Jdi na obsah Jdi na menu

ASPEKTY MERKURU

1. 9. 2013

 

 

Planeta Merkur je svou energetickou charakteristikou zvláštní tím, že sama o sobě nic nevytváří, ale spojuje jednotlivé elementy (živly). Zatímco svoji polohou v astrologických znameních určuje tzv. mentální typ člověka, (tedy způsob jeho myšlení), postavení Merkura v astrologických domech nám říká, v jaké oblasti máme největší příležitost k učení (velmi důležité) a kdemůžeme nejlépe rozvíjet svůj intelekt. Dále pak ještě určuje oblast, ve které se máme naučit slovnímu i písemnému vyjadřování a kde můžeme nejsnáze získat informace. Určitou nevýhodou Merkura a to i dobře postaveného je skutečnost, že se snaží přizpůsobovat názorům svého okolí.

 

Snažíme li se rozklíčovat polohu Merkura v horoskopu, podíváme se nejprve na astrologické znamení, ve kterém se nachází, pak na polohu v domu, přičemž kombinujeme poznatky z horního odstavce a oblast konkrétního domu a nakonec ještě analyzujeme Merkurovy aspekty s ostatními planetami. Příklad: Merkur v Beranu v prvním domě v kvadratuře s Měsícem - člověk bude myslet a komunikovat přímo, bude přesvědčen o své pravdě, je schopen sebejistě přesvědčovat ostatní. Bude se hodně snažit pomocí komunikace (písemná i slovní výměna informací, studium) ovládnout své tělo a zlepšovat svůj fyzický stav a výkonnost. Bude však obratně lhát druhým i sám sobě (kvadratura s Měsícem) a jeho nalhávání si něčeho ho bude v jeho aktivitách brzdit a zpožďovat. 

Merkur v konjunkci s Měsícem
    Vtip, bystrost a rozumové schopnosti jsou vašimi vynikajícími vlastnostmi. Nebezpečí tohoto aspektu tkví v tom, že budete proplouvat životem právě díky těmto vlastnostem, dotýkat se jen povrchu věcí, získávat informace bez velkého úsilí a také bez velké hloubky. Bez kombinace se 103 104 118 121 133 135 nebo 136 se nedostanete příliš hluboko pod vnější slupku intelektuálních záležitostí. Jste okouzlující společník, vždycky dokážete říct něco, co je duchaplné a zábavné. Máte jistý tvůrčí rys, který vám bez jednoho nebo více výše uvedených odstavců přinese úspěch v intelektuálních záležitostech, které nevyžadují skutečné tvůrčí schopnosti. Pod tímto chytrým a pohotovým vlivem se vyskytují úspěšní reklamní agenti, reportéři, rozhlasoví hlasatelé a podobně, jejichž úspěch závisí na příjemném hlase, pohotovém vyjadřování a rychlé formulaci myšlenek.
    Na druhé straně, pokud je tento aspekt podporován jedním z výše uvedených čísel, je zde patrná jistá hloubka, a to znamená, že budete pečlivý a schopný student, dychtivý po znalostech a schopný vytrvale se po nich pídit, dokud nebude ukojena vaše zvědavost. Pokud se k tomu přidá ještě 102 139 143 170 173 nebo 181, ještě se zvýrazní tvůrčí schopnosti buď v literární, dramatické, hudební, nebo umělecké oblasti. Se 116 pečlivé vyjadřování - a ostrý jazyk; se 119 nestálá mentalita; se 106 zmatek, inspirace a mystičnost; se 151 bezstarostná mysl, trochu mazaná; se 150 a 152 spřádání dobrodružných příběhů. Se 138 nebo 144 velká láska k umění a literatuře, ale bez některého z tvůrčích aspektů uvedených v tomto odstavci nebude pravděpodobně uspokojena vaše tvůrčí touha.
    Toto je dobré obchodní postavení a se 116116, 118118, 133 134 nebo 135 pravděpodobně dojdete daleko a využijete svou duševní bystrost k dobrému praktickému účelu, pochopitelně v rámci svých možností.

nahoru

Merkur v konjunkci se Slunceem
    Máte racionální mentalitu. Ať pracujete v jakékoliv oblasti, jste v zásadě rozumní. I s tak nestálými aspekty jako 116 133 136 137 172 179 180 191 195 nebo 199, které vyvolávají nervozitu, vás ovlivňuje normálnost této stabilní konjunkce. Muži a ženy s tímto aspektem jsou chráněni proti vážným nebo stálým duševním problémům a dokážou projít džunglí stresu, aby vyšli bez úhony ven a ještě na té správné straně lesa.
    Máte stálé názory, ale kromě Býka, Lva nebo Štíra nejste tvrdohlaví. V těchto znameních je tvrdohlavost dosti výrazná a těžko měníte názory, jakmile jste jednou učinili rozhodnutí. V Blížencích, Střelci nebo Panně se můžete jevit kolísaví i dynamičtí, leč pod prezentovaným souhlasem si pravděpodobně zachováváte vlastní odlišné stanovisko. V Beranu jste svárliví a v hádce se s vámi dost těžko jedná. Nesnadno chápete hledisko druhého a nemáte zájem hovořit s ním stejnou řečí. V Raku nebo Váhách převládá takt a úcta k názorům druhých. V Kozorohu je zjevná snaha o vysvětlování vlastních názorů, ale zároveň i malá dávka sebejistoty, i když se zároveň projevuje dobré, přesné myšlení ve vědeckých oblastech. Ve Vodnáři se zvyšuje míra tolerance, všestrannost, racionalita. V Rybách je zjevné sebeodříkání, dokud se vám někdo nepostaví, a potom jste schopni zaryté tvrdohlavosti a zbožňujete sílu nevůle. Jste pilní a racionální v intelektuálních sférách, ale toto postavení samo o sobě nezajišťuje tvůrčí schopnosti. Zajišťuje ovšem vytrvalost - schopnost přidat oněch devadesát devět procent vytrvalé práce k jednomu procentu inspirace.

nahoru

Merkur v konjunkci s Venuší
    Tento aspekt dodává snad nejidealističtější názory. Vykazuje silné sklony k uměleckým a krásným věcem života, z nichž se se 116 118 123 126 127 133 135 136 139143 149 170 nebo 173 může vyvinout tvůrčí aktivita. Pokud není ve spojení s žádným z těchto aspektů, potom, i když nejsou přítomny tvůrčí schopnosti, je zde patrné značné ocenění krásných věcí a vrozený vkus. Budete mít přátele mezi chytrými a intelektuálně založenými lidmi. Bezpochyby uzavřete sňatek s někým z této skupiny, protože vaše city jsou velice spjaty s obdivem k mentalitě druhého.
    Máte velmi půvabné chování, jste vtipní a dokážete elegantně hovořit a pravděpodobně máte velmi příjemný (možná i zpěvný) hlas. Nekřičíte, ani když se zlobíte, a máte přesvědčivé způsoby, kterými si získáváte ostatní. Tento aspekt je proto vhodný pro práci v obchodě, kde jsou nesmírně důležité osobní kontakty. S 
157157 intelektuální život nahrazuje romantické vztahy; rovněž v menší míře se 147 a 152; s kterýmkoli z těchto tří aspektů je vaše duše hluboká, pečlivá, vážná, kritická a dobře se hodí pro odborné povolání. Se 140 obchod; s 170 velký úspěch a bohatství díky obchodním výkonům. S 173 vás provází tvůrčí duch; rovněž pravděpodobně s 170; s oběma pak jdou ruku v ruce neomezené umělecké schopnosti; se 145 a 147 se jedná především o malířství, sochařství a architekturu.

nahoru

Merkur v konjunkci s Marsem
    Máte rychlé, skvělé myšlení, ostrý, pronikavý pohled a talent pochopit matematické a vědecké spletitosti. Rovněž máte úsečný způsob řeči, nepoznamenány diplomacií. Zajímají vás fakta, nikoli spekulace; říkáte své mínění pěkně nahlas, a tím si můžete způsobovat potíže. Jste svárliví, rádi se hádáte. Rychlé chápání vám snadno otevírá dveře k vědomostem, ale pokud zde není kombinace se 118 135 138 140 141 144 146 147 148 nebo 149, může být vaše učení jen povrchní. S některým z těchto aspektů se vaše myšlení plynule a velmi slibně rozvíjí, a pokud není kombinace se 116 153 nebo 154, můžete dojít daleko. Pokud je zde tato kombinace patrná, je počáteční slibnost nahlodána zmatkem a bláhovými činy.
    Se 116 si pečlivě přečtěte příslušný odstavec, protože v něm najdete celý problém svého života. Se 152 153 154 nebo 191 vážné chyby v úsudku rozbijí ve chvilce základy vašeho úspěchu a musíte si dávat co největší pozor na každý tah, který učiníte, a na každé rozhodnutí, k němuž dospějete. S 171 neobvyklé myšlení, pohotové, rychlé, taktní a chápavé, charakterizuje vás agresivita bez urážek a instinktivní znalost společenského taktu. Se 123 se pojí netaktnost, potřeba kontroly jak v řeči, tak v chování, ale také dobrá jasná mysl schopná hloubky a nadhledu, ovšem když zvládnete svoji výbušnou povahu.

nahoru

Merkur v konjunkci s Jupiterem
    Máte dobrou, nesmírně čestnou duši s velkou dávkou houževnatosti, z níž se v Býku, Lvu, Štíru nebo Vodnáři vyvine značná tvrdohlavost, a v kterémkoli znamení z vás učiní člověka, který se nesnadno vzdává svých názorů. Pokud tyto názory obsahují náhled na právo a bezpráví, stojíte neochvějně na straně práva. Jste člověk, jemuž by se nikdo neodvážil nabídnout úplatek. Jste kritičtí, trochu puritánští a pravděpodobně budete působit v oblasti práva, vlády, politiky, kde vás vaše bezúhonnost a vysoké etické normy dovedou hodně daleko. Jste dobrý obchodník, optimisticky založený, ale i racionálně uvažující a schopný vůdčí práce; můžete být výborný, přesvědčivý a naléhavý prodejce čehokoli.
    Máte rádi dobré příběhy, především se 143 nebo 149, a pokud vás zrovna neovládá chmurná nálada, dokážete ocenit vtip, jehož terčem je kdokoli, klidně i vy sami, přestože berete svět i sami sebe dosti vážně. S tímto aspektem v horoskopu dodávají další aspekty s Merkurem zvýšenou důležitost. Pokud zde nejsou další aspekty s Merkurem, budou vaše duševní procesy prosté a přímé, bez složitosti nebo komplikovanosti postupujete od příčiny k účinku s obdivuhodnou přesností a málokdy se mýlíte.

nahoru

Merkur v konjunkci se Saturnem
    Máte hluboké, přesné a nadmíru vážné názory, které jsou důkladné až melancholické a nikdy frivolní nebo naivní. Znalosti jsou pro vás svaté. Zákon je zákon. Lpíte na kodexu norem, a to tak, jak ho chápete. Se 138 140 144 nebo 146 velmi vznešená duše schopná dosáhnout idealistických výšin i filozofické hloubky. Se 148 149 153 nebo154 mystické sklony, intuitivní, inspirativní, se záblesky hluboké moudrosti; možná ve vědě, náboženství nebo filozofii. Se 150 151 153 nebo 154 není narušena střízlivost tohoto aspektu; jste důkladní a pronikáte do jádra věcí, ale tato hloubka se v duševních procesech může proměnit ve lstivost a smysl pro morálku může být trochu zvrácený. S 195 nebo 196 vám hrozí nebezpečí melancholie. Rovněž se 100 104 nebo 118. Jste působivý mluvčí a logicky uvažující člověk, ať bojujete „na straně andělů nebo proti nim".
    Váš způsob řeči charakterizuje jistá síla a autorita, ústící téměř v pompéznost. Vy věci prostě neříkáte, vy je tvrdíte, a to silně zapůsobí na vaše posluchače, kteří by museli mít velmi silnou vůli, aby nepodlehli vaší subtilní logice. Dokážete odhadnout většinu lidí, a jelikož jste podezřívaví, zřídkakdy se necháte ošálit. Vy sami ale snadno dokážete svět ošálit. Nikdo by vám nikdy nedokázal prodat falešnou zlatou cihlu nebo neexistující ropné vrty, kdežto vám by se to mohlo podařit prodat.

nahoru

Merkur v konjunkci s Uranem
    Ostré, skvělé, kritické myšlení se silnou zálibou v mechanice. Pravděpodobně se vypracujete do úctyhodného a autoritativního postavení v oblasti kritiky, umění, mechaniky nebo elektrotechniky. Váš způsob řeči je dynamický a řízný, někdy trhaný, ale slova vycházejí s úsečnou rychlostí a nevysvětlitelným půvabem. V řeči nechodíte kolem horké kaše, také váš úsudek nese známky jisté objektivity, která odstraňuje osobní břitkost. Jste schopni značné objektivity v duševních procesech a uprostřed citového víru dokážete myslet rychle a s krajní logikou (pokud není kombinace se 105 nebo 119, kdy vás vaše emoce značně matou).
    Milujete konverzaci na úrovni, dobrou četbu i drama. Jste individualista a usilujete o realistické uspokojení své individuality. Jste neústupní, ale vážíte si názorů druhých, i když s nimi nesouhlasíte. Se 
152 nebo 154 vás zaplaví duševní zmatky; se 150 je vám blízká výbušnost a velmi úsečná řeč; se 138 nebo 144 máte umělecké sklony; se116 se pojí oslnivost; se 118 nebo 135 získáte moc díky vlastnímu úsilí.

nahoru

Merkur v konjunkci s Neptunem
    Máte citlivou duši, poddajnou, senzuální a romantickou. Hodně pro vás znamenají vůně a chutě a reagujete dobře na barvy, hudbu a parfémy stejně jako film ve fotoaparátu reaguje na světlo. Snažíte se vyjádřit to, co cítíte, protože je vám vrozená touha vyjadřovat krásu. Díky tomu píšete básně nebo skládáte hudbu a můžete dosáhnout značných úspěchů, pokud jsou přítomny buď 138 144 145 147 148 a 118 nebo 135. Nebezpečné sklony propadnout smyslnosti hrozí především se 105 106 119120 123 126 127 133 136 139 150 152 153 155 158 159 165 168 nebo 169 , a dokonce i s těmito aspekty duše zabíhá k živočišným myšlenkám a musí být přísně ovládána a hlídána. Tyto myšlenky mohou sahat od spirituálních a idealistických až po hrubé a bestiální a dotyk se zemí je většinou smíšen s velkou mírou idealismu.
    Toto je aspekt Pana, pozemského Boha, který navzdory svým kozlím kopytům hrál na flétnu ty nejéteričtější písně a získával tak srdce mnoha dívek. Tato smyslnost, ovládaná a řízená, vytváří umělecká díla, poezii a půvab, ale pokud jí dovolíte, aby se vymkla vaší kontrole, může celou vaši osobnost destruktivně ovládnout a zhypnotizovat. Měli byste se vyhýbat mysticismu, spiritualismu a čemukoli, co není logicky dokazatelné. Jakmile se budete přidržovat logiky a rozumu a budete se vyhýbat smyslnosti, bude vaše duše schopna mimořádných výkonů.

nahoru

Merkur v konjunkci s Plutem
    Fascinují vás záhady nebo bizarnost a vaše myšlení směřuje k hlubšímu pochopení tajemství života. Díky tomu jste přirozený badatel a student okultních věd, klasické vědy, psychologie i astrologie. Nespokojíte se s dogmaty nebo teoriemi, které stačí ostatním, protože hledáte svoji pravdu, uvědomění si svého místa ve vesmíru. Přestože jste od přírody tajnůstkáři, nic vám neposkytuje větší potěšení než zkoumat tajemství druhých lidí. Vaše rozhodnost vám pomáhá učit se dosti do hloubky nebo pronikat až na dno různých klípků. Máte dobré psychické schopnosti.

   nahoru

Merkur v sextilu nebo trigonu s Měsícem
     Toto je dobrý aspekt pro zdravý rozum, posiluje duševní zdraví a dodá vám sílu rychle a pohotově vstřebávat vědomosti. Jste zvídavý, dychtivý, inteligentní a schopný student, dobrý v konverzaci, vtipný ve vyjadřování, logický a rozumný. Máte jistou přizpůsobivost pro obchod, především pro prodej zboží. Můžete mít úspěch v některém z povolání, které podmiňují hlasové dispozice, například jako hlasatel v rozhlase. Jste zruční a dokážete pracovat rukama, i když raději používáte hlavu. Díky chytrosti budete mít obecně v životě úspěch bez příliš namáhavé práce, protože umíte dobře mluvit a dovedete prodat sebe i své výrobky, což vám0 hspace=49http://www.romanhynek.cz/astrologie/aspekty/104.htm title=/trfont size= usnadňuje cestu životem.
MERKUR V KVADRATUŘE NEBO OPOZICI S MARSEM

nahoru

Merkur v sextilu nebo trigonu s Venuší
     Tento aspekt dodává prakticky stejné vlastnosti jako 138 (Merkur v konjunkci s Venuší) jen s trochu menším důrazem. Projevuje se tentýž idealismus a rovněž tytéž sklony k umění, buď v oblasti tvorby, nebo jeho hodnocení. Přečtěte si 138, kde se dozvíte další podrobnosti. Kombinace, které dodávají umělecké nadání s tímto aspektem (144), jsou: 101 118 123 133 135 136 143 159 170 nebo 173 a možná 127, pokud je rovněž v kombinaci se 133 134 135 nebo 136.

nahoru

Merkur v sextilu nebo trigonu s Marsem
     Máte pohotové, rychlé myšlení se zájmem o vědecká fakta, která dobře chápete, ale je zde patrný i značný sklon k plýtvání duševní energií v důsledku nedostatečné rozhodnosti, zaměření a soustředěnosti. Pokud jiné faktory naznačují soustředění, pak mu tento aspekt ještě napomáhá, pokud ne, musíte bojovat se sklonem k povrchnosti. S 170 nebo 147 a 173 tento aspekt naznačuje schopnosti sochařské nebo rukodělné tvorby nebo uplatnění ve vědě (např. chirurgii, protože máte silné a šikovné prsty a ruce), a pokud jste vedeni silným záměrem, budete přímo zodpovědní za svůj úspěch. Stále je u vás přítomné pokušení vydělávat si na živobytí svým důvtipem. Pokud se budete držet určitého záměru, bude vaše cesta k úspěchu vydlážděna rychlostí, vnímavostí a rychlým chápáním detailů.

nahoru

Merkur v sextilu nebo trigonu s Jupiterem
     Absolvovali jste dobré vzdělání a neustále procvičované myšlení vám usnadňuje život. Jste spravedliví, čestní a trochu pyšní na své duševní výkony. Dychtíte zapůsobit na lidi svými znalostmi a jste velmi sebejistí. Kvůli tomu ale ještě nemusíte být příliš přesní, poskytujete informace většinou rozvláčnou formou, i když tím neztrácí na věrohodnosti. Značně filozofujete, uvažujete spíše v obecných než specifických pojmech a jste jen s obtížemi schopni držet se podrobností.
    Jste kritičtí - to může vyústit až v puritánství, ale v každém případě to přispívá k puritánské stránce vaší povahy. Máte sklony k akademickým profesím, protože vaše duševní zaměření je trochu filozofičtější a akademičtější než zaměření, které obvykle vede k obchodu. Pokud se náhodou dostanete k obchodním projektům, přispěje k úspěchu, když pohlédnete na svoje schopnosti v širších souvislostech, a vaše bezúhonnost bude oceňována a dočká se odměny. Stůjte nohama pevně na zemi, protože sklony k zabíhání do obecností mohou narušit váš smysl pro obchod.

nahoru

Merkur v sextilu nebo trigonu se Saturnem
     Tento aspekt podporuje intuitivní schopnosti, které zase podporují logické uvažování. Máte vyvážené myšlení, schopné velkého soustředění, pravděpodobně v kritické nebo vůdčí oblasti, pokud se v horoskopu neobjeví tvůrčí síly. Pravděpodobně budete mít pestré zájmy, protože jste přesní a důkladní, jste student i filozof a zajímáte se o velké myšlenky, stejně tak jako o praktickou každodenní rutinu, pro niž máte značné nadání. Dobře pronikáte do podstaty věcí a máte dobrou hlavu na obchody; nelze vás totiž jen tak snadno obalamutit. Jste nesmírně čestní a důvěryhodní, máte smysl pro povinnost a závazky. Tento aspekt dodá značnou rovnováhu celému horoskopu, protože vám dodá sílu ovládat a kontrolovat věci díky zralé logické analýze.

nahoru

Merkur v sextilu nebo trigonu s Uranem
     Přečtěte si paragraf 131. Jste rychlí, vynalézaví,. Duševní rozhled, záběr a šíře jsou stejné jako v tomto odstavci, přestože 148 nedodává stejnou fyzickou vitalitu. Jste rychlí, vynalézaví, tolerantní a máte pokrokové názory a myšlenky, které jste schopni uplatnit v praxi, a o nichž dokážete přesvědčit ostatní. S velkou pravděpodobností budete myšlenkový a názorový vůdce, ať se pohybujete v kterékoliv oblasti činností.

nahoru

 

nbsp;(Merkur v konjunkci s Venuší) jen s trochu menším důrazem. Projevuje se tentýž idealismus a rovněž tytéž sklony k umění, buď v oblasti tvorby, nebo jeho hodnocení. Přečtěte si4 width=http://www.romanhynek.cz/images/astro/trigon.gif style=

td background= nahoru

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář