Jdi na obsah Jdi na menu

ASPEKTY MARSU (2.díl)

1. 1. 2014

 Aspekty Marsu, znamení a domy, ve kterých je nebo kterým vládne, představují schopnost člověka aktivně se uplatňovat a podle nich je možno rozpoznat, zda bude tato činnost konstruktivní nebo destruktivní a na které životní oblasti bude působit. Je-li Mars v napjatých aspektech, tito lidé pak jednají příliš odvážně a ukvapeně, aniž by brali v úvahu případné důsledky. Poškozený Mars znamená nevrlost a prchlivost, možná i výbuchy vzteku a násilnost. Energie Marsu se proto musí svést do nějakých konstruktivních a racionálních mantinelů. Zde pomáhají příznivé aspekty Merkuru - dává mentální pochopení, Jupitera - dává altruistickou motivaci a Saturna - dává disciplínu. V horoskopu ženy ukazuje Mars typ muže, kterého by chtěla přitahovat. V horoskopu muže ukazuje na to, jak bude člověk využívat své mužnosti pro přitažlivé působení na ženy. Mars velmi souvisí s pudovou povahou člověka. Většina lidí je motivována svými potřebami. Jen u vysoce vyvinutých lidí motivuje jednání mentálně podložená síla vůle. 

http://katarin.uton.cz/astrologie-zapadni/zapadni-aspekty/

Mars v sextilu nebo trigonu s Měsícem
    Máte aktivní myšlení - ostré, rychlé, sarkastické - a výstižně se vyjadřujete. Máte agresivního ducha, který se může a nemusí projevit ve vašich činech, ale dodá křídla vašim plánům a rozlet vašim myšlenkám. Dobře ovládáte své vášně, které jsou silné, a používáte svůj hněv k dobrému účelu. Jste nebezpečný nepřítel, protože držíte svůj plamen vášně na uzdě a dokážete ho zaměřit přesně na cíl. Se 139 velmi skvělé myšlení; se 150 stejně skvělé, ale ne tolik uspořádané; je pro vás typický rovněž sarkastický způsob vyjadřování. V horoskopu mužů tento aspekt dodává agresivní ženu, možná „štěknu", která se k němu nicméně hodí, protože ho stimuluje k jednání, i když ho dokáže pěkně pozlobit.

nahoru

Mars v sextilu nebo trigonu se Sluncem
     Máte nesmírnou fyzickou vitalitu a příliš neváháte ji používat. Jste ustavičně v pohybu. Vaše cíle a záměry, když jsou přímé, jasné a podpořené dobrou tělesnou kondicí, vás dovedou k úspěchu. Jste energičtí, útoční a agresivní, víte, kde jste a kam směřujete. Méně energické duše unavujete rychlostí a ustavičností své aktivity, protože jste zdánlivě neúnavní a dokážete držet krok s těmi nejsilnějšími, co se vytrvalosti týče.
    Jelikož na tomto světě úspěch v materiálním pojetí do značné míry závisí na tělesné vitalitě, máte obrovskou výhodu oproti svým konkurentům. Jste rodilý vůdce, ani ne tak myšlenkami, jako spíše činy (pokud není silný Merkur), a často si jako obor činnosti vyberete armádu nebo námořnictvo, kde rychle získáte postavení i autoritu, nebo si zvolíte obchod, kde také dlouho nezůstanete v podřízeném postavení. Fascinujete lidi a oni vám přirozeně otevírají dveře. Pokud se toto postavení vyskytne se silnými intelektuálními a kreativními sklony, jako se 118 138 141 142 143 nebo 152, jste myšlenkovým vůdcem a silnou osobností.

nahoru

Mars v sextilu nebo trigonu s Merkurem
     Máte pohotové, rychlé myšlení se zájmem o vědecká fakta, která dobře chápete, ale je zde patrný i značný sklon k plýtvání duševní energií v důsledku nedostatečné rozhodnosti, zaměření a soustředěnosti. Pokud jiné faktory naznačují soustředění, pak mu tento aspekt ještě napomáhá, pokud ne, musíte bojovat se sklonem k povrchnosti. S 170 nebo 147 a 173 tento aspekt naznačuje schopnosti sochařské nebo rukodělné tvorby nebo uplatnění ve vědě (např. chirurgii, protože máte silné a šikovné prsty a ruce), a pokud jste vedeni silným záměrem, budete přímo zodpovědní za svůj úspěch. Stále je u vás přítomné pokušení vydělávat si na živobytí svým důvtipem. Pokud se budete držet určitého záměru, bude vaše cesta k úspěchu vydlážděna rychlostí, vnímavostí a rychlým chápáním detailů.

nahoru

Mars v sextilu nebo trigonu s Venuší
     Silná atraktivní osobnost s notnou dávkou žádoucí sexuální přitažlivosti, intenzivní bez nestálosti a citově spolehlivá. Pravděpodobně uzavřete dobrý sňatek s ohledem na finance a rovněž si umíte dost vydělat, kdybyste to potřebovali. Bez zábran utrácíte, především za potěšení nebo za parádu. Máte materiální výhody díky rodičům, pravděpodobně od nich nebo od někoho jiného z rodiny něco zdědíte. Peníze jsou pro vás důležité. Jste materialista a vaše ideály jsou značně pozemské. Jste vášniví spíše než romantičtí, i když pokud naznačují romantičnost jiné konfigurace, propůjčí toto postavení vitalitu a realismus tomu, co by jinak zůstávalo jen mlhavou filozofií. Nikdy nebudete mít nouzi o milence a vždycky budete populární, společenský vůdce, neustále obklopený lidmi - a bude se vám to líbit!

nahoru

Mars v sextilu nebo trigonu s Jupiterem
     Toto je jeden z aspektů naznačujících bohatství, buď zděděné, nebo získané vlastním přičiněním, nebo obojí. Často vás potká výhodný sňatek, především se 102 nebo103 v horoskopu mužů, nebo 123 124 či 129 v horoskopu žen. Značná odvaha přináší příjmy a jistotu. Toto není aspekt šetření a hromadění peněz, protože materiálně se pouštíte do velkorysých věcí. Jste tak trochu hazardní hráč, ochotný riskovat ve hře všechno. Máte značné štěstí, které může ovlivňovat vaši ochotu riskovat. Obchodní instinkty jsou zdravé. Máte solidní finanční základnu a jste schopni k ní stále přidávat. Blahopřejeme!

nahoru

Mars v sextilu nebo trigonu se Saturnem
     Jste budovatel ochotný začít na dně kariéry a vypracovat se postupně až na vrchol. Na konstrukci, kterou budujete, není nic chatrného. To z vás činí skutečného architekta nebo obrazně řečeno architekta vlastního osudu, který spřádá plány daleko dopředu a rozumně pracuje na jejich naplnění. Odvaha a zdrženlivost, agresivita a takt jsou u vás ve vzácné rovnováze. Víte, kdy bojovat a kdy se dát na útěk, kdy prosazovat své záležitosti a kdy vyčkávat. Vaší velkou předností je smysl pro rovnováhu a proporce. Máte výborný úsudek a vždy víte, kam jdete a jak bude každá cihla a cihlička zapadat do konečného produktu. Pokud je navíc přítomen některý aspekt soustředění (102 118  123 133 nebo 135), je zde patrná nesmírná vnitřní hnací síla a vždy je vám jasný cíl. S 170 172 173 182 nebo 185 vzejde materiální blahobyt z pečlivě vypracovaných plánů a snadno se může dostavit velká moc a bohatství.
    Toto je jeden z nejlepších aspektů ze všech (kromě aspektů se Sluncem a Měsícem) kvůli sebejistotě, pokroku a úspěchům, jejichž míra bude záviset na dalších indikacích. Ale určitě byste nenašli aspekt, který by vám lépe zajistil, že vaše energie najde konstruktivní a úspěšnou podobu.

nahoru

Mars v sextilu nebo trigonu s Uranem
     Jste vynalézaví a máte sklony k mechanice, přičemž se 139 142 nebo 153 budete pravděpodobně mechanický génius. Elektřina, železnice, ocel, železo, kov a mechanika všeho druhu jsou přirozené oblasti vaší činnosti a vaše vysoce originální myšlení bude nacházet nové způsoby využití a kombinací ve spojení s tím vším. Po čistě rozumové stránce jste kritičtí a analytičtí, spíše chladní, objektivní a neosobní než citoví. Milujete rychlost, a tak budete řídit auta, letadla nebo rychlé čluny krkolomnou rychlostí. Hazardujete s bezpečností, s financemi i nápady a dokážete vsadit všechno na schéma nebo plán, o jehož úspěchu jste přesvědčeni.

nahoru

Mars v sextilu nebo trigonu s Neptunem
     Máte výraznou osobní přitažlivost. Snadno se vám naskýtají nejrůznější příležitosti. Máte trochu mystickou, spirituální nebo náboženskou povahu, také jistou pověrčivost a víru ve své vnitřní síly. To často doprovází víra v křesťanskou nauku nebo filozofie, které se zabývají duchovními silami. Toto není aspekt, který by byl sám o sobě příliš významný, ale zabarvuje vaši osobnost a zostřuje vaše estetické a umělecké cítění. Ovládáte lidi tím, že je okouzlujete. Mírně hypnotická síla, kterou si možná ani neuvědomujete, vám pomáhá ve všech vztazích. Dosti se spoléháte na instinkty, především vůči lidem. Pokud je tento aspekt doprovázen silnými a rozumný height=table1mi duševními tendencemi, možná si ani nebudete uvědomovat jeho působení, ale můžete si být jisti, že je zodpovědný za rychlost vašeho chápání, logiku a celkovou duševní bystrost. Trochu usnadňuje průběh citových záležitostí, je spíše pasivním než aktivním spojencem úspěchů ve všech oblastech.

nahoru

Mars v sextilu nebo trigonu s Plutem
     Pracujete zřejmě jako detektiv nebo badatel, ať již doslova, nebo pomyslně, soustředěně tedy sledujete myšlenku nebo určitý záměr, dokud neproniknete až k samotné podstatě. Možná příliš rychle nezareagujete a někdy vůbec nejednáte, důležitá je pro vás totiž účinnost a efektivnost. Pokud někdo dokáže najít nejkratší vzdálenost mezi dvěma body, jste to právě vy. To neznamená, že byste byli líní, je to způsobeno tím, že nechcete plýtvat časem, energií nebo vzácnými zdroji.

   nahoru

Mars v kvadratuře nebo opozici s Měsícem
     Pustili jste se do života spinou vervou, jste totiž přímo zosobněná energie, inteligence, a dokonce skvělost, protože toto je aspekt dítěte, které je v útlém věku formování osobnosti považováno za génia. Vaše mysl byla odjakživa hbitá, schopná, pohotová, výmluvná a obdivuhodně přijímala a vydávala znalosti, takže jste byli radostí pro rodiče i učitele a všichni očekávali, že v životě dosáhnete pozoruhodných výkonů. V mnoha směrech jste byli v mládí předčasně vyzrálí a i později v životě vás doprovází výjimečné duševní schopnosti a velké možnosti. Vaše mysl je spíše analytická a vědecká než umělecká a tvůrčí, a přestože je ve vás mocná potřeba tvořit, tvůrčí nadání obvykle v této konfiguraci není přítomno. Vaší silnou stránkou je cokoli, co vyžaduje znalosti, faktickou píli, technickou zručnost nebo kritické chápání, a v těchto oblastech můžete dospět daleko. Ve vědě, matematice, kritice nebo technice je vaše myšlení neocenitelné, nezávislost a originálnost vašich myšlenkových procesů vám umožňuje propracovat se kupředu.
     V tomto aspektu se zračí jisté nebezpečí, že po odeznění první jiskry mládí se nějakým nenápadným a nevysvětlitelným způsobem vytratí a rozplyne nutkavá potřeba zlepšovat se a zdokonalovat. Pokud není kombinace se 135 141 147 nebo 152 může vás ovládnout jistá duševní netečnost, která omezuje výkonnost. Je totiž nutná nesmírná síla vůle, aby dovedla slibnost tohoto aspektu k rozkvětu. Je zde patrný sklon k vnitřnímu uvolnění s intimní znalostí vlastní hodnoty, která vám dodává klid, ale přitom zapomínáte, že hodnota není k ničemu, pokud se neprojeví v činech.
     Toto je rovněž postavení velkého nervového napětí, takového, jaké se klasicky předpokládá u géniů. Můžete být sužováni touhou hledat únik z tohoto napětí v nejrůznějších uklidňujících prostředcích - buď prostě budete snít s otevřenýma očima, budete se vznášet v představách, čím byste mohli být, čím jste byli, nebo čím budete, anebo v konkrétních únicích od reality, což je mnohem nebezpečnější. Alkohol je doslova jed, ať už proto, že ohrožuje váš trávicí trakt nebo váš psychický, mentální a nervový stav. Stejně tak byste se měli vyhýbat užívání drog nebo sedativ silnějších než aspirin, raději se snažte hledat řešení svého nervového napětí v konstruktivnějších prostředcích.
     Měli byste se věnovat relaxaci. Hodně spěte a snažte se mírnit stres, ať už ve svém nitru, nebo vnějších podmínkách. Máte nesmírné možnosti - možná dokonce geniální - a dlužíte sami sobě i ostatním to, abyste je co nejlépe využili.
     Se 139 141 142 nebo 143 mimořádné myšlení, schopné dosáhnout jakýchkoli výšin; se 138 a 139 pozoruhodná kombinace současně vědeckého a uměleckého nadání; se Sluncem v Blížencích, Váhách nebo Vodnáři se zračí genialita; s 170 se pojí finanční genialita; s 171 genialita politická.

nahoru

Mars v kvadratuře nebo opozici se Sluncem
      Energie je klíčovým rysem vaší povahy. Máte v sobě jakousi vibrující intenzitu, která je-li směrována a ovládána 118 122 nebo 123, z vás činí zdatného a silného člověka v cestě za nějakým pevně stanoveným cílem. Bez těchto kombinací je vaše energie sice stejně intenzivní, ale cíl už nemáte tak pevně stanovený a máte sklony mrhání energií na nervozitu, na citové a smyslové podružnosti.
     Vaše vášnivá povaha je v každém případě silná - láska, zloba, nenávist, strach - všechny tyto emoce vás mohou notně ovládat, a pokud nemáte silnou vůli, mohou na vás působit velmi destruktivně. Můžete upadat do záchvatů zuřivosti, bezhlavě propadat lásce nebo se oddávat nenávisti s takovou horlivostí, až je to téměř obdivuhodné, ale současně vás to až příliš stravuje. Váš přístup k věcem, faktům a lidem je přísně osobní - projevujete jen malou schopnost nadhledu a objektivity a vaše názory zcela závisí na stavu vašich emocí nebo na způsobu, jakým s vámi ostatní jednají, a také závisí na stavu vašeho současného soukromého života. Proto můžete být trochu malicherní, když jsou vaše city zraněny, nebo jste smutní či uražení, nedokážete se na věci podívat z širšího hlediska a můžete být pomsty chtiví, chovat zášť a snaživě usilovat o „vyrovnání". Mars je velký mstitel a vy se budete vždy nějakým způsobem snažit pomstít tomu, kdo vás urazil.
    Se 122 124 129 138 140 nebo 156 je vaše myšlení trochu odosobněné, ale základní rysy v každém případě zůstávají. V horoskopu mužů to z vás vytváří bojovníka, který se snadno rozvzteklí a je dosti nebezpečným protivníkem. Bojuje jako býk zahnaný do kouta a velmi často vyhrává. V horoskopu ženy není svárlivost tak velká, i když pod povrchovým klidem to vře a pravděpodobně se zde citově projevuje psychický problém kvůli otci, poněkud pošramocené zdraví nebo potíže s manželem. Žena s tímto aspektem je velmi často hlavou rodiny a ne vždy tuto dominanci prosazuje ohleduplně. Dokáže přimět muže, aby ji poslouchali, což se jim většinou zřejmě líbí.

nahoru

Mars v kvadratuře nebo opozici s Merkurem
     Máte bystré, vědecky pronikavé myšlení a ostrý jazyk. Dokážete říkat sarkastické věci a také je říkáte. Neberete si žádné servítky. Navzdory vynikajícímu myšlení se u vás možná nerozvine intelektuální nadání, protože máte sklon k ukvapeným závěrům, a pokud není kombinace se 118 135 nebo 141, zřejmě nepronikáte příliš hluboko pod povrch čehokoli, co vyžaduje tvrdou práci. Tam, kde je na místě intuitivní pochopení a bystrost, okamžitě proniknete k jádru věci. Nemáte příliš racionální úsudek. V obchodě potřebujete dohled a neustálé usměrňování. Vrháte se do všeho rovnýma nohama a teprve potom si uvědomíte, do jaké hloubky jste vlastně skočili.
    Se 143 nebo 154 se zračí mazanost; se 141 nebo 152 je zjevná podpora důkladnosti, zvýšená lstivost - což se může časem projevit jako bumerang. Se 152 153 nebo154 je vaše mysl vyváženější a vyrovnanější, ale pravidelné indiskrétnosti vám způsobují problémy; se 138 je zjevná dosti tvrdá a vypočítavá citová povaha, intenzivní, ale obezřetná. S tímto postavením se pojí také ostrá podezíravost. Znáte své vlastní duševní pochody a předpokládáte je i u druhých. Byli byste dobrý detektiv, který vycítí všechny úhybné manévry, které na něho padouši použijí.

nahoru

Mars v kvadratuře nebo opozici s Venuší
     Tento aspekt posiluje vaše city a vášně a někdy během života vám přinese bouřlivé zkušenosti v lásce a sexu. Dodává vašemu milostnému životu nádech harmonie a neobvyklosti a vám osobně tvrdohlavost a nezávislost. S 157 nebo 167 hrozí nebezpečí psychopatické nezávislosti v sexuálních záležitostech v důsledku nějaké skličující zkušenosti. S 156 nebo 166 nadměrně rozpínavá sexuální povaha. S 158 159 168 nebo 169 vedete nekonvenční a bouřlivý sexuální život. Jste výbušní, a pokud nejsou rozumové vlastnosti výrazně silné, nebo se 106 115 120 128 136 137 143 nebo 154, tak vás tento aspekt dovede do vážných problémů v důsledku nesprávného nasměrování vášnivé a smyslné povahy. Jestliže jsou duševní kvality silné, zvyšuje tento aspekt romantičnost a dodává vaší povaze smyslné rysy. Inklinuje rovněž k finanční extravagantnosti v záležitostech požitků, oblékání a vybavení domova. Ve vaší osobnosti je skryta značná dávka pikantnosti. Jste přitažliví a milujete společnost i požitky, nemáte v sobě falešný stud. Máte rádi dobrodružné historky a ne vždy jsou to příběhy z nedělní školy.

nahoru

Mars v kvadratuře nebo opozici s Jupiterem
    Jste hráč a hrajete s velkými částkami - haléřové sázky nejsou nic pro vás. Ale hazardní hry jsou nebezpečné a nakonec vyhrajete méně, než prohrajete. Ve finančních ani jiných záležitostech nevíte, kdy máte dost. Nadšení a značná vitalita vás optimisticky unášejí vpřed, dokud vaše štěstí nezmizí a dokud se neocitnete zpět za startovní čárou. To z vás činí nebezpečného partnera v obchodních záležitostech, protože jste ochotni neustále riskovat. Musíte se ve všem učit umírněnosti.
    Především potřebujete ovládání a nasměrování energie a nadšení, protože máte výrazné schopnosti a bujnou fantazii, a pokud je drží na uzdě nějaký aspekt soustředění a řízení jako například 118 124 nebo 135, dojdete daleko. V horoskopu žen jsou naznačeny obtíže kvůli mužům. Zaměstnavatelé nebudou využívat vašich schopností a muži vám budou působit ztráty nebo obtíže. Pokud nejste extravagantní vy sama, pak jsou takoví muži ve vašem životě. Emocionálně je toto postavení trochu hektické, se sklony k extravagantnosti a odvážným citům, podobně je tomu v obchodních projektech.

nahoru

Mars v kvadratuře nebo opozici se Saturnem
    Toto je aspekt špatného úsudku, navíc zvlášť záludné formy špatného úsudku, kvůli které se může celá léta zdát, že „slavíte úspěch", dokud nahromaděné trhliny ve vašem životě nezpůsobí pád celé struktury vaší existence. Pokud máte ve svém horoskopu tento aspekt, uděláte dobře, když si teď hned sednete a uděláte si důkladnou analýzu dosavadního života, svého postavení a jistot, abyste zjistili, zda nežijete ve velkém klamu - klamu týkajícího se buď vašich schopností, nebo podstaty světa. Někde děláte zásadní chybu v hodnocení svých schopností nebo rozsahu svých jistot.
    Pokud vaše aspekty Slunce a Měsíce nebo jiné aspekty naznačují výrazné vůdčí sklony, bude tento aspekt zvyšovat vůdčí talent, učiní z vás arogantního, dynamického, energického a přitažlivého člověka schopného ovládat druhé, čímž jim často ublížíte, ale bohužel s těmi nejlepšími úmysly. Pokud budete své záležitosti prosazovat příliš tvrdě, příliš rozsáhle a příliš rychle, vyšplháte s financemi na příliš vysokou větev a příliš pozdě zjistíte, že pod vámi praská. Toto je aspekt hazardérů, kteří za sebou pálí mosty, protože jsou si arogantně jisti svým štěstím a neomylností, dokud příliš pozdě nezjistí, že jejich stavba je domeček z karet.
    V mládí jste měli značnou zodpovědnost nebo jste v útlém věku začali pracovat, předčasně jste vyspěli buď v duševních, nebo materiálních sférách. Vybudovali jste si neobyčejně velkou víru ve vlastní schopnosti. Nebezpečí spočívá v tom, že ženete své štěstí mimo bezpečnou oblast, že v obchodě nebo spekulacích nebo akademické činnosti příliš uvěříte svým schopnostem a dočkáte se tvrdého pádu.
    Toto je aspekt získaného a ztraceného bohatství - během tří generací - nebo také během jedné jediné; je to aspekt arogantních vládců nad lidmi nebo penězi, jejichž hvězdy vyjdou a zapadnou během jediného života. Pokud máte tento aspekt, měli byste sklízet dobro a vyhýbat se zlu, až se zastavíte na vrcholu svého štěstí, a nesnažte se jít dál; ovšem hypnotický vliv tohoto aspektu takovou zdrženlivost ztěžuje, i když ji přímo neznemožňuje. Musíte být umírnění a spokojit se s výhrou a nečekat, jak padnou kostky při dalším vrhu.
    Pokud aspekt Slunce a Měsíce nebo jiné aspekty ukazují nevůdčí sklony, dodá vám tento aspekt jistý komplex méněcennosti, který vás dovede pod nadvládu starších lidí. Obecně zpomalí váš vývoj, dodá vám nerozhodnost a příliš velkou ochotu přijímat rady a vedení. Pravděpodobně budete zneužíváni, budete žít s pravidelnými a depresivními výbuchy vzpurného temperamentu, které vás budou jen unavovat a ničeho tím nedosáhnete. Usilujete o rozhodnutí tím, že necháváte své myšlenky dlouho nerozhodně bloudit, aniž byste se skutečně soustředili na fakta a čísla, a nakonec z pouhé netrpělivosti přikročíte k rozhodnutí, které nemusí mít žádný vztah k faktům nebo vašim dosavadním úvahám.
    Dominance druhých, odpovědnost v útlém věku a jistý vzdor vůči autoritám vám způsobí obtíže s orientací ve světě. Nic z toho ovšem není předurčeno osudem a potíže můžete překonat získáním nezávislosti v mládí, filozofickým postojem vůči povinnostem, jimž se nelze vyhnout, a rozhodnutím nenechat se zneužívat, nebo také přísnou sebeanalýzou, s jejíž pomocí proniknete až ke kořenům své nerozhodnosti, a pokud bude třeba, změníte prostředí i zaměstnání, abyste objevili faktory, které vás vyčerpávají.
    V kterémkoli z výše uvedených případů byste si měli dávat pozor na finance, především vzhledem k náhlým ztrátám způsobeným špatným úsudkem v obchodních záležitostech, a citovou povahu je třeba pečlivě hlídat před pronikáním nebezpečných faktorů, které vyvolají psychické předsudky v mezilidských vztazích. V horoskopu ženy to obvykle znamená nešváry mezi manželem a otcem nebo manželem a bratrem nebo manželem a syny - nebo mezi všemi. Taková žena se často musí postavit otci, aby se vůbec vdala, nebo setřást závazek, kterým se ji někdo snaží spoutat. V horoskopu muže zde není speciální vliv na manželku nebo manželství, pokud není kombinace se 102 104 116 nebo 118, kdy bude mít pravděpodobně chatrné zdraví. Ať ovšem existují, nebo neexistují jiné faktory, je třeba si dávat pozor na nesprávný úsudek, a musíte se ze všech sil snažit přísně analyzovat vše, co děláte, z čistě racionálního, logického a neemocionálního hlediska.
    S 
155 157 165 nebo 167 problémy v důsledku milostných záležitostí a nebezpečí hluboce zakořeněných citových předsudků v lásce. Se 102 104 170 178 nebo 182získaný a ztracený majetek, buď zrozencem samým, nebo někým, kdo mu ho odkázal. Se 139 břitká a bystrá mysl - ostatní by si na vás měli dávat pozor při obchodních jednáních! Jste dobří! Ale měli byste si dávat pozor i sami na sebe - časem byste mohli být příliš dobří! Se 123 nebo 125 je zjevná prudká výbušnost.

nahoru

Mars v kvadratuře nebo opozici s Uranem
    Výbušnost! Toto je výrazný aspekt výbušné a zdánlivě nezvladatelné povahy, které je třeba nasadit uzdu, než s sebou strhne celou osobnost. Obzvlášť ničivý je s 179nebo 181, když vztek ovládne vaši bytost. Zlost povede k vážným citovým a psychickým poruchám, pokud se ji nenaučíte ovládat. Rovněž má sklony k narušování struktur vašich plánů, k vytváření náhlých a nepřekonatelných překážek a k podrývání toho, co se snažíte vybudovat. Musíte velmi pečlivě zkoumat základy svých plánů, svých emocí a vztahů s lidmi, abyste se ujistili, že je neohrožují zásadní teoretické nebo praktické trhliny. Máte nezávislého ducha - příliš nezávislého. Prudká a netaktní řeč vám způsobuje hodně obtíží. Toto postavení s sebou rovněž nese pravděpodobnost nehod, držte se proto raději dál od letadel, rychlých člunů, závodních aut a vozíků horské dráhy. Milujete rychlost a jste velmi odvážní - nepřežeňte to!

nahoru

Mars v kvadratuře nebo opozici s Neptunem
    Tento aspekt doprovází spirituální myšlení a spirituální vůdcovství a nachází se u vůdčích osobností církve a okultních organizací; občas rovněž u význačných vojenských velitelů, kteří mají neobvykle magickou moc nad lidmi. Dodává vám spirituální pochopení pozemských věcí a praktický pohled na představy o nebi. Uvědomujete si oba světy, které pro vás nejsou oddělenými veličinami, nýbrž souvisejícími a integrovanými částmi téhož celku. Proto tento spirituálně praktický přístup dodává vaší osobnosti v silně vůdčích horoskopech auru autentičnosti a božského práva. Hovoříte „nikoli jako zákonníci a farizejští, nýbrž jako někdo, kdo má autoritu", a vzbuzujete posvátnou hrůzu v těch, kteří s vámi přicházejí do styku. Ať váš horoskop naznačuje jakékoli možnosti, tento aspekt mu propůjčí mocnou sílu a dodá vám neocenitelnou moc nad myšlením a srdci lidí.

nahoru

Mars v kvadratuře nebo opozici s Plutem
     Nějak vám uniká energie. Ještě jste se nenaučili instinktivně vycítit, kdy se máte zastavit, a proto se vyčerpáváte ustavičným sledováním svých cílů. Vaše činy charakterizuje jistá bezohlednost, když se vám ostatní snaží odporovat. Když narazíte na překážku, pravděpodobně ji silou vůle odstraníte z cesty, aniž byste uvažovali o druhých lidech nebo o důsledcích svého jednání. V práci ani doma neočekávejte, že budou druzí držet krok s vaším zběsilým tempem. Vytrvalost a důslednost vám přinese větší úspěch než náhlé výbuchy frenetické energie.
zdroj:
http://www.romanhynek.cz/astrologie/aspekty/astr_asp_mars.htm

17%/font

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář