Zbav se potřeby ovládat své partnery

·        Upevňování vztahu s universem je potřeba věnovat co nejvíce času

·        Chceš-li se vyvíjet, musíš si uvědomit a změnit své (i nepřímé) závislosti na druhých

·        I své děti vychovávej tak, aby se vyvinuly ve spojení s universem

·        Abychom mohli pomoci 2., musíme vidět jejich pravé já – uvědomit si nádheru jejich existence – oceňuj druhé!!!

·        Když do člověka vstupuje energie, pomáhá mu to vidět pravdu

·        Všímej si spontánních setkání, pohledů a pocitů - nepřehlížej lidi s nimiž se potřebuješ spojit

·        Uvědomuj si svou životní otázku

·        Vyhýbej se svým ovládacím dramatům – vyhneš se tak boji o energii

·        Dítě je za ideál.podmínek vyživováno E obou rodičů (ženskou i mužskou), dítě se spíše ztotožňuje s rodičem stejného pohlaví –jeho energii snadněji integruje, když rodiče nevěnují dostatek energii dítěti začne o ní bojovat svými dramaty

·        Hledání ideálního partnera – člověk hledá právě takového ideálního partnera jež je směsicí pozitivních a negativních stránek jež jsme poznali v dětství –všechny důležité detaily z dětství jsou  (tělesné,duševní,citové) jsou zaznamenány v podvědomí dítěte – a tak jsme v dospělosti přitahováni tam jež se to nejvíce podobá našim představám – tam kde nám to nejvíce připomíná naše rodiče (negativní vliv je silnější) –pak pocit že nám na oné osobě záleží na celý život

·        K druhému jsme také přitahováni proto, že naše duše se snaží vyplnit prázdnotu, kterou v nás zanechal rodič opačného pohlaví –tato touha získat chybějící článek našeho já podporuje náš romantický návyk –vstupujeme do takového vztahu s tím, že nám partner vynahradí všechna strádání z dětství a že všechno co musíme udělat je vytvořit těsný-trvalý vztah.

·        Romantická láska není založena na logické úvaze –stát se celými lidmi není naší vědomou volbou, ale nevědomou potřebou –tento pud je pokusem o vyléčení starých ran!!!

·        Pro dítě je nezbytné mít pozitivní výchovu se vzory MUŽ a Žena

·        Vyléčení dospělého –vytvoření vědomého platonického vztahu s opačným pohlavím –k pochopení myšlení a cítění opačného pohlaví –to vše daleko snadnější pro svobodné a bezdětné

·        Braň se romantické lásce, dokud danou osobu nepoznáš jako člověka – to nám pomáhá udržet si vlastní vyrovnanost –teprve, když se náš vztah upevní budeme moci vytvořit trvalý vztah

·        Člověk by se měl cítit stejně dobře o samotě

·        Když se člověk začíná vyvíjet, automaticky získává energii opačného pohlaví

·        Když někoho milujeme, nemilujeme ho pořád stejně

·        Naslouchej svému vnitřnímu hlasu a vnímat své pocity – důležitá sebeúcta a sebehodnocení – zbavit se věčných negat.myšlenek

·        Pozor na nepřímo závislé chování – poznám to dle toho, že věnuji více pozornosti činnosti a cítění druhého než svým vlastním zájmům a pocit, že musím kontrolovat všechno, co děje, že se cítím na mrtvém bodě, že jsem ztratila svůj cíl, silný pocit vyčerpanosti (Nesnaž se všechno ovládat)

·        Pokud chci pokračovat ve svém vývoji je důležité přiznat si svou závislost a změnit své vztahy k lidem, kterých se to týká

·        DětI bezpodmínečně potřebují energii, aby se mohly vyvíjet – pouze v přítomnosti dospělých – napomínáním jim bereme jejich energii a vedeme k ovládacím dramatům

·        Děti se napojí na universum, jestliže důvěřují světu – a to skrz upřímnou komunikaci a konverzace jíž rozumí (dnes jen konverzace – úkoly, napomenutí apod. = žádný rozvoj dítěte)

·        Dialog a spolupráce (nejvíce v rodině) jsou základem pozitivního vývoje, důležitost individuální pozornosti, důležitá je také smysluplná činnost

·        Každé dítě si sem na zem přináší své duchovní problémy, které tady bude muset řešit

 

Charakteristické vlastnosti úspěšných dětí:

  1. jsem schopný
  2. přispívám důležitým způsobem a jsem opravdu potřebný
  3. jsem schopen ovlivnit co se mi stane
  4. záleží mi na mých pocitech a vím, že se učím ze svých chyb
  5. umím se ovládat a jsem ukázněný
  6. umím si najít přátele.
  7. umím se vyjadřovat, umím poslouchat, spolupracovat a vyjednávat
  8. je na mne spolehnutí a mluvím pravdu
  9. umím se přizpůsobit, je-li to třeba
  10. snažím se řešit své vlastní problémy, když potřebuji pomoc, požádám o ni


V romantických vztazích je však třeba držet se na pozoru, abychom nezaměnili své vnitřní spojení za vzájemné odčerpávání. Energie (mužská, ženská), které máme nedostatek, je “snadnější“ získávat od partnera než z vesmírného zdroje. Měřítkem může být naše závislost. Čím více jsme naopak sami sebou, tím menší máme potřebu omezovat a tím více jsme schopni bezpodmínečně milovat.


Snaha o povznesení druhých je obzvláště účinná ve skupinách, kde každý člen vnímá energii ostatních. Tím, že objevujeme krásu v každé tváři, povznášíme druhé na úroveň jejich nejmoudřejších Já a zvyšujeme tak pravděpodobnost, že uslyšíme synchronické poselství. Energie skupiny pak plynule přechází z jednoho řečníka na druhého.
Energetické posilování, povznášení je velmi důležité také u dětí, v zájmu jejich bezpečí a růstu. Naslouchání jejich potřebám, respektování jejich individuality, povzbuzování a oceňování jejich tvůrčích aktivit = cesta osobního růstu

zpracovala Andy

dle knihy Celestýnské proroctví

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář