Jdi na obsah Jdi na menu

OSUD A ASTROLOGIE

Příspěvky

ASPEKTY MARSU (2.díl)

1. 1. 2014

Aspekty Marsu, znamení a domy, ve kterých je nebo kterým vládne, představují schopnost člověka aktivně se uplatňovat a podle nich je možno rozpoznat, zda bude tato činnost konstruktivní nebo destruktivní a na které životní oblasti bude působit. Je-li Mars v napjatých aspektech, tito lidé pak jednají příliš odvážně a ukvapeně, aniž by brali v úvahu případné důsledky.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: OSUD A ASTROLOGIE | Komentářů: 0

O OSUDU A KARMĚ - Sergej Lazarev

1. 12. 2013

Skutečnými příčinami blížícího se zániku moderní civilizace je nesprávné myšlení, zkreslený žebříček hodnot a ztráta lásky a mravnosti.Materialistický svět, který usiluje pouze o spásu těla na úkor všeho ostatního, zapomněl, že duše je prvotní. 

 
Celý příspěvek
| Rubrika: OSUD A ASTROLOGIE | Komentářů: 0

ASPEKTY MARSU (1.díl)

1. 12. 2013

 Aspekty Marsu, znamení a domy, ve kterých je nebo kterým vládne, představují schopnost člověka aktivně se uplatňovat a podle nich je možno rozpoznat, zda bude tato činnost konstruktivní nebo destruktivní a na které životní oblasti bude působit. Je-li Mars v napjatých aspektech, tito lidé pak jednají příliš odvážně a ukvapeně, aniž by brali v úvahu případné důsledky. Poškozený Mars znamená nevrlost a prchlivost, možná i výbuchy vzteku a násilnost. Energie Marsu se proto musí svést do nějakých konstruktivních a racionálních mantinelů. Zde pomáhají příznivé aspekty Merkuru - dává mentální pochopení, Jupitera - dává altruistickou motivaci a Saturna - dává disciplínu. V horoskopu ženy ukazuje Mars typ muže, kterého by chtěla přitahovat. V horoskopu muže ukazuje na to, jak bude člověk využívat své mužnosti pro přitažlivé působení na ženy. Mars velmi souvisí s pudovou povahou člověka. Většina lidí je motivována svými potřebami. Jen u vysoce vyvinutých lidí motivuje jednání mentálně podložená síla vůle. 

 
Celý příspěvek
| Rubrika: OSUD A ASTROLOGIE | Komentářů: 0

PÁR RAD DO ŽIVOTA..

6. 11. 2013

ŽIJTE SVŮJ ŽIVOT PODLE VAŠICH SNŮ A PŘÁNÍ… proč žít představy druhých? Představy druhých jsou často odlišné od těch vašich….vaše životy nikdo jiný za vás žít nebude, tak proč se znásilňovat a žít tak jak si to přeje někdo, kdo si žije sám svůj život a přeje si abyste žili i vy jeho představy? ŽIJ SI PODLE SVÝCH PŘEDSTAV ! 

 
Celý příspěvek
| Rubrika: OSUD A ASTROLOGIE | Komentářů: 0

ASPEKTY VENUŠE (2.díl)

1. 11. 2013

Tento aspekt dále ukazuje jak a ve kterých oblastech projevuje své společenské, romantické a sexuální potřeby a kde může jiným rozdávat svou oddanost, radost a harmonii. Síla Venuše v horoskopu naznačuje schopnost člověka pro vytváření krásy, harmonie a materiální prosperitu. 

 
Celý příspěvek
| Rubrika: OSUD A ASTROLOGIE | Komentářů: 0

ASPEKTY VENUŠE (1.díl)

1. 10. 2013

 V aspektech Venuše a ve znameních a domech, kde se Venuše nachází nebo kterým vládne, se ukazuje, kterých životních oblastí se bude nejvýrazněji dotýkat touha po partnerství, jak se bude projevovat láska k jiným lidem a jaké estetické nebo umělecky tvůrčí sklony bude člověk mít.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: OSUD A ASTROLOGIE | Komentářů: 0

ASPEKTY MERKURU

1. 9. 2013

Planeta Merkur je svou energetickou charakteristikou zvláštní tím, že sama o sobě nic nevytváří, ale spojuje jednotlivé elementy (živly). Zatímco svoji polohou v astrologických znameních určuje tzv. mentální typ člověka, (tedy způsob jeho myšlení), postavení Merkura v astrologických domech nám říká, v jaké oblasti máme největší příležitost k učení (velmi důležité) a kdemůžeme nejlépe rozvíjet svůj intelekt. Dále pak ještě určuje oblast, ve které se máme naučit slovnímu i písemnému vyjadřování a kde můžeme nejsnáze získat informace. Určitou nevýhodou Merkura a to i dobře postaveného je skutečnost, že se snaží přizpůsobovat názorům svého okolí.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: OSUD A ASTROLOGIE | Komentářů: 0

ASPEKTY MĚSÍCE (díl č.2)

1. 8. 2013

Nepřítomnost aspektů k Měsíci přináší nedostatečně vytyčený směr, nejasně stanovené cíle, ale také vnitřní vytrvalost, stejně jako nepřítomnost aspektů ke Slunci naznačuje nedostatek cílevědomosti a ctižádosti v materiálním světě.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: OSUD A ASTROLOGIE | Komentářů: 0

ASPEKTY MĚSÍCE (díl č.1)

1. 7. 2013

Nepřítomnost aspektů k Měsíci přináší nedostatečně vytyčený směr, nejasně stanovené cíle, ale také vnitřní vytrvalost, stejně jako nepřítomnost aspektů ke Slunci naznačuje nedostatek cílevědomosti a ctižádosti v materiálním světě.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: OSUD A ASTROLOGIE | Komentářů: 0

ASPEKTY SLUNCE (díl č.2)

1. 6. 2013

Aspekt je pojem pro úhlové vzdálenosti mezi planetami. Horoskop má 360 a pokud planety do něj umístíme, vytvářejí mezi sebou vzájemné úhly - aspekty. Obvykle mluvíme o harmonických a disharmonických aspektech. To vypovídá o tom, jak planety spolupracují, jak si pomáhají nebo naopak jaké výzvy a protiklady tam vyvstávají. Každý aspekt má určitou stupňovou toleranci na obě strany, které se říká orbis.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: OSUD A ASTROLOGIE | Komentářů: 0

ASPEKTY SLUNCE (díl č.1)

1. 5. 2013

Aspekt je pojem pro úhlové vzdálenosti mezi planetami. Horoskop má 360 a pokud planety do něj umístíme, vytvářejí mezi sebou vzájemné úhly - aspekty. Obvykle mluvíme o harmonických a disharmonických aspektech. To vypovídá o tom, jak planety spolupracují, jak si pomáhají nebo naopak jaké výzvy a protiklady tam vyvstávají. Každý aspekt má určitou stupňovou toleranci na obě strany, které se říká orbis.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: OSUD A ASTROLOGIE | Komentářů: 0

ASPEKTY

1. 4. 2013

Aspekt je vzájemné postavení planet - jedné vůči druhé, tedy (obloukový) úhel, který spolu svírají. Jsou aspekty příznivé, nepříznivé, "obojetné", silné, slabé atd. Pochopitelně nemusí jít vždy o naprosto přesné aspekty, tj. přesně 90°, 120° atd. Existují jisté tolerance (orbis), kdy se ještě ten který aspekt počítá.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: OSUD A ASTROLOGIE | Komentářů: 0

MĚSÍC V DOMECH

1. 3. 2013

Dům, ve kterém stojí Luna, vymezuje oblast, kde jsou nejvíce zjevné emoce a city. Jedná se o reakce podvědomé a získané výchovou v ranném dětství. Tento dům ovlivňuje dění v domově jedince.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: OSUD A ASTROLOGIE | Komentářů: 0

SLUNCE V DOMECH

1. 2. 2013

Dům, ve kterém se nachází Slunce, značí životní oblast, na kterou se bude soustřeďovat vitální energie Sluncem vytvářenou a vyzařovanou. Slunce v domu ozařuje a význam domu osvěcuje. Tato energie je pozorovatelná v průběhu celého života člověka. Životní oblast, kterou Slunce symbolizuje, by mohla poskytovat zaměření pro pohonnou hmotu a energii člověka.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: OSUD A ASTROLOGIE | Komentářů: 0

ASTROLOGICKÉ DOMY - obecně

1. 1. 2013

Horoskopy se dělí na dvanáct sektorů, kterým se říká domy. Bod na východním horizontu horoskopu je počátkem a nazývá se ascendent. Odráží okamžik prvního nadechnutí člověka. Znamení na ascendentu vypovídá o našem postoji k životu. Jak se na svět díváme a jak nás vnímá okolí.Každý dům představuje určitou oblast života člověka. Ten, který je obsazen více planetami, je pro člověka důležitější než jiný, prázdný.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: OSUD A ASTROLOGIE | Komentářů: 1

MĚSÍČNÍ ZNAMENÍ

1. 11. 2012

Měsíc je materializátorem vyšších energií v našem, viditelném světě, jeho energie dává tvar fyzickému tělu, udává pohybové schopnosti (chůze, tanec), naznačuje, jakým způsobem hledáme svou duševní identitu a pocit bezpečí, říká, kde se máme naučit vnímavosti, zásadně vždy odpovídá za proměnlivé události. Pokud má člověk negativně aspektovaný Měsíc v ohnivém, nebo proměnlivém znamení, nelze se na něho příliš spoléhat a jeho emoce a city mohou značně podléhat lunárním fázím (např. úplněk, záleží ale také hodně na astrologickém domu, ve kterém se Měsíc nachází).

 
Celý příspěvek
| Rubrika: OSUD A ASTROLOGIE | Komentářů: 0

ASCENDENT V RYBÁCH

25. 10. 2012

Toto je nejtvořivější ascendent ze všech. Pokud máte ascendent v Rybách, dokážete překročit běžnou rovinu vědomí a vnímat život v jeho přirozené podstatě. Nesmírná citlivost vám umožňuje ladně se mísit s nekonečným proudem barev a obrazů, které vámi plynou. Pokud však žijete mimo ascendent, máte sklon ztratit odrazový bod. Výsledkem je, že do sebe vstřebáváte psychické a emocionální dojmy z neosobního vědomí vesmíru. Bez pevného odrazového bodu je těžké rozlišit tyto dojmy či zjistit, zda to, co vnímáte, má skutečný význam, nebo je to jen pouhá iluze. Potíž tohoto ascendentu je v tom, že si musíte být vědomi nevědomí, pokud máte smysluplně fungovat.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: OSUD A ASTROLOGIE | Komentářů: 0

ASCENDENT VE VODNÁŘI

20. 10. 2012

Toto je ascendent objevitelů. Zaměřuje vaše vědo­mí na rozvoj nových a futuristických pohledů na život. Silně vás inspiruje, a to ne pouze ve vašem vlastním duchovním vývoji, ale i v rámci neosobního zájmu o evoluci lidstva. Pokud máte ascendent ve Vodnáři, máte novátorské myšlení, což znamená i schopnost uchopit podstatu idejí, originálních teorií a vědeckých principů, jakož i zvýšené povědomí o světě vůbec. Máte možnost dosáhnout osvíceného stavu vědomí. Dokážete se odosobnit, což vám umožňuje vidět pravdu osobní situace nezaujatým způsobem. Čím jste nestrannější, tím víc roste vaše vědomí. A svoboda mysli, o kterou vám jde, vás může dovést k poznání vaší duše.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: OSUD A ASTROLOGIE | Komentářů: 0

ASCENDENT V KOZOROHU

15. 10. 2012

Toto je jeden z nejnáročnějších ascendentů. Pokud máte ascendent v Kozorohu, pravděpodobně je váš život silně karmicky zatížen. Celou vaší bytostí neustále zaznívají důsledky minulosti. Výsledkem je, že v sobě máte silně zakořeněný, i když poněkud neurčitý pocit zodpovědnosti a nutnosti snášet trest. Chápete, že je potřeba mít se na pozoru, protože budete sklízet, co jste zaseli. Životem tudíž kráčíte opatrně a neustále hodnotíte všechna svá rozhodnutí či motivy, jako kdybyste se obávali, že se dostanete do situace, kdy budete nuceni „zaplatit daň". Máte tak silný smysl pro povinnost, že si podvědomě vytváříte paranoidní představy, v nichž vás sleduje nějaká vyšší moc, autorita nebo Bůh, pokud byste třeba jen pomysleli na nějaký přečin vůči svému svědomí.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: OSUD A ASTROLOGIE | Komentářů: 0

ASCENDENT VE STŘELCI

10. 10. 2012

Pokud máte ascendent ve Střelci, potkává vás množství příležitostí ve všech oblastech života. Máte možnost zažívat opravdovou hojnost. I když v žádné oblasti nejdete do hloubky, záběr vašich prorockých vizí dává tušit vrozenou moudrost. Okamžitě je vám jasný „celý pohled" na jakoukoliv situaci bez toho, abyste se nejdříve museli prokousat detaily. Váš spontánní, povzbudivý přístup rozdává radost všem kolem vás. Jste obdařeni schopností spontánně komunikovat, s jejíž pomocí dokážete několika slovy vyřešit to, co znepokojuje nižší mysl tisíci myšlenek. Pokud jde o schopnost dostat se k jádru věci a nacházet různé možnosti sebevyjádření, jste opravdu mistry.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: OSUD A ASTROLOGIE | Komentářů: 0

ASCENDENT VE ŠTÍRU

5. 10. 2012

Toto je nejzáhadnější ascendent celého zvěrokruhu. Pokud máte ascendent ve Štíru, cítíte v sobě nevyčerpatelné regenerační síly. Máte nesmírně vysoké ideály a jste schopni zajít velmi daleko, abyste vylepšili všechno, co podle vás vylepšit lze. Často prožíváte hluboké proměny a pravdivě vidíte ty nevědomé úrovně bytí, v nichž se druzí klamou.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: OSUD A ASTROLOGIE | Komentářů: 0

ASCENDENT VE VÁHÁCH

1. 10. 2012

Toto je jeden z nejmimořádnějších ascendentů v celém zvěrokruhu. Abychom jej pochopili, připomeňme si, že ascendent sám o sobě představuje východ Slunce. Je nadějí lidstva pro celý nastávající den. Optimisticky očekáváme, že spolu s východem Slunce povstanou i naše sny, naše plány a naše potřeba sebevyjádření, které vycházejí z našeho nitra. Když je ascendent v jakémkoliv ze šesti prvních znamení zvěrokruhu, nižší přirozenost jedince má sklon následovat vycházející Slunce a jeho sílící působení. Naše lidské vlastnosti v menším měřítku napodobují přirozené vlastnosti vesmíru.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: OSUD A ASTROLOGIE | Komentářů: 0

ASCENDENT V PANNĚ

25. 9. 2012

Ascendent v Panně symbolizuje lidskou schopnost uspořádat svou osobnost. Pokud máte tento ascendent, chápete rozdíl mezi dobrým, lepším a tím, co dělá duši čistou. Toto je nejcitlivější filtr osobnosti ze všech ascendentů. Kanál, který vás spojuje se světem, je mimořádně úzký, a tudíž ochraňuje váš vrozený smysl pro slušnost a důstojnost před vším, co by mohlo narušit čistotu vašich ideálů.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: OSUD A ASTROLOGIE | Komentářů: 0

ASCENDENT VE LVU

20. 9. 2012

Ascendent ve Lvu představuje tvořivý princip života. Máte sílu i vůli, potřebné k vyjádření zářivé krásy, kterou v sobě cítíte. Víte, jak využít vzácné příležitosti tak, aby váš vnitřní potenciál prozařoval vaši osobnost. Máte mnohem více naděje a optimizmu než kterýkoliv jiný ascendent. Výsledkem je, že jste schopni úspěšně dosáhnout všeho, po čem toužíte.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: OSUD A ASTROLOGIE | Komentářů: 0

ASCENDENT V RAKU

15. 9. 2012

Ascendent v Raku má schopnost pečovat, dávat pocit tepla a vytvořit si domov v sobě samém. Pod vládou Luny (která je spojená přímo s duší) má tento výjimečný ascendent schopnost vyjadřovat celý horoskop na úrovni duše.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: OSUD A ASTROLOGIE | Komentářů: 0

ASCENDENT V BLÍŽENCÍCH

10. 9. 2012

Ascendent v Blížencích je založen na vzdělání a porozumění. Jste velmi vnímaví a máte schopnost snadno vyjádřit všechno, co v sobě cítíte. Chápete povahu duality, a i když druhým se někdy můžete zdát pokrytečtí, jedná se spíše o vaši vrozenou schopnost pochopení pro konfliktní názory, díky níž jste oblíbeni.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: OSUD A ASTROLOGIE | Komentářů: 0

ASCENDET V BÝKU

5. 9. 2012

Pokud máte ascendent v Býku, máte přirozený talent k zisku. Přirozená vřelost a přítulnost jemně proudí mezi vaším nitrem a vnějším prostředím. Dokážete se cítit jistě a bezpečně, nejste křehcí a vaše velká láska k přírodě vás uvádí do přirozené harmonie.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: OSUD A ASTROLOGIE | Komentářů: 0

ASCENDENT V BERANU

1. 9. 2012

Ascendent v Beranu představuje jedinečný bod vědomí. Umožňuje soustředit se na potenciál horoskopu skrze ucelenou identitu. Pro sjednocenou mysl není těžké odsunout postoje a názory druhých stranou.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: OSUD A ASTROLOGIE | Komentářů: 0

ZODIAK A NEMOCI

1. 8. 2012

Máte-li před sebou svůj zodiak resp. HOROSLKOP (pokud víte přesný čas narození lze ho on-line a zdarma vytvořit na www.astromat.cz), pak si také můžete pěkně (dle níže uvedeného seznamu) vyzjistit k jakým nemocem jste náchylní a k čemu je právě tato vaše současná inkarnace "předurčena", resp. jaké problémy má mmj. řešit (nemoc je totiž signálem problému - obvykle vlastní duše). S úsměvem rozřešení přeje Andy  

 
Celý příspěvek
| Rubrika: OSUD A ASTROLOGIE | Komentářů: 0

ASTROLOGIE VZTAHŮ (3.díl)

1. 7. 2012

Pokud zastáváte názor, že "protiklady se přitahují", vezměte prosím na vědomí, že toto pravidlo funguje sice spolehlivě u magnetu, ale ve vztazích je pravda přesně opačná – protiklady se nepřitahují a naopak dávají velmi silné dispozice pro rozpad vztahu, ať již v jeho prvních fázích, nebo i později.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: OSUD A ASTROLOGIE | Komentářů: 0