Jdi na obsah Jdi na menu

ASPEKTY SLUNCE (díl č.1)

1. 5. 2013

 

Obecné poznámky o aspektech k Slunci
   Pokud jsou ve vašem horoskopu pouze sextily a trigony se Sluncem, pak přestože vaše štěstí a energie mohou být dobré, potřebujete vypracovat vnitřní hnací sílu, stanovit směr a jasný cíl. Pokud jsou tam sextily, trigony a konjunkce a žádné kvadratury nebo opozice, pak energie, štěstí a cíl dobře spolupracují a úspěch je snadný a plynulý. Pokud je jediná konjunkce s Merkurem, je to téměř stejné, jako by neexistovala vůbec žádná konjunkce, ale s Jupiterem, Venuší nebo Marsem je postup rychlý a uspokojivý. Pokud je konjunkce pouze s Měsícem, projevují se průběžně dobré schopnosti soustředění s trvalými výsledky. Pokud zde jsou pouze kvadratury a opozice, je také přítomna značná energie, vytrvalost a schopnost překonávat překážky, ale štěstí moc nepřináší. Pokud jsou zde kvadratury, opozice i konjunkce, znamená to skutečný vrchol!
    Obecně přinášejí sextily a trigony pohodu, spokojenost a štěstí, zatímco kvadratury a opozice dodávají energii, vnitřní hnací sílu, úspěch a ctižádost. Konjunkce přinášejí energii i štěstí v závislosti na tom, zda je Slunce ovlivněno sextily a trigony, nebo kvadraturami a opozicemi. Podobně sextily, trigony, kvadratury a opozice se Sluncem dohromady přinášejí úspěch díky práci a vytrvalosti a štěstí se pak vyvíjí v přímé úměře k vykonané práci a vyvinutému úsilí.
   
Konjunkce Sextil nebo trigon Kvadratura nebo opozice
 
Slunce v konjunkci s Měsícem
    Tento aspekt propůjčuje vaší povaze schopnost soustředění. V horoskopu ženy je to nedobré postavení pro zdraví, a i v ostatních horoskopech vyžaduje zdraví zvláštní péči. Vitalita není nejlepší, kromě Býka, Lva a Štíra. I zde, přestože je vitalita v pořádku, se pravděpodobně projeví nějaké organické obtíže.
    Toto postavení vás varuje před přepínáním duševních energií nad hranici tělesných schopností.

nahoru

Slunce v konjunkci s Merkurem
    Máte racionální mentalitu. Ať pracujete v jakékoliv oblasti, jste v zásadě rozumní. I s tak nestálými aspekty jako 116 133 136 137 172 179 180 191 195 nebo 199, které vyvolávají nervozitu, vás ovlivňuje normálnost této stabilní konjunkce. Muži a ženy s tímto aspektem jsou chráněni proti vážným nebo stálým duševním problémům a dokážou projít džunglí stresu, aby vyšli bez úhony ven a ještě na té správné straně lesa.
    Máte stálé názory, ale kromě Býka, Lva nebo Štíra nejste tvrdohlaví. V těchto znameních je tvrdohlavost dosti výrazná a těžko měníte názory, jakmile jste jednou učinili rozhodnutí. V Blížencích, Střelci nebo Panně se můžete jevit kolísaví i dynamičtí, leč pod prezentovaným souhlasem si pravděpodobně zachováváte vlastní odlišné stanovisko. V Beranu jste svárliví a v hádce se s vámi dost těžko jedná. Nesnadno chápete hledisko druhého a nemáte zájem hovořit s ním stejnou řečí. V Raku nebo Váhách převládá takt a úcta k názorům druhých. V Kozorohu je zjevná snaha o vysvětlování vlastních názorů, ale zároveň i malá dávka sebejistoty, i když se zároveň projevuje dobré, přesné myšlení ve vědeckých oblastech. Ve Vodnáři se zvyšuje míra tolerance, všestrannost, racionalita. V Rybách je zjevné sebeodříkání, dokud se vám někdo nepostaví, a potom jste schopni zaryté tvrdohlavosti a zbožňujete sílu nevůle. Jste pilní a racionální v intelektuálních sférách, ale toto postavení samo o sobě nezajišťuje tvůrčí schopnosti. Zajišťuje ovšem vytrvalost - schopnost přidat oněch devadesát devět procent vytrvalé práce k jednomu procentu inspirace.

nahoru

Slunce v konjunkci s Venuší
    Jste populární, oblíbení u druhého pohlaví, máte výraznou osobnost se silnou přitažlivostí a plamenem vášně, který vyvěrá z dobré nálady, jakéhosi všudypřítomného optimismu a dobrého kamarádství. V horoskopu ženy vám to přinese mnoho obdivovatelů, kteří budou mít dobré finanční a společenské zázemí; ženy s tímto postavením se obvykle vdávají do vyšší společenské vrstvy, ovšem bez lásky, takže obvykle kráčí k oltáři se svým šéfem nebo jeho synem. V horoskopu mužů je zjevná oblíbenost u žen; máte štěstí v lásce i v jiných směrech, jste věrní, oddaní a vášniví, zkrátka jste prototyp skvělého milence.
    Idealismus propůjčuje vašemu vzhledu zvláštní romantické kouzlo, protože máte příjemný vzhled a váš idealismus z vás přímo čiší a vytváří kolem vás magickou auru. Je to sexuální přitažlivost, ale navíc ještě něco idealističtějšího - spíše přitažlivost Janet Gaynorové než Mae Westové. Milujete krásné věci a máte vybraný a nesobecký vkus. V citových i materiálních záležitostech má toto postavení velice posilující vliv a zvyšuje a zlepšuje jakýkoli jiný odstavec vztahující se buď ke Slunci, nebo k Venuši.

nahoru

Slunce v konjunkci s Marsem
    Malí chlapci a děvčátka s tímto aspektem jsou obvykle pověstní jako „drzé děti" a s velkou pravděpodobností to nikdy nepřekonají. Vyznačujete se jistou odvahou, pohotově říkáte své mínění a nejste příliš taktní. Neznáte význam slova strach, ani v tělesném, ani v psychickém slova smyslu. Zaútočili byste holýma rukama na lva, nebo byste si troufli diskutovat o právní záležitosti na půdě Nejvyššího soudu se stejnou až agresivní vírou ve vlastní schopnosti. To je obdivuhodné, ale není to vždycky rozumné. Utrpíte hodně porážek, verbálních i jiných, v důsledku nemoudré volby protivníků, a po celý život si budete muset dávat pozor, abyste se nesnažili prorazit zeď hlavou. Jste dítě, které se nevzdává, i když je pod tvrdým tlakem okolností.
    S Měsícem ve Štíru nebo v Beranu nebo se 102 116 134 136 139 nebo 150 jsou tyto rysy nebezpečně zvýrazněny, takže jste neustále v centru sporů a svárů. S Měsícem v Býku, Panně nebo v Kozorohu nebo se 118 129 130 141 nebo 152 je vaše agresivita velmi zmírněna a díky vlastnímu úsilí vám sebedůvěra a odvaha přinese úspěch. S 178 179 nebo 180 vás provázejí destruktivní spory, smělost vás povznese a pak zase svrhne dolů, materiálně i duševně. V každém případě musíte krotit svoji agresivitu, která může sahat od pouhé domýšlivosti až ke skutečné egománii.
    Máte nesmírnou duševní i tělesnou energii. Je zlé, jestliže se vaše schopnosti deformují kvůli svárům, nebo se vaše síly rozmělňují ve výbušnosti. Sebekontrola by měla být vaším ustavičným cílem v osobních i obchodních záležitostech, a když jste v pokušení udělat nebo říct něco smělého, měli byste si neustále připomínat, že „jen blázni se vrhají tam, kam se andělé bojí vstoupit". Vaše výrazná osobnost a rychlé myšlení vás dovedou daleko, ovšem pokud se naučíte překonávat zvláštnosti své povahy. V horoskopu žen to obvykle přináší problémy s muži. Pokud se oženíte se ženou s tímto aspektem, počítejte s tím, že bude dominantní hlavou rodiny.

nahoru

Slunce v konjunkci s Jupiterem
    Jste velice vitální, odvážní a velkorysí. Vždy a všude vás bude doprovázet jisté materiální štěstí i v nepříznivých dobách, bude vás ochraňovat před nejhoršími ranami, které by vám materiální svět jinak uštědřil. Jste štědří až s charitativním rysem, protože pociťujete jisté uspokojení z rozdávání. Přirozeně se k vám hodí peníze, vliv a pocty. Považujete je za hotovou věc, protože máte přirozenou hrdost, sebedůvěru a sebejistotu. Ve vaší osobnosti panuje jakási záře, která, i když jste snad trochu rezervovaní, působí na vaše okolí. Se 123 127 133 nebo 136 se toto přenáší do umělecké, tvůrčí energie. Stejně tak tomu je se 102 116 nebo 118. Se 117 je přítomna touha tvořit, nikoli však schopnost kreativity, pokud toto postavení není ve spojení s některým dalším z výše uvedených odstavců. Tvůrčí schopnosti jsou rovněž podporovány 138 142 143 172 nebo 173. S 178 nebo 182 zavládne úspěch ve vedoucím postavení, obchodě nebo vládě. Rovněž tomu tak je se 128 130 131 nebo 132.
    Toto je jedno ze šťastných životních postavení a indikuje výborné zděděné vlastnosti (především z otcovy strany), které ve vašem životě mohou snadno dospět až k vrcholným projevům a výkonům. Často vás čeká i dědictví po otci, nebo vám alespoň něco významného dal během svého života. To může naznačovat zkažené dítě, pokud vám nepomůže zdravý rozum, sebedůvěra a pokud vám to neumožní konstruktivně využít veškeré trumfy, které máte v rukávu.

nahoru

Slunce v konjunkci se Saturnem
    Vaše dynamická povaha toho musí v životě obecně hodně překonávat, protože vaši psychickou sílu nedoprovází přiměřená tělesná vitalita. Snadno se unavíte a neměli byste dovolit nervozitě, aby vás popoháněla rychleji, než dokážete pohodlně jít. Již v mládí se budete prohýbat pod nákladem zodpovědnosti a trochu vás to zbaví odvahy, takže se stáhnete do sebe. Nemáte rádi soupeření a chcete, aby vás ostatní hlavně nechali na pokoji. Neustále si někdo žádá vaši pomoc, pravděpodobně i některý z rodičů, který vás zaúkoluje domácími povinnostmi, a pokud se vzbouříte a vyberete si vlastní dráhu, budete muset překonávat další překážky. Jste nezávislí, bez agresivity a při snaze o nezávislost pravděpodobně „zapadnete" do vyježděných kolejí, z nichž se budete jen těžko dostávat. Jste trochu egocentričtí na vedoucí práci a ne dost kooperativní na pozici podřízeného. Toto je postavení osamělého vlka, a proto se můžete opravdu cítit dost osamělí.
    V horoskopu žen toto postavení indikuje problémy s muži v důsledku psychologických předsudků vůči otci nebo jinému staršímu příbuznému, což se utvořilo již v mládí. V horoskopu mužů existuje obdobná záležitost - jakési vzývání otce nebo matky, které přispívá ke vzniku komplexu méněcennost alt=font size= nebo alt=_blanki. Potřebujete skutečnou, nefalšovanou sebedůvěru, protože většina vaší nezávislosti je předstíraná odvaha, která není podložena opravdovou sebedůvěrou. Tu můžete rozvinout tím, že zintenzivníte kontakty s okolním světem, budete se vyhýbat únikům do tajnůstkářského života a rozvinete vůli k soupeření, pochopitelně v reálném světě. Nevšímejte si svých vlastních citů a citlivosti a to vás otuží.
    Vaše intelektuální schopnosti a míra soustředění jsou dobré. Se 108 109 110 111 112 113 128 129 131 nebo 132 je můžete rozvinout v obchodní činnosti a dosáhnout značné moci, prestiže i autority, a protože jste přitažlivý člověk, stačí, abyste nechali přitažlivost působit navenek místo dovnitř, a získáte tak mnohé z toho, co od světa chcete.

nahoru

Slunce v konjunkci s Uranem
    Ustavičné vás ovládá nervové napětí, které musíte pokořit a harmonizovat s potřebami svého života. Máte dynamické, pronikavé myšlení, značný intelekt, pokud se mu věnujete, v opačném případě máte sklony k senzualismu, ale v každém případě jste nestálí, přecitlivělí a úzkostliví. Abstrakce vás přitahují více než realita, intelektuální záležitosti více než materiální. Z toho pramení, že žasnete a jste zmatení a nervózní, když vyžaduje vaši pozornost reálný svět. Měli byste více relaxovat a odolávat touze obejít se bez spánku, protože ten potřebujete, abyste si zachovali pevné nervy. Vaše myšlení pracuje přesčas, klidně i ve spánku, což mnohdy způsobuje, že toto postavení často doprovázejí návaly nespavosti, především se 116. Se 128 129 130 nebo 132 získává mentální energie konstruktivní nádech a díky šikovnosti, chápavosti a vytrvalosti dojdete daleko v intelektuálních nebo tvůrčích oblastech.
    Nejste stvořeni pro obchod, přestože vám vaše všestrannost umožňuje dělat takřka všechno. S jakousi hrdostí napodobujete Goethova Univerzálního člověka, pro něhož nebyla žádná oblast tabu, a který dokázal zvládnout libovolný okruh znalostí nebo činností. Vaše zdraví vyžaduje zvláštní pozornost a měli byste se obzvlášť starat o to, abyste neonemocněli kvůli nervozitě, starostem, nebo vás nepostihla některá z takzvaných nervových chorob. Zvláště důležité je to se 135 nebo 137. S 172 nebo 180 jsou pro vaši stabilitu zdraví nebezpečnými faktory rozčilení a zloba, rovněž vám pravděpodobně hrozí nehody, pády atd. Vaše citová povaha se po období značné bouřlivosti ustálí na jakési chladné, nevášnivé a analytické úrovni akceptování mezilidských vztahů, jaké nacházíte, nebo jaké jste si vytvořili - kromě kombinací se 135 133 155 nebo 165, kdy váš emocionální život bude vtahovat do zběsilého víru ustavičná vzpurnost, pokud ji neovládnete.
    Neosobnost a objektivita vám ukáže cestu k úspěchu a spokojenosti - a vy jste dobře vybaveni na to, abyste znali význam pojmu ideální stav, v němž, podle názoru Waltera Lippmanna: „Intelekt se stal vášní a vášně jsou chladné." S
191 hrozí nebezpečí netečnosti v důsledku frustrace nebo podvědomých pozůstatků z minulosti, které byste měli eliminovat. S 198 se pojí zájem o okultní záležitosti, z nichž byste si mohli vybudovat docela úspěšnou kariéru nebo alespoň podnětného koníčka.

nahoru

Slunce v konjunkci s Neptunem
    Máte silně vyvinuté mystické, inspirační sklony, které se mohou projevit buď v konstruktivní, nebo destruktivní podobě. V silném znamení Býka máte velké tvůrčí schopnosti, především se 106 143 159 173 184 nebo 192, a pokud k některému z nich máte navíc 131, je úspěch téměř zaručen. U kteréhokoli jiného znamení se projevují sklony k duševnímu zmatku, přecitlivělosti a mysticismu, pravděpodobně budete smýkání rozptýlenými duševními i citovými energiemi. Musíte se usilovně snažit zůstat nohama pevně na zemi. Váš život bude nebezpečně ovládán romantismem a zapletete se s problematickými a nespolehlivými lidmi, jejichž nestálé názory budete brát příliš vážně.
    Fascinují vás drogy, alkohol a sedativa, a i když je neužíváte, máte sklony „drogovat" svou mysl sněním s otevřenýma očima, abstraktními představami a vizemi, které nemůžete uskutečnit. Se 135 nebo 136 budete nějakým způsobem posedlí senzualismem a někdy pravděpodobně tvrdě dopadnete, protože nevyslechnete svůj zdravý úsudek a pustíte se nějakou destruktivní cestou nejmenšího odporu. Musíte ustavičně usilovat o bdělost, vnímání světa takového, jaký skutečně je, a potírat nepraktické a vizionářské představy a sny, které zaplavují vaše vědomí. Nekonvenčnost nabývá za těchto podmínek neobvykle zákeřnou formu, protože se projevuje v obzvlášť zářivých barvách.
    S
155 157 165 nebo 167 vás zřejmě nemine nebezpečná láska, pravděpodobně také zklamání a rozchody, na něž byste si měli dávat dobrý pozor. S 173 jste až příliš přitažliví, ale máte i materiální štěstí; s 184 vás čeká bohatství; se 128 129 nebo 130  získáte štěstí díky vlastnímu úsilí a materiálnímu pokroku. S Měsícem ve Štíru, Raku nebo v Rybách je spojena značná citlivost, dávejte si proto pozor na dopad svých emocí. S 198 může nastat magnetické ovládání druhých, jakmile ovládnete sami sebe.

nahoru

Slunce v konjunkci s Plutem
    Reagujete extrémně na různé situace: to, co milujete, dokážete učinit středem svého života a pozornosti, to, co nenávidíte, buď naprosto ignorujete, nebo to divoce napadáte. Vytrvale lpíte na jakémsi člověku, myšlence nebo předmětu, který ve vás budí nějakou emoci - nenávist či lásku. Přestože chcete v životě prožívat co nejvíce, jste schopni reagovat na okolní svět defenzivně, budujete vysoké zdi, které zabraňují druhým, aby poznali vás a vaše city do hloubky. Moc nad sebou samým anebo nad druhými by se mohla stát vaším hlavním zájmem - ať je váš životní obor jakýkoli, pravděpodobně nikdy neobsadíte zadní sedadlo. S tímto aspektem rozšiřujete a hlásáte do světa pozitivní i negativní rysy slunečního znamení. Kvůli tomu je pro vás obtížné provádět libovolné změny a možná jim budete odolávat i tam, kde by okolnosti kohokoli jiného přinutily k přizpůsobení se.

   nahoru

Slunce v sextilu nebo trigonu s Měsícem
     Tento aspekt dodává vašemu životu prvek štěstí a bude posilovat všechno dobré, nebo bude minimalizovat vše špatné, co by mohl indikovat zbytek horoskopu.
    Naznačuje silné, zdravé tělo a schopnost využívat střídavé štěstí. Zatímco nebude nijak výrazně popírat obtíže silných aspektů, bude zmírňovat rány a dodávat vám vnitřní dynamičnost a vnější vyrovnanost, stejně tak vám dodá pružnou schopnost vrátit se k normálu z libovolných osobních či ekonomických nesnází.

nahoru

Slunce v sextilu nebo trigonu s Marsem
     Máte nesmírnou fyzickou vitalitu a příliš neváháte ji používat. Jste ustavičně v pohybu. Vaše cíle a záměry, když jsou přímé, jasné a podpořené dobrou tělesnou kondicí, vás dovedou k úspěchu. Jste energičtí, útoční a agresivní, víte, kde jste a kam směřujete. Méně energické duše unavujete rychlostí a ustavičností své aktivity, protože jste zdánlivě neúnavní a dokážete držet krok s těmi nejsilnějšími, co se vytrvalosti týče.
    Jelikož na tomto světě úspěch v materiálním pojetí do značné míry závisí na tělesné vitalitě, máte obrovskou výhodu oproti svým konkurentům. Jste rodilý vůdce, ani ne tak myšlenkami, jako spíše činy (pokud není silný Merkur), a často si jako obor činnosti vyberete armádu nebo námořnictvo, kde rychle získáte postavení i autoritu, nebo si zvolíte obchod, kde také dlouho nezůstanete v podřízeném postavení. Fascinujete lidi a oni vám přirozeně otevírají dveře. Pokud se toto postavení vyskytne se silnými intelektuálními a kreativními sklony, jako se 118 138 141 142 143 nebo 152, jste myšlenkovým vůdcem a silnou osobností.

nahoru

centerdiv align=center
Slunce v sextilu nebo trigonu s Jupiterem
     Podoba štěstí, energie, velkomyslnosti a dobré nálady se zde velice podobají vlastnostem z odstavce 124. Tvůrčí nutkání ovšem závisí na jiných okolnostech a vyžaduje aspekty jako 102 118 135 nebo 136, aby se plně projevilo. Máte značnou vitalitu a oplýváte optimismem, společně s rozsáhlým, tolerantním a filozofickým hlediskem, také svým vstřícným postojem si rychle získáváte přátele a obvykle si je i udržíte. Toto je výborné postavení pro obchod. S kombinacemi jako 102 118 135 170 182 183 184 nebo 185 prožijete úspěšnou kariéru značného rozsahu a dosáhnete významného vlivu. Na odborné nebo umělecké dráze tento aspekt zajišťuje finanční ocenění. Žádný básník s tímto aspektem nikdy nezahynul hladem v ústraní. Bezstarostně a družně utrácíte a díky nesmírné vitalitě dlouho vydržíte být fit.

nahoru

Slunce v sextilu nebo trigonu se Saturnem
    Máte velké štěstí díky dobrému původu a díky tomu, že jste se narodili do příznivého prostředí. Předkové pro vás hodně udělali, a ať jsou vaši rodiče jakkoli chudí nebo bohatí, postarali se, abyste neměli pokud možno žádnou zodpovědnost a aby se vás nedotkly tvrdé rány života (pokud není kombinace se 118, kdy jste již v útlém věku přejali značnou zodpovědnost a dobře jste se s ní vyrovnali). Máte zdravé tělo i zdravého ducha. Jste vážní bez známky sklíčenosti nebo deprese a jste schopni soustředěného úsilí. Pokud je kombinace se 102 118 133 nebo 136, je zde patrný sklon k relaxaci a absenci směru a záměru. Štěstí je vám sice nakloněné, ale vy ani nevytváříte, ani nevyužíváte nabízené příležitosti.
    S jedním z výše uvedených energetizujících aspektů se můžete těšit na značné štěstí. Dveře se vám samy otevírají, příležitosti se vám přímo nabízejí, nebo si je snadno vytváříte. Bez těchto energetizujících aspektů se mějte na pozoru. Tendence tohoto aspektu vede k samolibosti a domýšlivosti, pýše a uvolnění ctižádosti a energie, takže navzdory zdravému duchu ve zdravém těle zřejmě daleko nedojdete. S
170 173 nebo 175 dosáhnete značného štěstí bez velkého úsilí, prostě maximální odměna za minimální práci; rovněž narůstá materiální jistota. S 182 se pojí značná autorita, vliv i kritická povaha. Tento aspekt se často nachází v horoskopech, které naznačují dědictví nebo nějakou okolnost, která vás zbaví finančních starostí, a tím pádem vás rovněž zbavuje ekonomických motivů rozvinout svoji ctižádost.

nahoru

Slunce v sextilu nebo trigonu s Uranem
    Tento aspekt je jedním z ukazatelů dlouhého života, předznamenává výraznou zděděnou fyzickou kondici a vitalitu. Kromě těchto fyzických vlastností máte progresivní duševní rozhled silně zabarvený originalitou a jakékoli plány, které zorganizujete, budete prosazovat s jistým elánem a pochopením celkových důsledků, což významně stmeluje jednotlivé součásti dohromady. Organizační talent, ať v podnikání, nebo v získávání znalostí, je vaší silnou stránkou. Vidíte věci spíše obecně než v jednotlivostech. Se 116 118 135 170 171 173 nebo 179 z vás toto postavení učiní vůdce myšlenek i činů.
     Vaše originálnost není poznamenána bizarností, ale má v sobě obecný praktický rys. Jste velmi expanzivní člověk, který pohlíží na věci v širokém měřítku. Pokud se tento aspekt objeví v horoskopu, kde jsou Slunce a Měsíc ve vůdčí kombinaci, nebo s kterýmkoli s výše uvedených odstavců, budete se pouštět do velkých nezávislých projektů, které budou úspěšné nebo neúspěšné v závislosti na ostatních indikacích horoskopu. S
175 jsou vaše výtvory stálé a výrazné; s 179 méně stálé, ale vždy pojímané ve velkém měřítku a velkorysým způsobem, protože vás charakterizuje velkomyslný přístup a vznešené názory.

nahoru

Slunce v sextilu nebo trigonu s Neptunem
    Vaše citové a rozumové úrovně jsou harmonicky propojené a dodávají vám značnou míru klidného půvabu a přitažlivosti. Máte silnou intuici a vaše kritické schopnosti jsou podporovány vrozeným dobrým vkusem. Pravděpodobně budete toužit po umělecké tvorbě, ale tento aspekt sám o sobě nepřináší tvůrčí schopnosti, i když pokud naznačují tvůrčí sílu jiné aspekty se Sluncem, Měsícem, Venuší a Merkurem, tento aspekt materiálně napomůže jejich vyjádření a pomůže vám k uznání. V každém případě upřímně oceňujete krásu, poezii a hudbu a budete patřit k mecenášům uměleckých galerií, oper, koncertů a divadla. Tento aspekt rovněž podporuje zdraví a napomáhá obecnému materiálnímu blahobytu.

nahoru

Slunce v sextilu nebo trigonu s Plutem
     Vaše touha žít plnohodnotný život vám pomáhá ve snadném učení se a při provádění jakýchkoli změn potřebných k dosažení vašich cílů, které pravděpodobně přinesou úspěch vám i lidem kolem vás. Váš magnetismus přitahuje lidi i okolnosti, které potřebujete ke svému úspěchu, buduje vaši sebedůvěru a zajišťuje, že vtisknete osobní ráz všemu, čeho se jen dotknete, nebo co děláte. Toužíte zapůsobit na ostatní svou kariérou, v níž možná využijete své výrazné vůdčí schopnosti. Můžete se stát stavitelem mostů, který spojuje druhé v úsilí provádět podstatné změny v okolním prostředí.

Použitá literatura: Vše je ve hvězdách, Grant Lewi

ZDROJ:http://www.romanhynek.cz/astrologie/aspekty/astr_asp_sun.htm

tdfont size=0

0, aby se plně projevilo. Máte značnou vitalitu a oplýváte optimismem, společně s rozsáhlým, tolerantním a filozofickým hlediskem, také svým vstřícným postojem si rychle získáváte přátele a obvykle si je i udržíte. Toto je výborné postavení pro obchod. S kombinacemi jako /fontfont size=0

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář