Jdi na obsah Jdi na menu

ASPEKTY MĚSÍCE (díl č.1)

1. 7. 2013
Obecné poznámky o aspektech k Měsíci
   Pokud jsou přítomny pouze sextily a trigony s Měsícem, je vaše osobnost šarmantní, přitažlivá, vaše myšlení je jasné, ale postrádáte vnitřní soustředění, patřičný impulz a sílu. Pokud jsou zde sextily, trigony a konjunkce, máte dobré soustředění plus dobré vyjadřovací schopnosti - toto postavení je jedno z ukazatelů štěstí. Pokud je konjunkce se Saturnem, je pravděpodobná introvertnost, ale s kterýmikoli jinými planetami se spojuje výborná logika, tvůrčí a vyjadřovací schopnosti. Pokud zde jsou pouze kvadratury a opozice, ustoupí mladický temperament v pozdějším věku zvýšenému soustředění, především se 118. Ctižádost vás nutí do díla a naučíte se úspěšně propojovat své vnitřní síly. Pokud jsou konjunkce (kromě s Merkurem a Neptunem) doprovázeny kvadraturami a opozicemi (kromě s Merkurem, Venuší nebo Neptunem), překonáte psychické handicapy a dosáhnete rozumového vítězství sami nad sebou; to naznačuje typ osobnosti, která racionálně našla sama sebe, i když nikoli v extrémní formě.
   

Nepřítomnost aspektů k Měsíci přináší nedostatečně vytyčený směr, nejasně stanovené cíle, ale také vnitřní vytrvalost, stejně jako nepřítomnost aspektů ke Slunci naznačuje nedostatek cílevědomosti a ctižádosti v materiálním světě.

border-collapse: collapse id=

   
Konjunkce Sextil nebo trigon Kvadratura nebo opozice
 
Měsíc v konjunkci se Slunceem
    Tento aspekt propůjčuje vaší povaze schopnost soustředění. V horoskopu ženy je to nedobré postavení pro zdraví, a i v ostatních horoskopech vyžaduje zdraví zvláštní péči. Vitalita není nejlepší, kromě Býka, Lva a Štíra. I zde, přestože je vitalita v pořádku, se pravděpodobně projeví nějaké organické obtíže.
    Toto postavení vás varuje před přepínáním duševních energií nad hranici tělesných schopností.

nahoru

Měsíc v konjunkci s Merkurem
    Vtip, bystrost a rozumové schopnosti jsou vašimi vynikajícími vlastnostmi. Nebezpečí tohoto aspektu tkví v tom, že budete proplouvat životem právě díky těmto vlastnostem, dotýkat se jen povrchu věcí, získávat informace bez velkého úsilí a také bez velké hloubky. Bez kombinace se 103 104 118 121 133 135 nebo 136 se nedostanete příliš hluboko pod vnější slupku intelektuálních záležitostí. Jste okouzlující společník, vždycky dokážete říct něco, co je duchaplné a zábavné. Máte jistý tvůrčí rys, který vám bez jednoho nebo více výše uvedených odstavců přinese úspěch v intelektuálních záležitostech, které nevyžadují skutečné tvůrčí schopnosti. Pod tímto chytrým a pohotovým vlivem se vyskytují úspěšní reklamní agenti, reportéři, rozhlasoví hlasatelé a podobně, jejichž úspěch závisí na příjemném hlase, pohotovém vyjadřování a rychlé formulaci myšlenek.
    Na druhé straně, pokud je tento aspekt podporován jedním z výše uvedených čísel, je zde patrná jistá hloubka, a to znamená, že budete pečlivý a schopný student, dychtivý po znalostech a schopný vytrvale se po nich pídit, dokud nebude ukojena vaše zvědavost. Pokud se k tomu přidá ještě 102 139 143 170 173 nebo 181, ještě se zvýrazní tvůrčí schopnosti buď v literární, dramatické, hudební, nebo umělecké oblasti. Se 116 pečlivé vyjadřování - a ostrý jazyk; se 119 nestálá mentalita; se 106 zmatek, inspirace a mystičnost; se 151 bezstarostná mysl, trochu mazaná; se 150 a 152 spřádání dobrodružných příběhů. Se 138 nebo 144 velká láska k umění a literatuře, ale bez některého z tvůrčích aspektů uvedených v tomto odstavci nebude pravděpodobně uspokojena vaše tvůrčí touha.
    Toto je dobré obchodní postavení a se 116116, 118118, 133 134 nebo 135 pravděpodobně dojdete daleko a využijete svou duševní bystrost k dobrému praktickému účelu, pochopitelně v rámci svých možností.

nahoru

Měsíc v konjunkci s Venuší
         Půvab a šarm u ženy a silná osobnost u muže usnadňují navazování mezilidských vztahů, a tím si zpříjemňujete život. Pravděpodobně budete jedním z hýčkaných miláčků společnosti, schopných získávat si lidi pouhým objevením se na scéně. Toto postavení obvykle doprovází pozoruhodná krása, a i když se vám vaše rysy nezdají pravidelné, vždycky se najde mnoho lidí, kteří v nich uvidí něco příjemného. Jste trochu marniví a budete utrácet peníze za ozdoby, i když byste se kvůli tomu museli obejít bez jiných, mnohem potřebnějších věcí. Ale to se pravděpodobně nestane, protože toto postavení doprovází značná dávka materiálního štěstí a někdo nebo něco se pravděpodobně objeví v poslední minutě, aby vás zachránil před finanční nouzí. Tento aspekt vám sám o sobě nedodává příliš velkou agresivitu ani v povolání, ani v osobním životě, ale s jinými agresivními indikacemi zajistí úspěch vašim snahám.
     Žena s tímto aspektem může stát v centru pozornosti ve společnosti, které pro ni bude mít jistý význam, zatímco muž bude mít určitě půvabnou a oblíbenou manželku. Se
105 116 nebo 119 bude možná flirtovat, ale zůstane mu věrná. Pokud máte ve svém horoskopu tento aspekt, zjistíte, že vaše obchodní a profesionální kariéra je materiálně podmíněna společenskými kontakty a že společnost je pro vás velmi důležitá. Máte úspěchy u lidí, na večírcích a zábavách se cítíte ve svém živlu a cokoli spojené s těmito událostmi (zpěv, hraní, show, divadlo, hudba, psaní pro publikum) vám poskytne výborný prostředek k sebevyjádření a zaručí vám jistou cestu k úspěchu.
Pokud se tento aspekt objeví ve Váhách nebo Býku, jsou nejlepší vlastnosti využívány pro obchodní účely; pokud se objeví v Raku, jste velmi domáčtí a užíváte si domova nebo dědictví - to z vás činí výborné manžely, rodiče a hostitele, jejichž kariéra se magicky rozvíjí, když si pořídí a zařídí vlastní domov.
     Pokud se tato konjunkce objeví ve Štíru, je zde zvýšená přitažlivost - je to úhel moci; v Beranu získává publikum vaše intelektuální síla; v Kozorohu značí veřejný vliv; ve Vodnáři romantický, aristokratický úspěch buď v umění, vědě, nebo obchodě, je to zkrátka pozoruhodně všestranná a půvabná povaha; ve Lvu prorokuje dramatičnost; v Panně kritický a vědecký úspěch; v Blížencích u muže znamená silnou a možná nestálou povahu v lásce, ale nakonec vám zajistí úspěch díky rozumovému ovládání; v Rybách upozorňuje na nebezpečí, že budete zneužíváni kvůli citům; ve Střelci poukazuje na štědrou duši, filozofickou a idealistickou, a předznamenává úspěch v pozicích jako advokát, politik nebo nabízí ministerské křeslo.

nahoru

Měsíc v konjunkci s Marsem
         S trochou štěstí vám tento aspekt propůjčí autoritu, moc a přiměřené finanční ocenění. Jeho materiální požitky fungují lépe v horoskopu mužů. U žen dodává velký šarm, přitažlivost a umělecké schopnosti, ale nevyvolává ono veřejné uznání jako u mužů. V každém případě dodává velkou nezávislost ducha, která je často výsledkem omezování rozletu v mládí. Toto omezování probíhalo buď doma u rodičů, nebo jako důsledek nějaké choroby, která ve vás zanechala touhu uspět za každou cenu. Tato touha je kompenzace fyzické slabosti nebo určitého komplexu méněcennosti. Máte rychlé, pohotové a působivé myšlení a víte, jak jednat s jednotlivci i velkými skupinami lidí. Jste bojovník a obávaný nepřítel.
    V horoskopu ženy jsou svárlivé sklony méně výrazné po odchodu od rodičů - do té doby se projevují třenice mezi děvčetem a matkou, později se vyvinou v umělecké nebo hudební schopnosti a s
155 170 nebo 173 se můžete stát významná tvůrčí umělkyně. Sexuální sklony jsou výrazné a vyžadují vedení a ovládání, zatímco s 179 hrozí nebezpečí neurózy kvůli potlačování a podivným konfliktním představám o lásce.
    V horoskopu mužů, se 135135, je zajištěna politická a obchodní moc; tato kombinace 102 a 135 zplodila například celou řadu prezidentů Spojených států a dalších veřejně činných, či jinak významných osobností. Zde se takt, sebejistota a rozhodnost spojuje s duševní dynamičností a energií a rozhodná ctižádost bývá obvykle odměněna vynikajícím uznáním a úspěchem.
    S
155 160 170 174 nebo 175 pravděpodobnost zděděného bohatství nebo postavení, z něhož lze čerpat další bohatství. Se 115 nestálá povaha v lásce, extravagantnost a kvůli tomu hrozí nebezpečí utrpení; rovněž s 157 158 159  167 168 nebo 169. S 181 náboženské a mystické sklony, které obvykle vedou k nějakému autoritativnímu postavení v církvi nebo v okultních vědách.

nahoru

Měsíc v konjunkci s Jupiterem
         Charakter je vaším Bohem. Věříte ve svou vlastní hodnotu z morálního i charakterového hlediska. Vaše schopnosti mohou být velké či malé, to záleží na něčem jiném, ale jste naprosto spolehliví a lze počítat s tím, že uděláte vždy správnou věc a budete prosazovat ty správné myšlenky. To z vás nečiní puritánského ani chladného člověka, protože máte přirozeně veselou a optimistickou povahu, přitom soucítíte s druhými lidmi a jejich potížemi. Máte upřímný cit pro své spoluobčany a jejich problémy i nesnáze. Toto je aspekt misionáře, který se může zajímat o duše lidí, ale především chce pečovat o jejich tělesné blaho na zemi. V této konstelaci se nacházejí sociální pracovníci, lékaři, zdravotní sestry a vedoucí pracovníci, pro něž je/table/dta _blankhttp://www.romanhynek.cz/astrologie/aspekty/167.htmtarget= _blank border= jejich práce něčím víc než jen prostředkem k získávání obživy - je to přesvědčení a vášeň.
    Ve vašem přístupu a motivech je jistá ušlechtilost, nemohli byste být nepoctiví nebo malicherní, ani kdybyste se snažili, a proto jsou vaše popularita a štěstí zasloužené a nikdo vám je neupírá. Dokážete být přísným soudcem, ale vždy budete laskavostí zmírňovat dopad spravedlnosti. Možná budete morálně odsuzovat lidi, ale budete váhat s jejich potrestáním, a nikdy nebudete mstiví. S 182 máte prakticky zajištěnou dlouhou a úctyhodnou kariéru nebo značný osobní vliv a veřejné uznání.
    Pokud se tato konjunkce Měsíce s Jupiterem vyskytne v Raku, Štíru, Rybách, Střelci, Beranu nebo Lvu, budete dobře finančně zajištěni, což může být ještě posíleno
170 174 184 nebo 185. V Rybách to znamená velmi charitativní založení. V Blížencích nebo Panně se zračí jasné, kritické a objektivní myšlení, štědrost, ale také trochu puritánství a odříkání. Ve Štíru číhá vyčítavost. Ve Váhách nebo Vodnáři je to romantika, liberálnost v lásce, láska k lidstvu v konkrétním i abstraktním slova smyslu. V Kozorohu existuje velká moc nad lidmi; zvýšená s 182 nebo 185. V Býku je patrné materialistické založení, radost ze štědrého dávání, úspěch v obchodě a obchodování s kapitálem nebo nemovitostmi.
    Narušit morální dobro tohoto aspektu dokáží pouze mimořádné kombinace a pouze takové aspekty jako
155 s 167 nebo 179 nebo s 180 nebo 191 mohou zničit dobro této konjunkce a zvrátit její využití v pouhou lásku k moci pro moc. Bez těchto rušivých faktorů je filantropický motiv nenarušitelný a činí z vás mimořádně dobrého člověka.

nahoru

Měsíc v konjunkci se Saturnem
         Jste střízliví, vážní, trochu zádumčiví, se sklony ke sklíčenosti, náladovosti a vrtkavosti. Máte hluboké, trochu těžkopádné pečlivé myšlení, spíše snaživé než skvělé. Jste zodpovědný důkladný student se sklony k filozofování o vědomostech. Jen málo věcí považujete za zaručené, jste zvídaví i podezřívaví a ustavičně kladete otázky typu: Kdo? Co? Kde? Kdy? Proč? a Jak?, což jsou projevy vědeckého badatele i metafyzického spekulanta. Zkoumáte abstraktní fakta, znalosti i lidi, máte potěšení z pronikání do soukromí svých přátel a příbuzných a někdy je dokážete pořádně potrápit, pokud vám něco nechtějí prozradit.
    Emocionálně jste citliví, žárliví, rychle se urážíte a požadujete rázné vysvětlení coby balzám na svoje uražené city. Kvůli tomu všemu ovšem neberete přílišné ohledy na city druhých a buď chtěně, nebo nechtěně můžete zraňovat lidi svojí neomaleností. Máte trochu sklony k introvertnosti a zdůrazňujete vlastní teorie, bolístky, problémy, strasti a myšlenky s nevšímavostí vůči vnějšímu světu, který z toho může být velmi mrzutý. Toto je jedno z egocentrických postavení. Jste středem svého vesmíru a zdá se vám jedině správné a vhodné, aby se všechno točilo kolem vás, což je představa, kterou každý nemusí sdílet. Tím či oním způsobem se snažíte být středem pozornosti, ne-li aktivně tím, že vedete konverzaci, tak pasivně tím, že se stáhnete do koutku a čekáte, až se vás někdo zeptá, co se vám stalo.
    Toto je jedno z postavení, které dodává zdání geniality nebo nějaké schopnosti vyššího řádu, ale vaše hledisko je tak osobní a intimní, že se vám možná nikdy nepodaří projevit ho uměleckým nebo vědeckým způsobem. Převzali jste zodpovědnost již v mládí a byli jste předčasně vyzrálí, ale zkušenosti vás nějakým způsobem zavedly do vlastního nitra, a abyste uvolnili energii svého skutečně vynikajícího ducha, musíte se naučit odosobnit své názory. Berte sami sebe méně vážně a své okolí vážněji. Méně zdůrazňujte své oblíbené myšlenky a více berte v úvahu názory druhých.
    Mužům dodává tento horoskop dobrou ženu se zralejšími a moudřejšími názory. Partnerka znamená výraznou pomoc, ale díky její skvělosti se pravděpodobně u muže umocní jeho latentní komplex méněcennosti. S
202 je toto ještě zdůrazněno; se 119 nebo 120 nestálá citová povaha a bouřlivý temperament; se 108 výjimečná žena. S 179 tento aspekt dodává až nebezpečnou egocentričnost, svárlivosti a hrozí nebezpečí ztráty postavení či bohatství v důsledku tvrdohlavého respektování vlastních předtuch. S mnoha sextily, trigony a konjunkcemi je naznačen bezpečný život s ryze soukromými a možná bezvýznamnými problémy. V horoskopu ženy se zračí ohrožující činitelé zdraví.

nahoru

Měsíc v konjunkci s Uranem
         Jste jedním z vynikajících lidí ve svém okruhu. Máte vyzrálý charakter s výrazně individualistickými rysy, jste originální, nebojácný v myšlení a vyjadřování, trochu excentrický a nekompromisně nezávislý. Když si můžete vybrat ze dvou způsobů chování, obvyklého a neobvyklého, bez váhání si vyberete neobvyklý, nekonvenční a poněkud agresivní. Máte sklony k bizarnosti, revolučnosti, smělosti, takže v konstruktivním, tvůrčím nebo vůdčím horoskopu se stanete významným člověkem, váženým pro svoji inteligenci a autoritu, ale také trochu obávaným, protože nikdo nikdy neví, co uděláte příště. Se 135 138 139 140 141 142 143 170 171  173 182 183 nebo 192 mimořádná prestiž díky originální mentalitě; se 135 možné obchodní nebo politické vůdcovství; s 172 nebo 176 pravděpodobná vojenská kariéra. Váš duševní rozhled je tak idealistický a expanzivní, že peníze pro vás mají jen druhořadý význam, přestože víte, jak je utrácet, nebo lépe řečeno, jak na nich nebýt závislí. Jste citově nestálí, určitě budete mít velké zkušenosti a také jisté potíže v manželství díky svému výbušnému temperamentu.
    V horoskopu mužů se jeví, že potkáte přinejmenším jednu ženu, která odhalí to nejhorší z této konfigurace. Budete mít podivné, zvláštní, nekonvenční známé a pravděpodobně se někdy spolčíte s tím nejpodivnějším a nejsvéhlavějším člověkem ze svého okolí. Toto postavení vám dává napjaté nervy a zdá se, že jste ustavičně přetíženi, takže bez ovládání a rozumného vedení bude vaše zdraví trpět nervovými otřesy, které se mohou stupňovat až k neurózám. Se 101 102 103 104 nebo 200 je toto nebezpečí ještě zvýrazněno; se 106 vás matou podivné psychické stavy a vyžadují z vaší strany maximální kontrolu a realistický nadhled. Vaše rozumové schopnosti jsou nesmírné a jejich rozvoj závisí na tom, jak ovládnete excentrické, nestálé, citové a nervní prvky své povahy, které jsou nezvykle destruktivní pro celistvost libovolných procesů. S 198 výrazný a výnosný zájem o okultní záležitosti - i bez této kombinace je zde patrný jistý zájem o temné a neobvyklé věci, spíše je to zájem okultní než metafyzický.

nahoru

Měsíc v konjunkci s Neptunem
     Velice dobře pronikáte do podstaty studií, faktů i lidí. Vaše intuice a předtuchy jsou bystré a velmi realistické. Hrozí vám nebezpečí zmatenosti v duševních procesech buď v důsledku přílišného ponoření se do fantazie, nebo z nedostatku faktů, anebo z předsudků pramenících z tradice a zkušeností z mládí. Tak silně důvěřujete sami sobě, svým intuicím a svým názorům, že pravděpodobně budete odporovat i zdravému selskému rozumu. Ovládá vás fantazie a myslíte si, že proto, že něčemu věříte, a chcete, aby to tak bylo, tak to také tak bude.
    Toto je jeden ze zákeřných aspektů introvertnosti; jste schopni stáhnout se se svými oblíbenými myšlenkami do sebe nebo do vysněného světa, bohužel na úkor svého rozvoje v reálném světě. U tvůrčího umělce toto postavení propůjčuje inspiraci vyššího řádu. U vedoucích pracovníků a obchodníků propůjčuje intuici a přitažlivost, které napomáhají pokroku, ale u náročných horoskopů je třeba si na něj dávat pozor, protože jeho nebezpečí může být i subtilní a podrývající. U Býka se projeví jen to nejlepší; u Blíženců a Raka je pravděpodobný duševní zmatek; u Lva je nebezpečná senzacechtivost.
    Se 114 přerušené vzdělání a nedostatek faktů zabraňuje pokroku, který se ovšem přesto velmi dobře rozvine díky duševní pohotovosti, ale přesto vás stravuje pocit méněcennosti s ohledem na duševní výkony; měli byste ho raději rychle překonat. Se 115 způsobuje potíže citový konflikt, pramenící pravděpodobně ze vztahu s matkou - jste velice citliví na svou popularitu a vaše kontakty s lidmi tím trpí. Se 118 nebo 119 vyvstává do popředí matoucí mysticismus, vaše mysl neustále cestuje kdesi za obzorem a je nestálá, poddajná a nesoustředěná, proto se ze všeho nejdřív potřebujete usadit. Nebezpečná je pro vás senzacechtivost. Se 109 110 111 170 184 187 192 198 nebo 201 se projeví materiální stránka bytí a může vzrůstat bohatství. S 192 nebo 198 zájem o okultní, metafyzické a spirituální záležitosti; s 181 se stanete spirituálním vůdcem s velkým osobním magnetismem, ale musíte se pořád bránit jakési autohypnóze.
    Toto postavení vyžaduje přesnost (sílu držet se faktů) a rezervovanost, čili nevyzrazovat informace, city a plány, protože máte sklon všechno zveřejnit, a tím oslabujete své schopnosti soustředění, které by vám měly pomáhat dosáhnout úspěchů.

nahoru

Měsíc v konjunkci s Plutem
font size=/div
table width= align= border=
     Nejste spokojeni, protože zakládáte své citové potřeby na tom, co uspokojuje druhé. Vaše potřeby jsou hluboké a intenzivní a vy jste ochotni i riskovat, abyste je uspokojili. Váš pocit bezpečí není založen na tradicích - více se zabýváte tím, co dokážete udělat sami pro sebe. Navenek jste vyrovnaní a chladní, ale pod touto maskou se skrývá vnitřní rozbouřenost, kterou je třeba pochopit, abyste ji mohli ovládnout. Uznání vaší jedinečně milující povahy vám pomůže najít někoho, jehož vnitřní hloubka bude odpovídat té vaší. Brzký sňatek z důvodů, které by jiného člověka učinily šťastným, u vás pravděpodobně povede k nespokojenosti, protože bude frustrovat vaši potřebu intenzity. Původní nezávislost na rodičích je pro vás zásadní a důležitá, abyste mohli rozvíjet svoji individualitu, protože nadmíru ochraňující matka by mohla omezit vaši perspektivu na projevy rozmanitých talentů.

   nahoru

Měsíc v sextilu nebo trigonu se Slunceem
     Tento aspekt dodává vašemu životu prvek štěstí a bude posilovat všechno dobré, nebo bude minimalizovat vše špatné, co by mohl indikovat zbytek horoskopu.
    Naznačuje silné, zdravé tělo a schopnost využívat střídavé štěstí. Zatímco nebude nijak výrazně popírat obtíže silných aspektů, bude zmírňovat rány a dodávat vám vnitřní dynamičnost a vnější vyrovnanost, stejně tak vám dodá pružnou schopnost vrátit se k normálu z libovolných osobních či ekonomických nesnází.

nahoru

Měsíc v sextilu nebo trigonu s Merkurem
     Toto je dobrý aspekt pro zdravý rozum, posiluje duševní zdraví a dodá vám sílu rychle a pohotově vstřebávat vědomosti. Jste zvídavý, dychtivý, inteligentní a schopný student, dobrý v konverzaci, vtipný ve vyjadřování, logický a rozumný. Máte jistou přizpůsobivost pro obchod, především pro prodej zboží. Můžete mít úspěch v některém z povolání, které podmiňují hlasové dispozice, například jako hlasatel v rozhlase. Jste zruční a dokážete pracovat rukama, i když raději používáte hlavu. Díky chytrosti budete mít obecně v životě úspěch bez příliš namáhavé práce, protože umíte dobře mluvit a dovedete prodat sebe i své výrobky, což vám usnadňuje cestu životem.

nahoru

Měsíc v sextilu nebo trigonu s Venuší
    Jste půvabní a bezpochyby máte příjemný vzhled. Pokud jste žena, pravidelně stojíte ve vedoucím společenském postavení; pokud jste muž, jste oblíbeným společenským vůdcem. Pravděpodobně jste se narodili do dobrých společenských poměrů; pokud tomu tak není, jste dítě Štěstěny, které se vyhoupne vysoko nad původní společenskou úroveň. Toto je jedno z postavení pro materiální štěstí a vždy vás bude chránit před nejhorší nouzí. Možná budete podnikat daleké cesty, pokud budete muset, ale pokud nemusíte, může se váš aristokratický duch projevit v nákladném oblékání, zdobení šperky nebo velkorysém zařízení domova. Nežili byste na podřadném místě, a i ve zlých dobách budete mít půvabný, přitažlivý a jistým způsobem luxusní domov.
    Toto je jeden z aspektů pro šťastné manželství, a i když jsou jiné indikace nepříznivé, tato dodává určitou míru štěstí v partnerství. V horoskopu mužů dodává báječnou a talentovanou ženu; v ženském horoskopu dodává tyto kvality zrozenkyni samé.

nahoru

Měsíc v sextilu nebo trigonu s Marsem
    Máte aktivní myšlení - ostré, rychlé, sarkastické - a výstižně se vyjadřujete. Máte agresivního ducha, který se může a nemusí projevit ve vašich činech, ale dodá křídla vašim plánům a rozlet vašim myšlenkám. Dobře ovládáte své vášně, které jsou silné, a používáte svůj hněv k dobrému účelu. Jste nebezpečný nepřítel, protože držíte svůj plamen vášně na uzdě a dokážete ho zaměřit přesně na cíl. Se 139 velmi skvělé myšlení; se 150 stejně skvělé, ale ne tolik uspořádané; je pro vás typický rovněž sarkastický způsob vyjadřování. V horoskopu mužů tento aspekt dodává agresivní ženu, možná „štěknu", která se k němu nicméně hodí, protože ho stimuluje k jednání, i když ho dokáže pěkně pozlobit.

nahoru

Měsíc v sextilu nebo trigonu s Jupiterem
    Jste idealista, filantrop s velkým rozhledem, jste vedený upřímnou charitativností a pravděpodobně v takovém postavení, že ji můžete uplatňovat v praxi. Jste veselí, optimističtí, dobře naladění a taktní. Zdvořilost je vám vrozená - jste jedním z ušlechtilých lidí takříkajíc od přírody. Máte výborné rodinné konexe, především z matčiny strany, a pravděpodobně i jistou finanční pomoc ze strany příbuzných (v podobě darů nebo dědictví). Nouze vás nikdy nenaučila zacházet s penězi opatrně, protože je považujete více méně za jisté. Když na to přijde, máte dobré výdělečné předpoklady, protože vás do způsobu vydělávání peněz uvedou přátelé. Vaší silnou stránkou je charakter: máte bystrý smysl rozeznat právo od bezpráví. Vaše myšlenky se pohybují v konvenčních oblastech, zřejmě patříte ke konzervativní, pravicové skupině, která je pilířem společnosti, a věříte spíše v noblesse oblige než v socialismus. Jste věřící, pravděpodobně v ortodoxním slova smyslu, ale podstatou vašeho náboženství je Bůh ve vás - to jest charakter - spíše než metafyzika a dogma.

nahoru

Měsíc v sextilu nebo trigonu se Saturnem
    Konvenčnosti, střízlivostí a charakterem se tento aspekt velice podobá sextilu nebo trigonu Měsíce s Jupiterem, až na to, že vám nedodává filantropické a charitativní vlastnosti oné expanzivní a dobrosrdečné planety. Máte sklony k vážnosti, střízlivost, jisté hrdosti a rezervovaností a možná i trochu naháníte hrůzu. Život je ve vašem podání skutečný, je pro vás vážný, a také sami sebe berete dosti vážně. Zdědili jste duševní rysy přímo od matky, podobáte se jí a jejímu příbuzenstvu vnitřně, pokud ne přímo vzhledem. Máte vrozený smysl pro povinnost, nikdy se nevyhýbáte práci a jste schopni značného sebeobětování, pokud si myslíte, že to povinnost vyžaduje. Jste toho schopni bez sebelítosti, určité povinnosti považujete za hotovou věc, za svůj životní úděl, a přistupujete k nim střízlivě a filozoficky.
    Není zde příliš patrné výrazné soustředění, máte jisté sklony přijímat jako nutnost to, co přichází, aniž byste se snažili vytvářet si vlastní příležitosti. Nejste agresivní a nemáte v sobě ani ono vnitřní napětí, které muže i ženy žene k výšinám. Uvolnění a spokojenost jsou vašimi nejhoršími nepřáteli, protože, i když vás chrání před ranami světa a umožňují vám zachovat si vnitřní rovnováhu a klid, zabraňují vám přitom dojít daleko za obzor. Pokud nejste spokojení, budete pravděpodobně nespokojení delší dobu, aniž byste s tím ale něco dělali. Ovládejte nervozitu těla a dodejte trochu nervozity své mysli, svému duchu. Potřebujete zkrátka „zvýšit tlak v kotli, aby se váš vnitřní motor pořádně roztočil".

nahoru

Měsíc v sextilu nebo trigonu s Uranem
    Je zde patrný elán a vitalita vycházející z bdělé, rychlé mysli, dychtivé po znalostech, vstřebávající a magnetické. Jste schopni vidět všechny stránky jakékoli záležitosti z hlediska druhé osoby stejně jako ze svého vlastního pohledu, což z vás činí tolerantního a inteligentního člověka, dobrého posluchače, spravedlivého protivníka v objektivní intelektuální debatě. Jste schopni značné duševní objektivity, přitahují vás velké myšlenky a dokážete abstraktně uvažovat.
    Zajímají vás umělecké a intelektuální záležitosti i sociální a politické ideje a teorie, ale u těchto záležitostí projevujete tolik tolerance, že máte problémy se zaujetím pevného stanoviska, a pokud nějaký jiný aspekt nenaznačuje rozhodnost, může to být postavení, v němž se hodně hovoří, ale málo rozhoduje. Učte se podívat se na věc ze všech stran a potom si jednu vybrat a té se držet, a nezapomeňte, že přílišná tolerance a chápavost vůči názorům druhého člověka může přerůst v absenci vlastního názoru. Máte pokrokové myšlenky, ovšem jen teoreticky, a možná hovoříte jako radikál, ale není příliš pravděpodobné, že byste je prakticky uplatnili ve svém životě. V plamenném projevu jste schopni vyvolat revoluci, ale ve skutečnosti se k ní vůbec nedosta /p color= height= nete.

nahoru

Měsíc v sextilu nebo trigonu s Neptunem
        Vyznačujete se šarmantními a půvabnými způsoby a vyjadřováním. Jistá hypnotičnost ve vašich pohybech a způsobu řeči přitahuje pozornost. Jste okouzlující, a to tichým a nevtíravým způsobem. Máte bystrý smysl pro city a touhy druhých lidí. Instinktivně si dovedete dát dvě a dvě dohromady, a proto jste schopni vyvozovat závěry, které jsou méně instinktivním duším nepřístupné. Krása ve všech podobách má na vás zvláštní účinek, a naopak nesoulad, svár a hlasité zvuky vás matou. Dali byste cokoli za klid a mír, a proto za odpočinkem a relaxací často utíkáte daleko od hlučícího davu. Pokud jsou v horoskopu nějaké umělecké nebo tvůrčí indikace, toto postavení jim velice napomůže, přestože samo o sobě dodává schopnost oceňovat a přijímat umění. Jste milovníkem hudby a doslova ji potřebujete, nacházíte útěchu a uvolnění v rytmu, tónech a zabarvení toho, co slyšíte. Vaše smyslové vnímání je velmi ostré - zrakové vjemy, zvuky, vůně, barvy a hmatové vjemy vám dodávají zvláštní citové uspokojení. Měli byste hýčkat objektivitu a nadhled nad vlastním estetickým světem, který, ať je sebepříjemnější, může být překážkou v reálném bytí.

nahoru

Měsíc v sextilu nebo trigonu s Plutem
        Kvalita a nikoli kvantita je charakteristickým znakem  vaší citové povahy. Raději budete mít několik blízkých  přátel, než abyste rozptylovali své city a věrnost mezi mnoha rozmanitými lidmi. Jste schopni spravedlivě posuzovat druhé, hodnotit spíše vnitřní kvality než povrchní rysy. Vřelost, věrnost a oddanost charakterizují vaše citové reakce. Ochraňujete své milované, aniž byste o ně přehnaně mateřsky pečovali.

Použitá literatura: Vše je ve hvězdách, Grant Lewi

ZDROJ INFO:http://www.romanhynek.cz/astrologie/aspekty/astr_asp_moon.htm

img width=center/dt

17%

/font

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář