Jdi na obsah Jdi na menu

ASPEKTY MARSU (1.díl)

1. 12. 2013

Aspekty Marsu, znamení a domy, ve kterých je nebo kterým vládne, představují schopnost člověka aktivně se uplatňovat a podle nich je možno rozpoznat, zda bude tato činnost konstruktivní nebo destruktivní a na které životní oblasti bude působit. Je-li Mars v napjatých aspektech, tito lidé pak jednají příliš odvážně a ukvapeně, aniž by brali v úvahu případné důsledky. Poškozený Mars znamená nevrlost a prchlivost, možná i výbuchy vzteku a násilnost. Energie Marsu se proto musí svést do nějakých konstruktivních a racionálních mantinelů. Zde pomáhají příznivé aspekty Merkuru - dává mentální pochopení, Jupitera - dává altruistickou motivaci a Saturna - dává disciplínu. V horoskopu ženy ukazuje Mars typ muže, kterého by chtěla přitahovat. V horoskopu muže ukazuje na to, jak bude člověk využívat své mužnosti pro přitažlivé působení na ženy. Mars velmi souvisí s pudovou povahou člověka. Většina lidí je motivována svými potřebami. Jen u vysoce vyvinutých lidí motivuje jednání mentálně podložená síla vůle. 

 

Mars v konjunkci s Měsícem
         S trochou štěstí vám tento aspekt propůjčí autoritu, moc a přiměřené finanční ocenění. Jeho materiální požitky fungují lépe v horoskopu mužů. U žen dodává velký šarm, přitažlivost a umělecké schopnosti, ale nevyvolává ono veřejné uznání jako u mužů. V každém případě dodává velkou nezávislost ducha, která je často výsledkem omezování rozletu v mládí. Toto omezování probíhalo buď doma u rodičů, nebo jako důsledek nějaké choroby, která ve vás zanechala touhu uspět za každou cenu. Tato touha je kompenzace fyzické slabosti nebo určitého komplexu méněcennosti. Máte rychlé, pohotové a působivé myšlení a víte, jak jednat s jednotlivci i velkými skupinami lidí. Jste bojovník a obávaný nepřítel.
    V horoskopu ženy jsou svárlivé sklony méně výrazné po odchodu od rodičů - do té doby se projevují třenice mezi děvčetem a matkou, později se vyvinou v umělecké nebo hudební schopnosti a s 
155 170 nebo 173 se můžete stát významná tvůrčí umělkyně. Sexuální sklony jsou výrazné a vyžadují vedení a ovládání, zatímco s 179 hrozí nebezpečí neurózy kvůli potlačování a podivným konfliktním představám o lásce.
    V horoskopu mužů, se 135135, je zajištěna politická a obchodní moc; tato kombinace 102 a 135 zplodila například celou řadu prezidentů Spojených států a dalších veřejně činných, či jinak významných osobností. Zde se takt, sebejistota a rozhodnost spojuje s duševní dynamičností a energií a rozhodná ctižádost bývá obvykle odměněna vynikajícím uznáním a úspěchem.
    S 
155 160 170 174 nebo 175 pravděpodobnost zděděného bohatství nebo postavení, z něhož lze čerpat další bohatství. Se 115 nestálá povaha v lásce, extravagantnost a kvůli tomu hrozí nebezpečí utrpení; rovněž s 157 158 159  167 168 nebo 169. S 181 náboženské a mystické sklony, které obvykle vedou k nějakému autoritativnímu postavení v církvi nebo v okultních vědách.

nahoru

Mars v konjunkci se Sluncem
    Malí chlapci a děvčátka s tímto aspektem jsou obvykle pověstní jako „drzé děti" a s velkou pravděpodobností to nikdy nepřekonají. Vyznačujete se jistou odvahou, pohotově říkáte své mínění a nejste příliš taktní. Neznáte význam slova strach, ani v tělesném, ani v psychickém slova smyslu. Zaútočili byste holýma rukama na lva, nebo byste si troufli diskutovat o právní záležitosti na půdě Nejvyššího soudu se stejnou až agresivní vírou ve vlastní schopnosti. To je obdivuhodné, ale není to vždycky rozumné. Utrpíte hodně porážek, verbálních i jiných, v důsledku nemoudré volby protivníků, a po celý život si budete muset dávat pozor, abyste se nesnažili prorazit zeď hlavou. Jste dítě, které se nevzdává, i když je pod tvrdým tlakem okolností.
    S Měsícem ve Štíru nebo v Beranu nebo se 102 116 134 136 139 nebo 150 jsou tyto rysy nebezpečně zvýrazněny, takže jste neustále v centru sporů a svárů. S Měsícem v Býku, Panně nebo v Kozorohu nebo se 118 129 130 141 nebo 152 je vaše agresivita velmi zmírněna a díky vlastnímu úsilí vám sebedůvěra a odvaha přinese úspěch. S 178 179 nebo 180 vás provázejí destruktivní spory, smělost vás povznese a pak zase svrhne dolů, materiálně i duševně. V každém případě musíte krotit svoji agresivitu, která může sahat od pouhé domýšlivosti až ke skutečné egománii.
    Máte nesmírnou duševní i tělesnou energii. Je zlé, jestliže se vaše schopnosti deformují kvůli svárům, nebo se vaše síly rozmělňují ve výbušnosti. Sebekontrola by měla být vaším ustavičným cílem v osobních i obchodních záležitostech, a když jste v pokušení udělat nebo říct něco smělého, měli byste si neustále připomínat, že „jen blázni se vrhají tam, kam se andělé bojí vstoupit". Vaše výrazná osobnost a rychlé myšlení vás dovedou daleko, ovšem pokud se naučíte překonávat zvláštnosti své povahy. V horoskopu žen to obvykle přináší problémy s muži. Pokud se oženíte se ženou s tímto aspektem, počítejte s tím, že bude dominantní hlavou rodiny.

nahoru

Mars v konjunkci s Merkurem
    Máte rychlé, skvělé myšlení, ostrý, pronikavý pohled a talent pochopit matematické a vědecké spletitosti. Rovněž máte úsečný způsob řeči, nepoznamenány diplomacií. Zajímají vás fakta, nikoli spekulace; říkáte své mínění pěkně nahlas, a tím si můžete způsobovat potíže. Jste svárliví, rádi se hádáte. Rychlé chápání vám snadno otevírá dveře k vědomostem, ale pokud zde není kombinace se 118 135 138 140 141 144 146 147 148 nebo 149, může být vaše učení jen povrchní. S některým z těchto aspektů se vaše myšlení plynule a velmi slibně rozvíjí, a pokud není kombinace se 116 153 nebo 154, můžete dojít daleko. Pokud je zde tato kombinace patrná, je počáteční slibnost nahlodána zmatkem a bláhovými činy.
    Se 116 si pečlivě přečtěte příslušný odstavec, protože v něm najdete celý problém svého života. Se 152 153 154 nebo 191 vážné chyby v úsudku rozbijí ve chvilce základy vašeho úspěchu a musíte si dávat co největší pozor na každý tah, který učiníte, a na každé rozhodnutí, k němuž dospějete. S 171 neobvyklé myšlení, pohotové, rychlé, taktní a chápavé, charakterizuje vás agresivita bez urážek a instinktivní znalost společenského taktu. Se 123 se pojí netaktnost, potřeba kontroly jak v řeči, tak v chování, ale také dobrá jasná mysl schopná hloubky a nadhledu, ovšem když zvládnete svoji výbušnou povahu.

nahoru

Mars v konjunkci s Venuší
    Jste nesmírně přitažliví pro druhé pohlaví. Toto je postavení těch, kteří mají kouzlo osobnosti. Druzí ho mají také, ale vy ho máte v nesmírně přitažlivé formě a nikdo vám ho nemůže vzít. Máte rovněž štěstí ve finančních záležitostech, i když rádi utrácíte peníze a možná ne vždy zrovna prakticky. Zdá se, že jste chráněni před nouzí navzdory skutečnosti, že vám peníze prokluzují mezi prsty.
    V milostných záležitostech jste citliví, i když v sobě máte jistý tvrdý rys, který může dovádět milence a vaše obdivovatele k zoufalství. Uvědomujete si své schopnosti a neváháte je využít. Toužíte po obdivu, vzrušení, pochlebování, a především potřebujete oddanost jedné osoby - to znamená pokaždé jedné; nejste totiž stálí v přísném smyslu tohoto slova. Možná se považujete za vzor oddanosti a věrnosti, ale to vám nezabrání ve flirtování, když na to máte náladu.
    Toto je výborné postavení pro jednání s velkými skupinami lidí a pro uměleckou práci jakéhokoli druhu. Ve vašem způsobu vyjadřování je jistá ohnivost, která dokáže zaujmout fantazii publika. Vaše přitažlivost může mít za příznivých podmínek velmi rozsáhlý vliv. Na druhé straně vám vaše city pravděpodobně budou působit problémy a značný žal. To platí obzvlášť s 
167. Dlouho vás tíží brzké zklamání v nějaké milostné záležitosti a nedovoluje vám těšit se z obdivu, kterého se vám dostává. Musíte si dávat pozor, aby vás trochu nedospělý postoj k lásce nepronásledoval až do zralého věku. Jste jedním z těch, kteří jsou stále mladiství -jen si dejte pozor, abyste nebyli stále dětinští!
    S 
158 nebo 172 se pojí nekonvenční povaha, podivné a neobvyklé představy o lásce. S 159 nebo 173 rovněž, ale navíc jste velmi citliví, s téměř mystickým a uctivým postojem k lásce. V každém případě váš milostný život pravděpodobně začal velmi brzy - až neuvěřitelně brzy - a zřejmě bude pokračovat až do vysokého věku, jak napsal Shakespeare: „Nemůže zvadnout věkem a zvyk ho nemůže připravit o nekonečnou pestrost."

nahoru

Mars v konjunkci s Jupiterem
   Máte v sobě energii, elán, oheň, nadšení a magnetismus. Vaše tvůrčí touha je silná. Máte ten druh osobnosti, po němž touží méně šťastní smrtelníci, a i když nic neděláte, jenom sedíte na postranní čáře života, budíte dojem, že byste mohli soutěžit s nejlepšími z nich, jenom kdybyste chtěli. Pokud ve vašem horoskopu nejsou žádné kvadratury nebo opozice, můžete pořád sedět na postranní čáře, budete chráněni před ekonomickými starostmi a prostě se budete jenom těšit ze života, protože toto je aspekt joie de vivre, ale pokud vám dodává energii nějaká silná polarita Slunce a Měsíce nebo kvadratury či opozice se Sluncem nebo Měsícem nebo aspekty jako 118 121122 133 135 136 141 142 nebo 173, budete mít mimořádnou mentalitu a schopnosti. Toto je v každém případě aspekt štěstí v životě. Pokud si nevyděláváte peníze vlastním úsilím, pak jste nějaké zdědili, nebo se vám dostaly do ruky jiným rychlým a snadným způsobem, stejně rychle a snadno se vám ale zase rozkutálejí.
    S 
179 jsou zde silné - a nebezpečné - sklony k hazardním hrám. S 155 nebo 165 způsobuje potíže nebezpečná přitažlivost k druhému pohlaví. Pokud je zde rovněž 167, vyskytnou se na cestě za skutečnou láskou značná úskalí a romantice se dostane jen malého povzbuzení. Se 118 nebo 173 silné umělecké a tvůrčí síly; se 124 nebo 135největší úspěch v obchodních nebo vládních sférách; se 116 počáteční skvělost pravděpodobně časem zmizí.

nahoru

Mars v konjunkci se Saturnem
   Budete si muset dávat pozor na sklon k přílišné přizpůsobivosti a snaze vyhovět. Vaše dobrá povaha vás buď dostane do potíží, nebo způsobí, že budete zneužíváni. Tolik si uvědomujete společenské záležitosti, že víte, jak potěšit ostatní, a snažíte se být pokud možno obětaví a nenápadní. To je v sobeckém světě půvabná vlastnost, ale pokud je dovedena příliš daleko, může potlačit vaši individualitu a vaše schopnosti. Jste si jisti sami sebou. Neustupujete do pozadí z plachosti, ale spíše proto, že jste tak sebejistí, že nepociťujete potřebu se o něčem přít. Pokud se naučíte přenášet tuto jistotu do činů, dovede vás vaše klidná a vyrovnaná povaha hodně daleko. Pokud jsou zde kvadratury nebo opozice se Sluncem a Měsícem, naučíte se tomu bez obtíží, ale pokud jsou přítomny pouze sextily, trigony a konjunkce se Sluncem a Měsícem, povedete pravděpodobně klidný, populární a snadný život bez jakékoli potřeby rozvíjet své nadání.
    Buďte trochu agresivnější - příliš velká tolerance ústí v obyčejnou slabost. Největších úspěchů dosáhnete v umělecké nebo akademické oblasti. Může vás lákat medicína, právo a především ministerské úřady, díky idealismu a snaze se obětovat a sloužit, protože toto je aspekt duše oddané ideálům. Vaše duševní vlastnosti jsou výborné, tvůrčí stránka je zpočátku spíše napodobující a později se stane výrazně originální.
    Se 139 a 141 nebezpečí nadměrného zatěžování mysli a očí příliš ustavičným studiem a četbou; s 157 v útlém věku se rýsuje hektický a bolestný milostný život; se 133destruktivní a vyčerpávající hádky a spory; se 104 přirozený talent; se 118 134 nebo 136 spousta energie a schopností; se 121 122 nebo 124 štěstí ve finančních záležitostech a obchodních jednáních; se 127127 zmatené záměry, citlivost a nebezpečí pramenící z mystických sklonů. Soukromá a osobní kariéra vás může dovést k význačnému postavení, vlivu, autoritě a dokonce i slávě, daleko nad běžné hranice vašeho povolání.

nahoru

Mars v konjunkci s Uranem
   Máte silnou osobnost a jste trochu chladní a neosobní. Vaše předsudky vůči životu jsou spíše duševní než citové, jste schopní a rychle vnímáte. Nejlépe se vám bude dařit, když budete pracovat v neosobních záležitostech, protože vaše city jsou nepřesné a nespolehlivé, a měli byste hlavě dovolit, aby vládla srdci (jak říkají vykladači z ruky). Tento aspekt produkuje dobré vůdce, učitele a vládní úředníky. Osobní úvahy neovlivňují to, co musíte udělat. Dokážete být tvrdí a dokonce krutí, pokud to vyhovuje vašim záměrům. Zatímco v teorii a vůči skupinám můžete být milí, jste schopni být nepříjemní v osobním jednání a zraňovat ty, kteří vás milují. Vašimi city proniká jistá nepoddajnost a máte potíže s uvolněním. Je ve vás cosi trochu odpudivého. Pravidelně vybuchujete, především se 116 133 150 nebo 195. S 199 vás provází zmatek, neupřímnost a jistá duševní neuspořádanost - city a dojmy ovlivňují logiku a vyvolávají konflikty. Se 102 nebo 123 nastávají zdravotní problémy; rovněž do jisté míry se 116 a133.

nahoru

Mars v konjunkci s Neptunem
   Toto je nejsilnější magnetický aspekt v horoskopu. Máte v sobě vyrovnanost, šarm, výrazné schopnosti, moc nad lidmi a jste neochvějně rozhodnuti dotáhnout to daleko. Vaše cíle jsou jasné a vaše tělesné, duševní a intuitivní síly spolupracují, aby vám pomohly. Jste pověrčiví a věříte v mnoho prapodivných věcí, včetně svých vlastních schopností, a obklopuje vás přitom jakési kouzlo. Dveře se vám otevírají při jediném slově, lidé vás poslouchají a svět vás obdarovává samými dobrými věcmi. Prožíváte svůj život až na hranice svých možností a máte zřejmě po boku anděla strážného, který vás přidržuje a povzbuzuje.
    Jste sobečtí a egocentričtí, ale myslíte si, že to jsou ctnosti. Jste schopni značné nemilosrdnosti ve svých záměrech. Se 103 104 105 106 109 110 111 112 118 122 123124 128 129 130 131 133 nebo 135 dojdete velmi daleko. Bez těchto aspektů vám bude stát štěstí rovněž po boku, ale nevytváříte nebo nenacházíte tak snadno příležitosti. S 155 165 179 180 nebo 196 smyslnost a záliba v požitcích stravuje vaše síly; se 115 velké problémy v důsledku sexuálních záležitostí; s 179 předznamenává velký vzestup a pád. Toto je samo o sobě velmi silné postavení a s libovolnou mírou vůle vám dodá jistou moc nad ostatními, stejně jako ji dodávala kouzelná lampa Aladinovi.

nahoru

Mars v konjunkci s Plutem
    Vaše přirozená mravní síla z vás činí baštu jistoty ve špatných i dobrých časech. Vaše schopnost podívat se do očí pravdě o sobě samém, o životě i o situacích, do nichž se dostáváte, vám pomáhá poměrně snadno se přizpůsobovat, postupovat kupředu a provádět změny tehdy a tam, kde je jich potřeba. Jeden problém je ovšem třeba překonat: pohybujete se mezi extrémní činností a nečinností, energií a netečnosti. Dokážete postoupit daleko za hranici, na níž se ostatní vzdávají, a to vám pomáhá hodně dokázat. Na druhé straně neuděláte vůbec nic, pokud pochybujete o svých schopnostech vyrovnat se s danou situací nebo problémem. Sebeovládání a kázeň se u vás projeví, pouze když je považujete za nutné, ale pokud tomu tak je, postupujete rychle a jistě kupředu a zaměřujete přitom svoji překypující energii na důležité cíle.

 

ZDROJ:http://www.romanhynek.cz/astrologie/aspekty/astr_asp_mars.htm

 

color: rgb(0, 51, 102);font size=

http://www.romanhynek.cz/astrologie/aspekty/116.htm2http://www.romanhynek.cz/astrologie/aspekty/103.htm/a

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář