Jdi na obsah Jdi na menu

2.POZNÁNÍ: PRODLOUŽENÁ PŘÍTOMNOST

1. 11. 2009

Proces probouzení vede k vytváření celistvého světonázoru, který nahrazuje doposavadní téměř 500 let starý zájem především o světské přežití a pohodlí. Lze říci, že technologický rozmach nás vlastně přivedl k holistickému přístupu k životu, chápání vyšších souvislostí, koincidencí, k nacházení opravdového smyslu života.

 

Za posledních 500 let jsme se rozhodli nahradit svou duchovní jistotu za jistotu světskou, abychom se cítili bezpečnější začali jsme popírat tajemné aspekty života na této planetě.

Vytvořili jsme si iluzi, že žijeme ve vesmíru, kde je vše předvídatelné, vypočítatelné a ve které nemají náhodné události žádný hlubší smysl. Abychom tuto iluzi zachovali zaujali jsme postoj absolutního skepticismus a zkoumání mystických aspektů života se stalo absolutní tabu.

 

Naštěstí jsme se začali (někteří) pomalu probouzet a osvobozovat, začali jsme otevírat svou mysl novému světovému názoru

 

Toto poznání vysvětluje naše vnímání účelné „náhodovosti“ z hlediska širšího historického kontextu. Říká nám, že je potřeba více přemýšlet o delším řetězu událostí. Naše planeta jako arena, kde se vyvíjejí a zanikají různé biolog. druhy.

 

Chceme-li se vyvíjet  musíme nejdříve navázat spojení, pro co přežíváme jako lidstvo, abychom jako civilizace mohli vzkvétat, kritické množství lidí kusí dovolit intuici, aby je vedla zpět ke spojení s duchovním principem.

 

Druhé poznání je totiž makroskopickým pohledem na naše kolektivní vědomí (zaměřené na soutěžení, dobývání, ovládání).. to, co jsme si myslili, to jsme dostali.

 

Chceš-li pochopit obecné tendence ve svém životě měl by jsi se podívat na nejdůležitější úseky ve svém životě a zapsat si svá nejdůležitější životní ponaučení. To ti ukáže, jak se tvé názory, hodnoty a očekávání mění.

 2. poznání nám říká, že naším společným osudem je žít život na duchovnější úrovni

 

Každá myšlenka, rozhodnutí a čin, které činíme každý den, utváří naší realitu. Odhaduje se, že nás denně napadne 90.000 myšlenek – většina negativních. Jemná a vždy přítomná naše nejhlubší přesvědčení (musím pracovat, stárnu, musím pořád s někým bojovat atd.) jsou určující činiteli v našem životě – ty rozhodují o naší realitě. Abychom to změnili, musíme si to nejdříve uvědomit.

 

Realita, včetnĚ vlastního těla, je přímým důsledkem duševních záměrů. Naše tělo je součástí univerzálního těla, naše mysl je součástí univerzální mysli.

 

Všímej si názorů druhých lidí – co říkají o životě? Buď chvíli nezaujatým pozorovatelem.Nech se vést svou intuicí.

zpracovala Andy

dle knihy Celestýnské proroctví

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář